دانلود فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

پروب ديگري که در اين روش بهره گیری مي گردد، دي هيدرو اتيديوم (DHE) می باشد که توسط آنیون سوپراکسید داخل سلولي به اتيديوم برمايد تبديل مي­گردد. در داخل سلول اين ترکيب به DNA متصل شده و رنگ فلورسنت قرمز را منتشر مي­نمايد. DCFH-DA و DHE به ترتيب، پروب اختصاصي جهت شناسايي H2O2 و O2-• مي­باشند( Mahfouz, R. et al., 2010).

3-6-2-  سنجش ROS در بيضه بوسيله فلوسايتومتري

سلول­هاي بافت بيضه جهت سنجش ROS مورد بهره گیری قرار گرفتند. ميزان  ROSدر اين سلول­ها پس از کشتن حيوان و تک سلولی کردن سلول­های بیضه سنجيده گردید. براي سنجش ROS توسط فلوسايتومتري، از رنگ­هاي DCFH-DA و DHE بهره گیری گردید که به ترتيب اختصاصي جهت اندازه گيري H2O2 و °¯ O2مي­ آسیب DNA اسپرم را همچنین می­توان به گونه غیر مستقیم به وسیله آزمون­های مطالعه تراکم[1] کروماتین اسپرم و یا با ارزیابی سطوح پروتئین­های هسته­ای مطالعه نمود. در آزمون­های مطالعه تراکم کروماتین اسپرم، پروتئین­های هسته­ای مورد رنگ­آمیزی قرار می­گیرندTamburrino et al., 2011.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

شکل (3-3) روش­های ارزیابی شکست DNA و نحوه تشخیص آن­ها. روش  SCSA قابل تشخیص با دستگاه فلوسایتومتری .روش­های SCS,AOT,COMET,ISNT قابل تشخیص با میکروسکوپ فلورسنت در روش TUNEL هم از میکروسکوپ فلورسنت و دستگاه فلوسایتومتری می­توان بهره گیری نمود(Tamburrino et al., 2012).

جهت تشخیص آسیب  DNAبا در نظر داشتن نوع تست، می­توان از میکروسکوپ فلورسنت[2] یا دستگاه فلوسایتومتری[3] بهره گیری نمود(Agarwal & Said, 2004).

[1]Integrity

[2] Fluorescence microscopic

[3] flow cytometric

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.