تکه ای از متن پایان نامه :

این اصل نیازمند الزاماتی مانند رفع موانع حضور افراد و امکان انتشار جریان رسیدگی، حضور متهم در ادگاه، رویارویی متهم با شاکی و گواهی و پرسش از انان، مشخص بودن هویت کنکاشگران فرایند کیفری، شفاهی بودن دادرسی و اعلان و قرائت رأی می باشد ( نیکویی، 1385). اعتقاد به این اصل که عدالت بایستی دیده گردد تا جاری گردد. اصلی بنیادین برای نظام های حقوقی می باشد.مردم حق حضور در دادگاه را دارند. (خالقی، 1383).

این مسأله برای آن می باشد که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف به وجود آید وتمایل به پذیرش آمریت تصمیمات قضّات در میان مردم تقویت گردد.حق آگاهی مردم از نحوه کارکرد،کارگزاران حکومتی باعث شده اصل علنی بودن به عنوان اصلی ضروری در قوانین اساسی پیش بینی گردد (موذن زادگان، 1379).

 

 

عموم منتشر گردد.

علنی بودن دادرسی خصیصه ای می باشد که فرآیند دموکراتیک را در دادرسی ملموس می نماید. علنی بودن دادرسی به دو معناست:یک اینکه جریان دعوا و مجادلات اصحاب دعوا اصولا علنی و غیرسری برگزار گردد و هر کس بتواند در اتاق دادگاه حاضر گردد و از طریقه دادرسی مطلع گردد؛ دوم آنکه رایی که صادر می گردد در اختیار عموم نهاده گردد تا مردم بتوانند از نتیجه ی کار دستگاه قضایی مطلع گردند و به ارزیابی اعتبار و مشروعیت آن بپردازند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بدین ترتیب، بایستی گفت تبصره ی ماده ی 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که حضور وکیل مدافع را در مرحله ی تحقیقات منوط به اجازه ی دادگاه نموده می باشد؛ مخالف اصول دادرسی می باشد؛ زیرا حضور وکیل به منزله ی ناظری می باشد که نه تنها به انگیزه ی دفاع از موکل خود، بلکه از جانب یک نهاد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه