فایل تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نمود و روز چهارم را نزدیکان و خاصان خود اختصاص می داد. و در روز پنجم برای خانواده و خدم خود می گذاشت و به هر کدام آن چیز که که مستحق رتبه و اکرام بودند میداد. و «زیرا روز ششم می رسید از قضای حقوق  مردمان فارغ و آسوده شده بود ، برای خود نوروز می گرفت. و غیر از اهل انس و اشخاصی که سزاوار خلوت بودند کسی دیگر را نمی پذیرفت. در این روز آن چیز که که روز های گذشته برای شاه هدیه آورده بودند امر با حضار می نمود وآنچه می خواست تفریق می نمود و می بخشید و هر چه که قابل خزانه و تودیع بود نگه می داشت.(بیرونی،285:1352)  در واقع  در پنج روز نخستین این جشن ها شاه برای عموم مردم و طبقات پایین تر بار عام می داد و در روز ششم نژادگان را می پذیرفت.  (فردوسی،776:1374 بجلو)

بر طبق این ابیات در بار عام نوروزی، جای بارخواهان چنین بوده می باشد؛ از همه نزدیکتر به خسرو موبد بوده می باشد که این خود نشان از اهمیت طبقه روحانی را در این دوره را می رساند. زیرا که اصولا و اساسا پایه قدرت گیری و نظام درونی ساسانیان بر اساس ریشه مذهبی و دینی پی ریخته شده بود. در این ارتباط صاحب نوروزنامه می گوید: «آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا بروزگار یزدگرد شهریار که آخر ملوک عجم  بود چنان بوده می باشد روز نوروز نخست کس از مردمان بیگانه ، موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پر می، و انگشتری، و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته «خوید سبز» رسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و بازی و غلامی  خوب روی و سپس ستایش نمودی و نیایش کردی او را بزبان پارسی به عبارت ایشان، زیرا موبد  موبدان از آفرین بپرداختی سپس بزرگان دولت آمدندی و خدمت ها پیش آورندی». (خیام،18:1380)

بنا به گفته کریستنسن در روز اول دی ماه که در واقع در حساب سال شماری عتیق   «عید» محسوب    می گردید را «خرم روز» می گفته اند. در خرم روز شاهنشاه از تخت به زیر آمده و لباس سفید می پوشیده و در،142:1379) قبل از اینکه اجازه ورود به این سفرا داده می گردید آنها موظف بودند در حدود مرزی به انتظار ورود متوقف شوند.این مرزها عبارت بودند از:

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • مرز هیت: در واقع هیت در زمان ساسانی توقفگه سفیرانی بود که از راه شام به دربار ایران می آمدند.« شهری می باشد به عراق و از گرد آن باره محکم، آبادان می باشد و با نعمت و تربت عبدالله بن المبارک آنجاست.»(حدودالعالم،159:1340)
  • غدیب: توقفگاه سفیرانی بود که از راه حجاز به ایران می آمدند. .(محمدی،142:1379)
  • صدیفین
  • حلوان: توقفگاه سفیرانی بود که از سرزمین ترکان به دربار ایران می آمدند.« نام شهری می باشد پر نعمت ، شهر کوچکی می باشد در قهستان نیشابور و آن آخر حدود خراسان از جانب اصفهان می باشد». ( دهخدا،9185،6:1377)

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.