تکه ای از متن پایان نامه :

 

پروب ديگري که در اين روش بهره گیری مي گردد، دي هيدرو اتيديوم (DHE) می باشد که توسط آنیون سوپراکسید داخل سلولي به اتيديوم برمايد تبديل مي­گردد. در داخل سلول اين ترکيب به DNA متصل شده و رنگ فلورسنت قرمز را منتشر مي­نمايد. DCFH-DA و DHE به ترتيب، پروب اختصاصي جهت شناسايي H2O2 و O2-• مي­باشند( Mahfouz, R. et al., 2010).

3-6-2-  سنجش ROS در بيضه بوسيله فلوسايتومتري

سلول­هاي بافت بيضه جهت سنجش ROS مورد بهره گیری قرار گرفتند. ميزان  ROSدر اين سلول­ها پس از کشتن حيوان و تک سلولی کردن سلول­های بیضه سنجيده گردید. براي سنجش ROS توسط فلوسايتومتري، از رنگ­هاي DCFH-DA و DHE بهره گیری گردید که به ترتيب اختصاصي جهت اندازه گيري H2O2 و °¯ O2مي­ آسیب DNA اسپرم را همچنین می­توان به گونه غیر مستقیم به وسیله آزمون­های مطالعه تراکم[1] کروماتین اسپرم و یا با ارزیابی سطوح پروتئین­های هسته­ای مطالعه نمود. در آزمون­های مطالعه تراکم کروماتین اسپرم، پروتئین­های هسته­ای مورد رنگ­آمیزی قرار می­گیرندTamburrino et al., 2011.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

شکل (3-3) روش­های ارزیابی شکست DNA و نحوه تشخیص آن­ها. روش  SCSA قابل تشخیص با دستگاه فلوسایتومتری .روش­های SCS,AOT,COMET,ISNT قابل تشخیص با میکروسکوپ فلورسنت در روش TUNEL هم از میکروسکوپ فلورسنت و دستگاه فلوسایتومتری می­توان بهره گیری نمود(Tamburrino et al., 2012).

جهت تشخیص آسیب  DNAبا در نظر داشتن نوع تست، می­توان از میکروسکوپ فلورسنت[2] یا دستگاه فلوسایتومتری[3] بهره گیری نمود(Agarwal & Said, 2004).

[1]Integrity

[2] Fluorescence microscopic

[3] flow cytometric

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy