با عنوان :  مطالعه اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان:

مطالعه اثرمالكیت سهام مدیرانه

بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

سود گزارش شده مانند اطلاعات مالي مهمي می باشد كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي گردد،همچنين اقلام تعهدي آسانتر از جريانات نقدي دستخوش تغيير و دستكاري مي شوند، از اين رو مديريت مي تواند منجر به افزايش زمينه اشتباهات در اقلام تعهدي گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب هاي نظري مطرح شده درمورد مكانيزم هاي درون و برون سازماني، مالكيت مديريت(مالكيت سهام مديريت) را به عنوان يكي از مولفه هاي نظارتي درون سازمان معرفي مي كند. يكي از راه حل هايي كه از طريق آن، حاكميت شركتي مي تواند اثر با اهميتي به ثبات سود و كيفيت اقلام تعهدي حسابداري داشته باشد، آن می باشد كه مكانيزم هاي قوي حاكميت شركتي بايد انگيزه ها يا فرصت هاي مربوط به مديريت سود راكاهش دهد و در نتيجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدي و افزايش ثبات سود گردد.

بنابر اين هدف اين تحقيق ارزيابي اثر مالكيت سهام مديرانه بر ارتباط بين ثبات سود و اقلام تعهدي ميباشد.

باتوجه به فرضيه هاي مطرح شده در اين تحقيق،مشخص گرديد كه اقلام تعهدي در مقايسه بااقلام نقدي از ثبات كمتري برخوردار مي باشند و اقلام تعهدي با قابليت اتكاي كمتر درمقايسه با اقلام تعهدي با قابليت اتكاي بيشتر ازثبات كمتري برخوردارندهمچنين ارتباط بين مالكيت سهام مديریت و ثبات سود غير خطي(غيرمستقيم) مي باشد.

مقدمه:

تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ايجاد كارخانه هاي بزرگ و اجراي طرحهاي عظيم صنعتي نيازمند سرمايه هاي كلان بود. تأمين چنين سرمايه هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سوئي، يك يا چند سرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو، شركتهايي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سرمايه آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين مشاركتهايي، سرمايه هاي كوچك تجهيز و راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري فراهم آمد. سرمايه هاي چنين شركتهايي به سهام تقسيم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمايه و مشاركت صاحبان سرمايه هاي كوچك در اين بازار گردید. تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي وروابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها، نظم يافتن بخشي ازمعاملات اوراق بهاداربا ايجاد بورسهاي اوراق بهادار مانند عوامل ديگري بودند كه به تشكيل شركتهاي سهامي وفزوني سرمايه گذاراني انجاميد كه نه مستقيماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند. شركتهاي سهامي توسط هيئت مديره اي اداره مي گردد كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكيل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي به پيدايش گروه تازه اي از مديران كار آزموده و حرفه اي انجاميد كه در عين اقتدار كامل در اداره واحدهاي اقتصادي، گاه در سرمايه آنها سهمي داشتند.

1-1 مقدمه

در اين فصل، به ارائه بيان مسئله، ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، روش تحقيق، جامعه ونمونه آماري تحقيق، ابزارگردآوري داده ها، ابزار تجزيه و تحليل داده ها، قلمروتحقیق و تعاريف واژه ها و اصطلاحات پرداخته مي گردد.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

1- جنسن (1986) در پژوهش خود تحت عنوان “هزینه­های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت” پیش­بینی نمود که وقتی مدیران جریان­ها نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت­طلبانه­ای مانند سرمایه­گذاری در پروژه­ها با خالص جریان­ها نقدی کمتر، کوشش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه­های اضافی، تلف کردن عایدی­ها و مواردی از این قبیل را انجام می­دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی­هایی که درآمد تولید نمی­کنند، ایجاد فرصت­های شغلی افراطی و استفادۀ مفرط از دارائی­ها موجب تلف کردن عایدی­های شرکت می­گردد. وی پیش­بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت­طلبانه آنها را کمتر می­کند، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می­گذارد.

2- کلاگ و کلاگ (1991): در پژوهش خود تحت عنوان “تقلب، حساب آرایی، قصور در صورت­های مالی” انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه­گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن اظهار کرده­اند.

3- سوینی (1994): سوینی در پژوهش خود تحت عنوان “تخلف از قرارداد بدهی و پاسخ­گویی حسابداری مدیران” به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی­ها توان شرکت­ها را برای مدیریت سود افزایش می­دهد، زیرا مدیران شرکت انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتبار دهندگان را راضی نگهدارند.

4- فادنبرگ و تیرول (1995): فادنبرگ و تیرول در پژوهش خود درمورد “تئوری هموارسازی سود و سهام بر مبنای اجاره­ها” ذکر کرده­اند که هموار سازی سود موجب می­گردد، سرمایه­گذاران احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع ارزیابی کنند.

5- کاسانن، کینونن و نیسکانن (1996): کاسانن و همکاران در پژوهش خود دربارۀ “سود سهام مبتنی بر مدیریت سود” به این نتیجه رسیده­اند که یکی از علت های مدیریت سود، فرار مالیاتی می باشد.

6- داروغ، پورجلالی، و سوداگران (1988): داروغ و همکاران در پژوهش خود تحت عنوان “مدیریت سود در شرکت­های ژاپنی” به این نتیجه رسیده­اند که انگیزه اصلی مدیریت سود، کاهش هزینه­های قراردادهای بدهی و کاهش هزینه­های سیاسی همچنین افزایش پاداش مدیران می­باشد.

7- گیدری و همکاران (1999):گیدری و همکاران در پژوهش خود درمورد “طرح­های پاداش بر مبنای سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری” به این نتیجه رسیدند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش­های کوتاه­مدت خود سود شرکت­ را مخدوش می­سازند و به این مقصود از اقلام تعهدی اختیاری بهره گیری می­کنند.

8- یون و میلر (2001): یون و میلر در پژوهش خود تحت عنوان “جریان وجود نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی و مدیریت سود” نیز به این نتیجه رسیدند که انگیزه­ اصلی مدیریت سود کاهش هزینه­های قراردادهای بدهی و افرایش پاداش مدیران می­باشند.

9- بارتون وسیمکو (2002): بارتون در پژوهش خود به مطالعه موضوع “ترازنامه به عنوان محدودیت مدیریت سود” نشان داده­اند که مدیریت سود در دوره­های بعدی به نوع و مقدار اقلام تعهدی که دردوره­های قبل مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، وابسته می­باشد، زیرا اثر اقلام تعهدی به گذشته برمی­گردد.

10- مارکات و ویدمن (2004):مارکات و ویدمن در پژوهش خود دربارۀ “اثر مدیریت سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری” دریافتند که شرکت­ها جهت کنترل سودشان از اقلام تعهدی مختلفی با اهداف گوناگون بهره گیری می­کنند.

11- فیشر و استوکنت (2004): پژوهش فیشر و استوکنت تحت عنوان ” افر سفته­بازی سرمایه­گذار بر مدیریت سود” مبین این می باشد که مدیران می­توانند سود گزارش شده را به وسیلۀ بعضی هزینه­ها مخدوش سازند.

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد
این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد

 

تعداد صفحه :98

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید