تکه ای از متن پایان نامه :

با در نظر گرفتن فرض بازدهي ثابت به مقياس محاسبه گرديده می باشد. ورودي‌هاي اين پژوهش شامل نيروي كار، ميزان سپرده و دارايي‌هاي ثابت؛ و خروجی‌ها شامل تسهيلات در قالب عقود اسلامي، وام‌ها و اعتبارات پرداختي و تسهيلات در قالب قانون تجارت ( مشارکت‌ها و سرمايه‌گذاري مستقيم) مي‌باشند.

6ـ طراحي مدل سنجش کارایی با بهره گیری از تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و برنامه‌ريزي آرماني مطالعه موردي شعب موسسه قرض‌الحسنه بسيجيان (زارع پور, 1382)

در اين پژوهش، يك مدل توسعه‌یافته DEA آرماني طراحی‌ شده می باشد و واحدهاي موردمطالعه با مقايسه مدل طراحی‌شده با مدل‌هاي BCC و CCR مورد بررسي قرار گرفته‌اند. ورودي‌ها و خروجي‌هاي به‌کاررفته در آن عبارت‌اند از: هزينه‌ها ( شامل هزينه‌هاي كاركنان، اجاره و ساير هزینه‌ها) ، دارايي‌ها ( شامل دارايي‌هاي جاري، ثابت و نامشهود)، تعداد كاركنان، سابقه خدمتي كاركنان به‌عنوان ورودي؛ و متوسط سود و زيان، حجم سپرده‌ها ( شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه، جاري، سرمایه‌گذاری، مسدودي‌ها و ساير سپرده‌ها) ، تعداد وام‌های پرداختي، تعداد كل حساب‌هاي سپرده‌اي به‌عنوان خروجي.

7ـ تأثير کارایی هزينه‌اي مكان و مشخصات شعب بانك، كاربرد در شعب بانك يونان (Dimitris, 2008)

در اين تحقيق کارایی عملياتي  117 شعب يكي از بانک‌های تجاري يونان در سال مالي 2001 موردبررسی قرا گرفته می باشد. ورودی‌های تحقيق، هزینه‌های پرسنلي  ، هزینه‌های جاري  ( شامل هزينه

مدل DEA بکار رفته متغیرهای خروجی
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید