تکه ای از متن پایان نامه :

بر میزان طرفداری مردم از سیاست های نظام و نخبگان موثر باشد. اگر کشوری از قدرت نرم لازم در این سطح برخوردار باشد، به گونه طبیعی آن کشور فاقد بحران های سیاسی، مشروعیت، کارآمدی، مشارکت، مقبولیت و هویت خواهد بود و بازدارندگی مردمی در برابر جنگ نرم شکل خواهد گرفت. شواهد زیادی هست (برای مثال پیام های مندرج در بازیگران بتوانند در این سطح قدرت ایجاد کنند و یا بر قدرت هنجارسازی دیگران تاثیر بگذارند، امکان پیروزی بیشتری خواهد داشت. هدف از تهدید نرم در سطح استراتژیک، تاثیرگذاری بر برآوردها و شناخت نخبگان و رهبران حریف (تاثیر بر شناخت) و همچنین ارعاب و تاثیر بر عزم و اراده (تاثیر بر روحیه و قدرت ایستادگی) آنان می باشد.

 

 

7ـ2. سطح میانی

این سطح از قدرت نرم بر عنصر مردمی قدرت ملی کشور تاکید دارد. قدرت نرم در این سطح، از فرهنگ ملی متاثر می باشد. این سطح از اهداف و سطح استراتژیک پشتیبانی می کند و به تصمیمات نخبگان و رهبران مشروعیت بخشیده و بر عزم و اراده آن ها تاثیر می گذارد. هدف سطح میانی تهدید نرم، سلب اراده و انگیزه از مردم و بی تفاوتی کردن جمعیت های همراه و تبدیل آن ها به جمعیت معارض، مخالف و بی تفاوت و شکل دادن به نافرمانی های مدنی با ایجاد شکاف بین دو سطح راهبردی و میانی می باشد. تهدید نرم، در این سطح می تواند بر میزان طرفداری مردم از سیاست های نظام و نخبگان موثر باشد همچنین طرفداری عاطفی – روانی نیروهای مسلح تحت تاثیر این سطح می باشد. در صورتی که کشوری از قدرت نرم لازم در این سطح برخوردار باشد، به گونه طبیعی آن کشور فاقد بحران های پنج گانه سیاسی، مشروعیت، نفوذ،؛ مشارکت، توزیع و هویت خواهد بود و بازدارندگی مردمی در برابر تهدید نرم شکل خواهد گرفت؛ پیش روی، وجود بحران های پنج گانه فوق و همچنین نبود قدرت هنجاری و الگوهای رفتاری برتر و کارآمدو با قابلیت نهادینه کردن در حوزه فرهنگ ملی می تواند یک کشور را آسیب پذیر کند.

7ـ3. سطح تاکتیکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایین ترین سطح رویارویی قدرت نرم در سطح نیروهای مسلح کشور شکل می گیرد. این سطح از قدرت نرم از فرهنگ دفاعی کشور متاثر می باشد. در این سطح از قدرت نرم، تقابل اراده و روحیه جنگی رزمندگان دو یا چند کشور در میدان نبرد شکل می گیرد. هدف اصلی از تهدید نرم  در این سطح، سلب اراده و روحیه مقاومت در جبهه حریف می باشد. نمودار زیر منابع قدرت و سطوح مختلف آن را نشان می دهد همچنین کارویژه های تهدید نرم را در هریک از سطوح سه گانه معرفی می کند.( نائینی، 1378: 107-106).

 

 

 

 

 

پویایی. فرهنگی که در طول زمان و براساس نیازهای افراد جامعه خویش، فرا بال و به رشد و تعالی و تکامل خویش ادامه دهد، از پویایی بیشتری برخوردار می باشد

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه