دانلود فرمت ورد:پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بر اساس نظریه نمایش اجزاء تمام ارائه‌های آموزشی از یک سری از ارائه‌ها و نمایش‌های مجزا تشکیل می شوند. یک ارائه را می‌توان به عنوان یک توالی از انواع ارائه، همراه با ارتباط درونی میان آن دانست. بر اساس نظریه نمایش اجزاء، هر یک از عناصر یا اجزای آموزشی(تعمیم‌ها و نمونه‌ها) را می‌توان به دو شیوه ارائه نمود (رائو به نقل از نوروزی و رضوی، 1390).

   توضیحی (بیانی): در این نوع ارائه، تعمیم و نمونه اظهار یا توضیح داده می گردد. چنان چه مطلب مورد نظر به گونه مستقیم و با بهره­گیری از فن توضیح به یادگیرنده ارائه گردد، روش ارائه توضیحی خواهد بود (نوروزی و رضوی، 1390).

به تعبیری دیگر در ارائه بیانی یا توضیحی، موضوع آغاز از سوی معلم، مدرس یا از طریق هر یک از رسانه‌های آموزشی ارائه می گردد (فردانش، 1388).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

   پرسشی(سؤالی): در این نوع ارائه، به جای توضیح تعمیم و نمونه، از یادگیرندگان درمورد آن سؤال می گردد. در ارائه پرسشی، از یادگیرنده خواسته می گردد که برای یادگیری مطالب مورد نظر فعالیتی انجام دهد(رضوی و نوروزی، 1390). به  عنوان مثال:

   «داده و اطلاعات را تعریف کنید؟ چند نمونه داده و اطلاعات که در زندگی روزمره خود با آن سرو کار داشته اید را نام ببرید؟»

در واقع، در ارائه سؤالی یا استفهامی، معلم درس خود را با طرح یک سؤال شروع می کند و به دنبال آن سؤال‌های دیگر را مطرح می‌سازد (فردانش، 1388). پس آموزش دو عنصر تشکیل‌دهنده دارد که هر یک از این عناصر را می‌توان به صورت توضیحی یا سؤالی مطرح نمود.

 

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.