عنوان : مطالعه نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

مطالعه نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی

استاد راهنما :

دکتر محمد رضا براتی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

پیشگفتار. ‌أ

اهمیت پژوهش. 11

اهداف پژوهش. 11

فرضیه پژوهش. 12

پیشینه پژوهش. 12

روش پژوهش. 14

فصل اول:  تعاریف و کلیّات.. 15

بخش اول: 16

1-1-1- ادبیات چیست؟. 16

1-1-2- ادبیات پایداری.. 17

1-1-3- اشتراکات ادبیات مقاومت با دیگر حوزه های ادبی.. 18

1-1-4- ادبیات دفاع مقدس.. 19

1-1-5- ادبیات دفاع مقدس و مزیّت ها 21

1-1-6- ادبیات دفاع مقدس پیشتاز در معرفی جهان بینی الهی.. 21

1-1-7- ادبیات دفاع مقدس الگوپرداز و الگوساز. 22

1-1-8- ادبیات دفاع مقدس ناتوان در اظهار حوادث و رویدادها 23

1-1-9- تفاوت نگاه تاریخی و نگاه هنری به جنگ… 23

1-1-10- تفاوت ادبیات پایداری با ادبیات جنگ یا دفاع مقدس.. 24

1-1-11- تفاوت ادبیات جنگ غربی با ادبیات جنگ ایران. 25

1-1-12- شاخه های گوناگون ادبیات دفاع مقدس.. 26

بخش دوم: 27

1-2-1- خاطره 27

1-2-2- ارزش خاطره و خاطره نگاری.. 28

1-2-3- انواع خاطره 28

1-2-4- پیشینه خاطره نگاری در ایران و خاطره نگاری دفاع مقدس.. 31

1-2-5- دفاع مقدس و ادبیات تاریخی معاصر ایران. 31

1-2-6- ادبیات تاریخی، پژوهشیتحلیلی.. 31

1-2-7- ادبیات تاریخی، اسنادی.. 32

1-2-8- ادبیات تاریخی، داستانی.. 32

1-2-9- ادبیات تاریخی، نقلی.. 32

1-2-10- انواع ادبیات خاطره ای دفاع مقدس در حوزه تاریخ نقلی.. 33

1-2-11-  ویژگی های خاطرات دفاع مقدس.. 35

1-2-12- پژوهش ها در حوزه خاطره دفاع مقدس.. 36

1-2-13- بعضی مقالات و مصاحبه ها 37

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-2-14- زندگی نامه نویسی در ادبیات دفاع مقدس.. 37

1-2-15- اشکال زندگی نامه. 38

1-2-16- تفاوت خاطره و زندگی نامه. 38

1-2-17- تفاوت خاطره و گزارش.. 39

1-2-18- تفاوت خاطره و تاریخ.. 39

1-2-19- تفاوت خاطره و سفرنامه. 39

1-2-20- تفاوت خاطره و یادداشت روزانه. 39

1-2-21- وصیت نامه نویسی در  ادبیات دفاع مقدس.. 40

1-2-22- ادبیات نمایشی دفاع مقدس (نمایشنامه نویسی ادبیات دفاع مقدس) 41

1-2-23- داستان نویسی در ادبیات دفاع مقدس.. 41

1-2-24- آسیب شناسی داستان دفاع مقدس.. 44

1-2-25- طنز در ادبیات دفاع مقدس.. 46

1-2-26- طنز و تقدس.. 47

1-2-27- آسیب شناسی ادبیات جنگ و دفاع مقدس.. 48

فصل دوم: زندگی، آثار و اندیشه های شهید آوینی.. 56

2-1- زندگی نامه شهید آوینی.. 57

2-2- آثار شهید آوینی.. 58

2-3- آوینی و سینما (مروری بر ساخته های تصویری شهید آوینی) 62

فصل سوم: درون مایه های آثار و افکار شهید آوینی.. 67

3-1- فتح خون. 70

3-2- آغازی بر یک پایان. 73

3-3- حلزون های خانه به دوش.. 75

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4- فردایی دیگر. 77

3-5- امام (ره) و حیات باطنی بشر. 81

3-6- مرکز آسمان. 82

3-7-  سفر به سرزمین نور. 83

3-8- رستاخیز جان. 84

3-9- انفطار صورت.. 95

3-10-گنجیه آسمانی.. 98

3-11- آینه جادو (جلد اول) 99

3-12- آینه جادو (جلد دوم) 100

3-13- آینه جادو (جلد سوم) 101

3-14- توسعه و مبانی تمدن غرب.. 102

حاصل سخن. 107

منابع و مآخذ. 109

چکیده

ادبیات جنگ با شلیک اولین گلوله آغاز می گردد و با پایان جنگ به بلوغ میرسد، ادبیات دفاع مقدس نه ثبت تاریخ می باشد و نه ثبت وقایع جنگ بلکه توضیح احوال درونی و بیرونی زنان و مردانی می باشد که برای حفظ شرف و حیثیت و فضایل انسانی پیش روی تجاوزگران به کرامت های انسانی به پا خاسته اند و قلم ها توضیح رشادت ها و ایثارگری ها و ظلم ستیزی آن دلاوران را به صورت آثار ادبی ثبت می کند.

ادبیات دفاع مقدس امروزه بی شک یکی از گونه های برتر ادبی در ادبیات فارسی می باشد و از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون هرچه پیشتر آمده ایم شاهد رشد و تعالی آثار این گونه ادبی بوده ایم، اما هنوز هم زوایای زیادی از دفاع ملت ایران پیش روی رژیم بعثی عراق ناشناخته و مبهم باقی مانده می باشد، آثار کسانی زیرا شهید آوینی که بی شک از برترین نویسندگان دفاع مقدس می باشد آنچنان که بایستی و شاید مورد مطالعه و تحلیل قرار نگرفته اند و مبانی فکری و نظری این شهید بزرگوار که می تواند راهگشای خلق آثاری مستقل و غیر وابسته به ادبیات غربی باشد آنچنان که شایسته می باشد مورد مداقه و تامل قرار نگرفته اند.

امید می باشد این مکتوب مختصر درمورد ادبیات دفاع مقدس و آثار و افکار شهید آوینی، گام کوچکی در جهت ترغیب دیگران برای پرداختن به موضوعات مربوط به دفاع مقدس، بردارد.

پیشگفتار
ادبیات دفاع مقدس به عنوان شاخه ای مهم و تاثیرگذار از ادبیات فارسی درخور توجه و دقت نظر زیادی برای حفظ فرهنگ و ادب سرزمین کهن ایران می باشد این گونه ادبی که بسیاری از آثار ممتاز معاصر را در برگرفته می باشد علاوه بر غنای ادبی و فرهنگی که درخود دارد باعث تاثیرگذاری بر روی آحاد جامعه به خصوص نسل جوان، برای حراست هر چه بیشتر از وطن و میهن خود خواهد گردید. از این رو شناسایی دقیق و حفظ و حراست از آثار ارزشمند این نوع ادبی و همچنین شناسایی نویسندگان و متفکران بزرگ این ادبیات به نسل های مختلف جامعه از وظایف هر ادب دوست و دوستدار فرهنگ و هنر ایرانی می باشد و شهید آوینی به عنوان متفکری بزرگ و تاثیرگذار بر ادب و هنر معاصر شایان تقدیر می باشد و در عین حال شناساندن و معرفی کردن آثار وی به عنوان نمونه هایی از بهترین آثار در حوزه ادبیات دفاع مقدس مانند کارهایی می باشد که جای آن در نگاشتن مقالات و نوشته های تحقیقی گرچه خالی نمانده می باشد اما حق مطلب نیز آن گونه که بایستی و شاید ادا نشده می باشد.

تعداد صفحه : 111