با عنوان : تاثیر نانو لوله هاي کربنی بر روي مورفولوژي فوم میکروسلولی نانو کامپوزیت بر پایه   PP/EPDM

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
عنوان :
تاثیر نانو لوله هاي کربنی بر روي مورفولوژي و خواص مکانیکی و خواص رئولوژیکی
فوم میکروسلولی نانو کامپوزیت بر پایه PP/EPDM

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

چکیده:
تهیه فومهاي پلیمري به روش میکرو سلولار یکی از روشهاي موجود براي تهیه فومهاي با دانسیته پایین، توزیع بسیار یکنواخت اندازه ذرات و اندازه سلولهاي بسیار کوچک می باشد. با این تفاصیل کوشش هایی براي بهبود فرایند فوم شدن در این روش همچنان ادامه دارد. در سالهاي اخیر بهره گیری از نانو فیلرها در صنعت پلیمر براي رسیدن به بعضی از خواص مطلوب رایج شده می باشد که در این بین نانو لوله هاي کربنی به دلیل دارا بودن خواص فیزیکی مکانیکی بالا، رسانایی و نسبت طول به قطر مناسب بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد.
در این پروژه کوشش بر آن می باشد که اثر نانو لوله کربن بر فوم تهیه شده به روش میکروسلولی بر پایه PP/EPDM مطالعه گردد. اثر نانو لوله هاي کربنی بر میزان فوم شدن، دانسیته فوم، مورفولوژي، خواص فیزیکی مکانیکی و رئولوژیکی فوم مورد مطالعه قرار می گیرد.
فوم هاي پلیمري به دلیل دارا بودن خواص فیزیکی مکانیکی بالا، عایق بودن وسبک بودن امروزه در بسیاري از کاربردها توسعه یافته اند. نانوکامپوزیت ها امروزه به عنوان نسل جدیدي از مواد با دارا بودن خواص منحصر بفرد در صنعت بهره گیری می شوند و اخیراً بهره گیری از نانو فیلرها در فوم هاي پلیمري مطرح شده می باشد و پیش بینی می گردد که با بهره گیری از این مواد می توان به فومی با چگالی پایین وتوزیع اندازه سلول هاي یکنواخت تر رسید. در این پروژه کوشش بر آن می باشد که از نانو لوله هاي کربنی در تولید فومهاي میکرو سلولی بر پایه ترمو پلاستیک الاستومر PP/EPDM که کاربرد زیادي در صنایع خودرو و لوازم خانگی دارد بهره گیری گردد و اثر پارامتر هاي فرایندي و ترکیب درصد نانو لوله کربن بر مورفولوژي, خواص فیزیکی مکانیکی و رئولوژیکی فوم میکروسلولی مطالعه گردد.
مقدمه
با در نظر داشتن کاربرد روز افرون پلیمرها در صنایع مختلف و از آنجایی که همواره بهره گیری از موادکمتر ایده آل تر می باشد، براي صنعت بسیار با اهمیت می باشد که روشی براي کاهش مقدار ماده مصرفی در فرآیند تولید قطعه ابداع کند لذا بهره گیری از فوم هاي پلیمري در بخش هاي مختلف زندگی مردم گسترش فراوانی پیدا نمود. فوم ها که پلیمر اسفنجی یا منبسط شده نیز خوانده میشوند، موادي هستند که حجمِ آنها به دلیل حضور سلولهاي زیاد در تودهشان افزایش و چگالی ظاهريِ آنها نیز کاهش یافته می باشد. معمولا پلاستیک هاي فوم شده به روش هاي متداول، خواص مکانیکی بسیار ضعیف تري نسبت به پلاستیک هاي فوم نشده دارند. پس براي کاربردهایی که به استحکام کششی بالا یا سفتی مناسب نیاز می باشد فوم هاي معمولی گزینه مناسبی نیستند. در این مواقع فوم هاي میکروسلولا می توانند جایگزین مناسبی براي پلاستیک هاي فوم نشده و فوم هاي معمولی باشند.
فوم میکروسلولار به فوم هایی از مواد ترموپلاستیک اطلاق می گردد که چگالی سلولی آنها در محدوده و اندازه سلول هاي آن در حدود 10 میکرون باشد. دلیل برتري فوم هاي 10میکروسلولار بر فوم هاي معمولی اندازه سلول هاي آن میباشد.
فرآیند تولید فوم میکروسلولار که در دو دهه ي اخیر رشد زیادي داشته و توجه بسیاري از محققین رشته ي پلیمر را به خود جذب کرده می باشد اولین بار در سال 1984 در آمریکا و در دانشگاه ماساچوست ابداع گردید
در واقع در آن وقت هدف تولید فیلم میکروسلولار براي بهره گیری در صنایع بسته بندي بود تا حجم پلیمر مصرفی را در صنعت بسته بندي کاهش دهند. در این راستا تولید پلاستیکی که مواد مصرفی آن کمتر باشد اما خواص مکانیکی آن افت نداشته باشد مورد نظر بود در نتیجه ایده تولید فوم هاي میکروسلولار براي اولین بار متولد گردید. با این فوم ها می توان به عنوان مثال حدود 100 سلول در یک ضخامت 1 میلیمتري ایجاد نمود و انتظار استحکام معقولی داشت. با ایجاد این حباب ها درون پلیمر ضمن کاهش مقدار ماده مصرفی بدلیل اینکه این حباب ها از نقص هاي موجود در ساختار پلیمر کوچک تر می باشد به یک سري خواص منحصر به فردي نیز می توان دست پیدا نمود.

با تهیه فوم هاي میکروسلولار علاوه بر اینکه وزن و مقدار ماده مصرفی کاهش می یابد، مقاومت ضربه نسبت به پلاستیک فوم نشده تا پنج برابر افزایش می یابد، در چقرمگی پلیمر نیز افزایشی تا 5 برابر نظاره می گردد، عمر خستگی پلیمر نسبت به پلاستیک فوم نشده تا 14 برابر می تواند افزایش یابد و همچنین پایداري حرارتی پلیمر نیز بهبود بخشیده می گردد [4-2]. البته خواص تصریح شده در چگالی بالاي سلول ها
بدست می آید. همچنین وجود حباب هاي کوچک در پلیمر می تواند از رشد ترك در پلیمر جلوگیري کند و با کند کردن نوك ترك انرژي رشد ترك را افزایش دهد. وجود این سلول هاي کوچک چگالی پلیمر را می تواند تا 75 درصد یا بیشتر کاهش دهد.
با وجود خواص منحصر به فرد ذکر گردیده، پلاستیک هاي میکروسلولار می توانند در صنعت اتومبیل و صنایع هوافضا و به عنوان قطعات سبک و مستحکم بهره گیری شوند. همچنین از فوم هاي میکروسلولار در لوازم ورزشی ، تولید غشاها ، لوازم خانگی، عایق هاي الکتریکی و حرارتی و … نیز بهره گیری شده می باشد .
واضح می باشد که بهره گیری از فوم هاي میکروسلولار بسیار مقرون به صرفه می باشد اما اینکه به صورت گسترده ازفوم هاي میکروسلولار بهره گیری نمی گردد بیشتر به دلیل سخت بودن تولید آنها می باشد. با این تفاصیل اخیرا
تولید فوم میکروسلولار به زمینه اي جالب توجه براي محققان و شرکت هاي تجاري تبدیل شده و روز به روز روش هاي جدیدتر و کارامدتري را براي تولید اینگونه مواد شاهد هستیم .
هدف این پروژه تهیه فوم میکروسلولار و مطالعه فوم پذیري و مورفولوژي نانوکامپوزیت بر پایه PP/EPDM/MWCNT به روش ناپیوسته می باشد. از گاز نیتروژن فوق بحرانی به عنوان عامل فوم زاي فیزیکی واز نانو لوله کربن به عنوان نانو ذرات براي بهبود فرآیند هسته گذاري در این پژوهش بهره گیری شده می باشد.
در این پروژه از دو دور (90 و RPM 60 )براي اختلاط مواد اولیه بهره گیری در دماي 190 ومدت زمان 12 بهره گیری گردید. سه عامل تاثیرگذار بر روي مورفولوژي و خواص فوم، به عنوان متغیر در نظر گرفته شده که عبارتند از: غلظت نانو رس (0و1وPhr 3)، فشار اشباع (80 و100 بار)، و زمان فوم شدن (5 و10 ثانیه). توزیع ذرات نانو در آلیاژ PP/EPDM و اثر آن بر فرآیند فوم شدن نیز مطالعه گردید. طریقه نگارش این پایان نامه بدین شیوه می باشد که آغاز در فصل دوم مروري بر پلیمرهاي EPDM ،PP، و آلیاژ انجام می گردد، بعد از آن مرور کوتاهی بر نانوکامپوزیت هاي پلیمري وتوزیع ذرات نانو در آلیاژهاي پلیمري داریم و سپس فوم هاي پلیمري مورد مطالعه قرار می گیرند. پس از آن در ارتباط با فوم هاي میکروسلولار و گازهاي فوق بحرانی بحث شده و در ادامه مروري داریم بر روش هاي تولید فوم میکروسلولار و عوامل موثر بر مورفولوژي آنها؛ در انتهاي فصل نیز به فوم هاي نانوکامپوزیتی و فرآیند هاي هسته گذاري فوم می پردازیم. در فصل سوم مشخصات مواد و تجهیزات مورد بهره گیری در پروژه به علاوهي آزمونهاي انجام شده توضیح داده شده می باشد. در ادامهي فصل تجربی روشهاي انجام کار شامل روش تهیهي نمونه نانو کامپوزیتی، فوم کردن آن و طراحی آزمایشات توضیح داده میشود. فصل چهارم بحث پیرامون نتایج به دست آمده از آزمونهاي مختلف می باشد. در این فصل آغاز مطالعه مورفولوژي آلیاژ می پردازیم.بعد از آن به
مطالعه خواص مکانیکی فومها می پردازیم. و در ادامه به مطالعه رئولوژي و در پایان نیز توزیع ذرات نانو در1 آلیاز توسط آزمون هاي مختلف مانند خواص فیزیکی مکانیکی, آزمون میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM), آزمون دانسیته و آزمون رئولوژي می پردازیم و اثر ذرات نانو بر فوم شدن مطالعه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعدادصفحه :114

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید