با عنوان : مطالعه ارتباط بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها می باشد. زیرا منبع اصلی خلاقیت می باشد. اين تحقيق ، با بررسي ارتباط بين ارزش سرمايه انسانی با بعضی شاخص های عملکرد شرکت نظیر بهره وری، سودآوری و ارزش بازار ،به دنبال افزايش توانايي مديران ، صاحبان سهام و ساير ذينفعان سازماني ، در ارزيابي و پايش ارزش ايجاد شده ازخلال سرمايه انسانی براي سازمان، می باشد. براي انجام تحقيق هشت صنعت فعال در بورس در قلمرو زماني تحقيق (1388-1384)انتخاب گردید. سپس نمونه اي متشکل از 60 شر کت از 8 صنعت با روش حذف سیستماتیک انتخاب گرديد. روش آماري مورد بهره گیری اجراي الگوي رگرسيون چندگانه با بهره گيري از روش حداقل مربعات تابلویی (به روش اثرات ثابت) بود. نتايج حاکي از تحقيق نشان مي دهد كهبین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری و ارزش بازار شرکتها ارتباط معني داري هست. اما ارتباط ای بین ارزش سرمایه انسانی و سودآوری نظاره نشد، به بیانی دیگر هرچند ارزش نیروی انسانی در شاخص عملکرد مالی (سودآوری)متبلور نیست، اما بازار برای این دارایی ها ارزش قایل می باشد. این ارتباط در سطح نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم تولید و کارکنان اداری و فروش نیز مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاصل از مقایسه بین صنایع دانش بنیان و سایر صنایع نیز نشان می دهد سرمایه انسانی شرکت به گونه معنی داری در صنایع دانش بنیان تاثیر بیشتری بر عملکرد داشته می باشد.

كليد واژه: سرمایه انسانی ، بهروری، سودآوری،‌ ارزش بازار ، داده های تابلویی

1-1 مقدمه

عصر صنعت و تنها تمرکز بر صنعت سپری شده می باشد و هم اکنون دوره ی اقتصاد مبتنی بر دانش، یا به تعبیری تولید ثروت و ارزش افزوده از دانش آغاز و به سرعت مراحل رشد و توسعه ی خود را سپری می کند. پیداست که در دوران کنونی نمی توان و نباید معیارهای فکری ، ارزشی و نظری عصر صنعت را به کار ببریم ، زیرا دوره ی کنونی ، پژوهش ، اندیشه و تصور نوینی را می طلبد . سازمان های امروزی ، از هر نوعی که باشد ، بایستی به تجدید ساختار و فرآیند ، تنظیم روابط و بهره گیری ی بهینه از منابع انسانی خود- که بهتر می باشد آن را سرمایه انسانی بنامیم- بپردازند (قریشی ،1384،99)[1].

در اقتصاد جدید دارایی های مجازی و ناپیدا همراه با دارایی های واقعی و عیان ارزش یک سازمان را مشخص می کنند. اکثر سازمان ها می توانند اطلاعات دقیقی درمورد ی دارایی های مملوس خود مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات ارائه دهند اما معمولا هیچ گونه مدرک ثبت شده ای از دارایی های نامملوس خود نظیر مارک، سرمایه انسانی ، حق انحصاری ، مخارج برای پژوهش و توسعه و منابع انسانی که ارزش روزافزونی را برای سازمان ایجاد می کنند، در دست ندارند. جاسرتیا[2]،(2000) کمبود اطلاعات درمورد ی این که ارزش اقتصادی دارایی انسانی یک سازمان چقدر می باشد و چه ارتباط ای با عملکرد سازمان ها دارد از نقاط ضعف سیستم های فعلی حسابداری به شمار می رود.

صورتهای مالی سنتی، در شرایط فعلی توانایی انعکاس دارایی هایی را که در طول زمان ایجاد ثروت می کنند از دست داده اند. پیش از این، دارایی ها و بدهی هایی که در صورت های مالی نشان داده می گردید، مشخص بودند اما در حال حاضر با انتقال به دوره ی اقتصاد دانش محور ، طبقه بندی متفاوتی در دارایی ها ی سازمان به وجود آمده می باشد(جانسون و سایرین، 1998 ،14) [3].

2-2تاریخچه مطالعاتی

پیشینة تحقیقات انجام شده در داخل کشور :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شهریاری[4](1374)،به مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر رفتار بهره گیری کنندگان اطلاعات حسابداری در ایران پرداخته می باشد.نتایج پژوهش نشان می دهد که ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارشات حسابداری مدیریت بر رفتار بهره گیری کنندگان تاثیر معنی داری دارد و این اطلاعات بیشترین تاثیر را بر رفتار مدیران، سرمایه گذاران، کارکنان،تحلیل گران، اعتبار دهندگان دارد.

خانی[5](1376)،به مطالعه تاثير ارائه اطلاعات حسابداري منابع انساني در عملكرد مديريت و از ديدگاه مديران با سابقه سازمانهاي دولتي در ايران پرداخته می باشد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه ارائه اطلاعات حسابداري منابع انساني بر پنج مرحله اقدام كنترل و برنامه‌ريزي مديريت يعني مرحله شناسائي و تعريف مسائل، مرحله تحقيق براي راه‌حل‌هاي مختلف ، مرحله ارزيابي راه‌حل‌هاي مختلف ، مرحله انتخاب از ميان راه‌حل‌هاي ارزيابي شده و مرحله گزارش برمبناي اقدامات انجام‌شده و نتايج حاصله در ارتباط با اهداف ، تاثير معني‌داري (از نظر آماري) دارد و نيز از حسابداري منابع انساني مي‌توان براي ارزيابي بهتر سطوح مختلف مديريت و نيروهاي زير نظر آنها بهره گیری كرد و براي كاربرد عملي حسابداري منابع انساني توسط مديران پيشنهاد شده می باشد تا آنها را از طريق كتب درسي، مجلات و … آگاه و آشناكرد و سيستم اطلاع‌رساني مديريت سازمانهاي را طوري طراحي نمود تا سيستم اطلاع‌رساني حسابداري منابع انساني را دربرگيرد. و براي اين امر از متدها و روشهاي اندازه‌گيري مناسب مي‌بايستي بهره گیری كرد. بنظر مديران مذكور حسابداري منابع انساني را بايستي از طريق صورتهاي مالي نيز افشاء كرد و بر روي توسعه و پيشرفت كشورها از طريق تاثير بر سيستم اطلاع‌رساني مديريت و ساير شاخص‌هاي توسعه تاثير عمده دارد.

پیشینة تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

چنگ و هسيو[6]( ١٩٩٧)، در تحقیقی به مطالعه ارتباط على سرمايه انسا نى و رشد اقتصادى پرداخته اند، نتيجه مطالعه آنها نشان مى دهد که در ژاپن سرمايه انسانى عامل رشد اقتصادى می باشد و همچنين رشد اقتصادى عامل رشد سرمايه انسانى بوده می باشد يا به عبارت ديگر يک ارتباط دو سويه بين اين دو متغير در ژاپن هست و سرمايه انسانى و رشد اقتصادى همديگر را تقويت مى کنند بايد گفت که در اين مطالعه از شاخص نسبى تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهها به نيروى کار بهره گیری شده می باشد.

ژاکوب و دیگران[7] (1998)، اثر سرمایه انسانی و پژوهش و توسعه را بر بهره وری مطالعه نمودند. آنها تغییرات فناوری را در کشور هلند مطالعه کردند. در این پژوهش بهره وری کل عوامل تولید توسط سرمایه انسانی ، انباشت R&D و اثر سرریز R&D توضیح داده شده می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده ، آنها دریافتند که اولا سرمایه انسانی به تنهایی نمی تواند رشد بهره وری کل عوامل تولید را توجیه نماید و ثانیا R&D و اثر سرریز آن دارای اهمیت بیشتری می باشد. کشش بهره وری کل عوامل تولید نسبت به R&D برابر با 35/0 و در مورد اثر سرریز R&D داخلی 14/0 و برای اثر سرریز R&D خارجی 03/0 برآورد شده می باشد. اضافه براین ، نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه انسانی در فرآیند جذب و انتشار فناوری تأثیر مهمی دارد ، اما نوآوری بیش از سرمایه انسانی می تواند در رشد اقتصادی تأثیر داشته باشد.

3-1 اظهار مساله

سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها می باشد. زیرا منبع اصلی خلاقیت می باشد. این نوع دارایی ها دانشی ضمنی در افراد سازمان می باشد که یکی از عوامل حیاتی تاثیر گذار بر عملکرد هر سازمانی می باشد(کریمی،1388،99)[8].

شاید منابع انسانی ضروری ترین و حیاتی ترین منبع فرآیند های سازمان باشد زیرا ایده های کارمندان می باشد که به منابع مالی و فیزیکی شرکت به مقصود خلق درآمدهای مالی (بازده های مالی) که موجب بقای شرکت می گردد تاثیر می گذارند.منابع انسانی بر خلاف منابع فیزیکی و مالی در زمینه ی اقتصاد جهانی بی نظیر و کم یاب هستند. همچنین آنها یک منبع بی نظیر و منحصر به فرد از مزیت رقابتی را فراهم می کنند(دنا چارلز والکر،2001،205) [9].

علی رغم اهمیت سرمایه انسانی از نظر تئوری ، تحقیقات تجربی اندکی در زمینه اهمیت سرمایه انسانی هست.این پژوهش بر مبنای پایگاه دانش در صنعت ارتباط ی سرمایه انسانی با بهره وری ، سودآوری و ارزیابی بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار می دهد. یعنی ما در این پژوهش از دو دسته صنعت بهره گیری می کنیم یکی صنایعی که دانش بنیان هستند و دومی صنایعی که دانش بنیان نیستند. موضوع اصلی در این پژوهش این می باشد که آیا افزایش ارزش سرمایه انسانی شرکت باعث افزایش عملکرد شرکت می گردد.

پس ، موضوع اصلی خلق متغیری می باشد که ارزش سرمایه ی انسانی را اندازه گیری می کند . چندین روش احتمالی برای اندازه گیری ارزش سرمایه انسانی هست . یکی از روشهای برآورد ارزش سرمایه انسانی شرکت محاسبه میانگین مزایای پایان خدمت هر یک از کارکنان شرکت می باشد(دنا چارلز والکر،2001،205) [10].

دومین روش هم محاسبه میانگین هزینه حقوق و دستمزد کارکنان به تفکیک کارکنان بخش های تولیدی مستقیم،غیرمستقیم و اداری و فروش شرکت می باشد. پس سوال پژوهش این می باشد که چه ارتباط ای بین ارزش سرمایه انسانی و بهره وری و سودآوری و ارزیابی سهام هست؟

تعداد صفحه :125

قیمت : شش هزار تومان

***

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید