با عنوان : ارزیابی قابلیت بهره گیری از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی قابلیت بهره گیری از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

در سالهای اخیر معیاری به نام نسبت PEG به عنوان ابزار شناسایی سهام مطلوب از سوی بعضی ازمحققین معرفی شده می باشد.نسبت PEG به صورت ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E)، تقسیم بر نرخ رشد سود مورد انتظار آن سهم تعریف می گردد.در این پژوهش ثبات PEG در مقایسه با P/E به کمک ضریب تغییرات دو نسبت مطالعه گردید که نتایج حاکی از ثبات بیشتر P/E بود. همچنین دقت پیش بینی قیمت سهام توسط دو مدل PEG و P/E به کمک آزمون t زوجی (t-test) مطالعه گردید که نتایج نشان داد دقت پیش بینی مدل PEG بیشتر می باشد.

مقدمه:

بورس اوراق بهادار جایگاهی می باشد که در آن، پس انداز کنندگان وجوه خود را مستقیماً سرمایه گذاری می کنند. اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند دارای نقدینگی زیادی می باشند که با در نظر داشتن این امر، مسایلی همچون ریسک و بازده ، اهمیت زیادی پیدا می کنند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سرمایه گذاران معمولا به دنبال سهام پرسود و کم ریسک می باشند، اما کدام شاخص آنها را در این زمینه یاری خواهد نمود؟ با در نظر داشتن عدم کارایی بازار سرمایه، در کشورهایی همچون ایران، سرمایه گذار بایستی نهایت دقت را در مورد سودآوری و ثبات آینده شرکت، داشته باشد تا از انتخاب خود مغبون نشود.

این پژوهش در نظر دارد شاخص قابل اتکایی جهت قیمت گذاری و انتخاب سهام برای سرمایه گذاران ارائه دهد. فردی که قصد سرمایه گذاری در سهام عادی را دارد، آغاز لازم می باشد ارزش ذاتی سهم مورد نظر را تعیین کند، سپس آن را با قیمت بازار مقایسه کند و تصمیم منطقی را اتخاذ کند.

محاسبه ارزش ذاتی مستلزم پیش بینی سودآوری و میزان جریان نقدی آزاد شرکت می باشد و پیش بینی سودآوری نیز به نوبه خود مستلزم تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصاد ملی، اوضاع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند و اوضاع شرکت مورد مطالعه می باشد.

1-1 مقدمه

در کشورهایی همچون ایران که بازار کارای سرمایه ندارند شخص سرمایه گذار بایستی تجزیه و تحلیل های وسیعی جهت خرید سهام انجام دهد.

برقراری قیمت های منصفانه و منطبق بر ارزش ذاتی سهام ، هدف مهمی می باشد که نیازمند توسعه مدل های قیمت گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران می باشد(عزیزیان،1385، 51)1.

اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پیش روی سرمایه گذار قرار می گیرد، عامل قیمت می باشد (عبادزاده، 1378، 35)2. در بورس اوراق بهادار تهران، برای قیمت گذاری وارزشیابی سهام معمولا ازروش ضریب P/E بهره گیری می گردد (همان منبع ، 55)3.

هدف اصلی این پژوهش ارائه جایگزینی مناسب برای روش ضریب P/E می باشد.

در این فصل اظهار مساله پژوهش ، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسشهای پژوهش، فرضیات پژوهش، روش شناسی پژوهش و تعاریف عملیاتی واژه های به کار رفته در پژوهش ارائه خواهد گردید.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

روش ارزشیابی نسبت P/E یکی از پرکاربردترین روش های ارزشیابی سهام عادی می باشد. که در این زمینه پژوهش های زیادی انجام گرفته می باشد. در این بخش آغاز بعضی پژوهشهای انجام شده در مورد نسبت P/E و سپس پژوهش های مرتبط با نسبت PEG در داخل و پس از آن در خارج را مطالعه می کنیم.

بعضی ازسوابق مربوط به این پژوهش در داخل کشور:

  • فرهاد عبدالله زاده (1371) به مطالعه روشهای قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. در این پژوهش مشخص گردید که روش مورد بهره گیری در بورس اوراق بهادار تهران در تعیین قیمت پایه سهام بر قواعد و اصول سرمایه گذاری و نیز ویژگیهای اقتصادی شرکتها منطبق نمی باشد.

در این پژوهش برای تحلیل ارزشیابی سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی که سهام خود را برای اولین بار به عموم عرضه نموده اند، از دیدگاه جریان نقدی تنزیل شده بهره گیری گردیده می باشد.

  • مرتضی کلانتری (1373) پژوهشی را به عنوان «تاثیر روشهای انتخاب شرکتهای رقیب بر دقت روش ارزشیابی P/E » انجام داد که کاملا برگرفته از پژوهش آلفورد(1992) اجرا شده در بورس اوراق بهادار نیویورک بود. کلانتری این پژوهش را در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد که این فرضیه برگرفته از فرضیه آلفورد به قرار زیر بود:

در ایران انتخاب شرکتهای رقیب به مقصود تعیین ضریب P/E جهت پیش بینی قیمت سهام یک شرکت، به خصوص از طریق شرکتهای یک صنعت خاص که بیشترین شباهت را از حیث بازده حقوق صاحبان سهام دارند ، از دقت بیشتر و خطای اندازه گیری و پیش بینی کمتری برخوردار می باشد.

بر اساس نتایج حاصل در بورس اوراق بهادار تهران ، این فرضیه رد گردید.

  • علی رحیمی (1374) ارتباط بین بازده سهام عادی و ضریب P/E شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه کرده می باشد. وی قیمت هفته اول سالهای 70،71 و 72 را از نشریه هفتگی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و درآمد هر سهم دوره مالی 69، 70 و 71 را از اطلاعیه های موجود در بورس اوراق بهادار تهران استخراج کرده می باشد.

بازده دوره های (74-70)، (74-71) و (74-72) را با بهره گیری از روش جریانات نقدی محاسبه نموده می باشد.

سپس ضریب قیمت به درآمد را با تقسیم قیمت هفته اول سالهای 70،71 و 72 را بر درآمد هر سهم دوره مالی 69 ، 70و 71 محاسبه نموده و نیز برای شرکتهایی که در زمان محاسبه ضریب قیمت به درآمد، فاقد سود یا زیان بوده اند ضریب 99 را در نظر گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

وی تلویحاً فرض کرده می باشد که سرمایه گذار یک سهم را در ابتدای دوره خریداری و در پایان دوره فروخته می باشد.

برای مطالعه بین ضریب قیمت به درآمد و بازده ، آغاز این ضریب برای تمامی شرکتها محاسبه شده می باشد، سپس بر اساس آن چهار پرتفوی تشکیل شده می باشد.

در گام بعدی متوسط بازده هر پرتفوی ، محاسبه و با بازده پرتفوی های دیگر، مقایسه گردید که بر اساس این مقایسه در دوره (74-70)و (74-71) بازده پرتفوی شماره یک که دارای پایین ترین ضریب P/E بود، بیشترین گردید. اما بازده پرتفوی شماره چهار که دارای بالاترین ضریب P/E بود ، کمترین نشد.

پس از حذف پرتفوی شماره چهار، نتایج پژوهش نشان داد که پرتفوی شماره یک در تمام دوره ها ، دارای بیشترین بازده و پرتفوی های شماره دو و سه به ترتیب دررتبه های دیگر قرار گرفت. در واقع نتایج پژوهش با فرضیه (بیشترین بودن بازده سهام با ضریب قیمت به درآمد پایین) همسو بوده می باشد.

تعداد صفحه :93

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید