تکه ای از متن پایان نامه :

دوم اینکه، مالکیت حقی مطلق می باشد، بدین معنی که مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالی که حق مؤلف و مخترع محدود می باشد. حق مؤلف شامل استعمال، استثمار، اخراج از مالکیت نیست.اگر پدیدآورنده دارای حق استثمار و حق اخراج از مالکیت می باشد، بدین معنی که می تواند از اثر خود بهره برداری کند یا حق هر گونه بهره برداری از آن را به دیگری واگذار نماید، حق استعمال به معنایی که در مالکیت عین از آن اراده می گردد برای او وجود ندارد، زیرا اصولاً اثر برای انتشار بین مردم می باشد و بهره گیری از آن بعد از انتشار نمی تواند منحصر به پدیدآورنده باشد. به عبارت روشن تر حق مالی پدیدآورنده هنگامی تحقق پیدا می کند که تصمیم به انتشار اثر میگیرد و در این صورت، دیگر حق استعمال و تمتع از آن، ویژۀ پدیدآورنده نخواهد بود. در واقع از طریق نشر اثر و دادن حق تمتع به دیگران می باشد که پدیدآورنده، حق خود را اعمال و مزایای مالی به دست می آورد.

سوم اینکه، مالکیت یک حق صرفاً مالی می باشد، در حالی که حق مؤلف و مخترع دارای دو جنبه می باشد: یکی جنبۀ مالی و دیگری جنبۀ غیر مالی که مربوط به شخصیت پدیدآورنده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

باتوجه به اشکالات مذکور و به رغم آن که پاسخ هایی هم در حوزۀ حقوق مدنی به آن ایرادات داده شده، امروزه نظریه مالکیت طرفداران زیادی ندارد و اکثر علمای حقوق در کشورهای مختلف اعم از کشورهای کامن لا، حق مؤلف را مالکیت به معنای حقیقی نمی دانند، هرچند که بسیاری از آنان، اصطلاح مالکیتهای ادبی هنری و صنعتی را به کار می برند.[1]

ینظریه حقوق فکری

حقوقی به وجود آورده می باشد که ماهیت آن با هیچ یک از حقوق عینی و دینی قابل انطباق نیست. برای مثال، حقی که بر نوشته های خود و حقی که مخترع بر اختراع دارد، هرچند که در برابر همه قابل استناد می باشد و از لحاظ انحصاری بودن، با مالکیت شباهت تام دارد و به همین مناسبت هم آن را مالکیت ادبی و صنعتی گفته اند، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر نویسنده می باشد. امروزه حقوق فکری به اندازه ای اهمیت پیدا کرده می باشد که نمی توان تقسیم حق به عینی و دینی را کامل شمرد. طبیعت این حقوق ایجاب می کند که گروه خاصی به شمار آید و حق مالی به سه دستۀ عینی و دینی و معنوی تقسیم گردد.

1-2-2-2-  اندیشه های فقهی

به رغم سابقۀ چند دهۀ طرح مسائل فکری در حوزۀ فقه و آشنایی اجمالی فقیهان با آنها، اظهارنظرهای تفصیلی و در خور توجهی از سوی آنان صورت نگرفته می باشد زیرا حقوق مالکیت فکری مانند مسائل حقوقی مستحدثه می باشد. پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و لزوم مطابقت قوانین و مقررات جاریه با موازین اسلامی مسأله حقوق مالکیت فکری خصوصاً بحث حق مؤلف و حق اختراع مورد توجه جدی فقهای معاصر قرار گرفت. ملاحظۀ آرای فقیهان معاصر در برخورد با این دست از مسائل نوظهور، دو دیدگاه کاملاً متفاوت را نشان می دهد. جمعی از آنان، مشروعیت حقوق فکری را به عنوان یک حکم اولی مورد تردید قرار داده اند، و در برابر، گروهی دیگر از فقیهان کوشش گسترده ای معمول داشته اند تا مشروعیت این حقوق را به عنوان یک حکم اولی یا حداقل در حدّ حکم ثانوی به قانونگذار شرعی منتسب کنند و بدین طریق، آن را موّجه جلوه کند. برای جلوگیری از اطالۀ بیشتر کلام از اظهار نظرات و دیدگاه های موافقین و مخالفین مشروعیت حقوق مالکیت فکری خودداری می گردد بلکه اختصار ای از این دیدگاه ها ذکر می گردد و بعد از اثبات مشروعیت مالکیت فکری به تبیین ماهیت فقهی آن می پردازیم.

همانطور که اظهار گردید عده ای از فقهاء وجود حق بر آفرینه های فکری را نپذیرفته اند و آن را خلاف واقعیت ها یا اصول فقهی می دانند. اختصار استدلال مخالفین چنین اظهار می گردد

[1] – حمید آیتی، پیشین، صص 65.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه