منبع تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 که  نشان دهنده هر یک از لایه هاست. معادله ابعادی ضریب انتقال  و واحد آن متر مربع در روز (متر در روز در هر متر ضخامت لایه) می باشد. بایستی توجه داشت که در مفهوم ضریب انتقال فرض می گردد که حرکت آب در آبخوان همیشه به صورت افقی باشد. این فرض در اکثر شرایط صادق می باشد اما در پاره ای از موارد نیز صادق نمی­باشد(علیزاده، 1386).

در این پژوهش با در نظر داشتن اینکه آبخوان از نوع آزاد می­باشد با در نظر گرفتن b=15 cm عنوان ضخامت متوسط لایه اشباع و بهره گیری از ضرایب نفوذپذیری حاصل از آزمایش، مقادیر 52.1 و 41.7 12.5 بر حسب متر مربع در روز به ترتیب برای خاک های 3،2،1بدست می­آید.

 

دستگاه به مدت 24 ساعت اقدام پمپاژ از چاه به گونه مداوم انجام گردید تا جایی که میزان افت در پیزومترها ثابت گردد. با برداشت داده های افت در زمان های مختلف، زمان رسیدن به تعادل برای سه نوع خاک مختلف با نفوذپذیری های مختلف مقایسه شدند  و با در نظر داشتن معادلات دوپوئی- فرشهیمر مربوط به حالت جریان ماندگار، میزان افت در زمان پایداری جهت سایر محاسبات به کار برده گردید. برای برداشت مخروط افت در اطراف چاه، داده های مربوط به پیزومترهای 15 تا 20 بهره گیری گردید زیرا چاه دوم که تخلیه از آن صورت گرفته به دلیل نزدیکی به انتهای دستگاه و وجود مانع زیرا از سرتاسر مرز جریان عبور نمی کند، پس هیچ گونه آبی از سازند غیرقابل نفوذ در آبدهی چاه مشارکت ندارد. فروکش یا افت سطح آب زیرزمینی در نزدیکی مرز مانع به هنگام پمپاژ آب، بزرگتر از افت در حالت نبود مرز و محدود نبودن آبخوان می باشد. در این حالت مشابه وقتی که چاه نزدیک رودخانه قرار دارد از یک سامانه فرضی نامحدود بهره گیری می گردد(محمودیان شوشتری، 1389) اما در این آزمایش از پیزومترهای 2 تا 14 که مخروط افت را بخوبی نشان می دهند بهره گیری گردید. به نظر می رسد تعبیه یک چاه تخلیه در وسط دستگاه 

 
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.