با عنوان : واترمارکینگ تصاویر دیجیتال براساس تبدیل کسینوس گسسته و تبدیل موجک گسسته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق ‐ الكترونيك
عنوان :
واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر اساس تبديل كسينوس گسسته و تبديل موجك گسسته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:
با رشد فناوري ديجيتال طي دهه هاي گذشته، ارسال و ذخيره رسان ههاي الكترونيكي افزايش يافته می باشد؛ چرا كه نسخه برداري از داده ها بدون هيچ افت كيفيت و با هزينه اي بسيار اندك امكان پذير شده می باشد. بدين ترتيب بهره گيري از آثار ديجيتال بدون رعايت حق نشر، دست كاري اسناد و بهره گیری از اسناد جعلي ابعاد تازه تري يافته می باشد. در اين ميان واترماركينگ تصاوير ديجيتال مي تواند به عنوان يك روش بسيار مناسب براي جلوگيري از مشكل حق كپي رايت به كار گرفته گردد.

اقدام واترماركينگ را مي توان با طرح هاي مختلفي انجام داد، يكي طرح واترماركينگ كور و ديگري طرح واترماركينگ غير كور م يباشد. طرحي كه براي استخراج واترمارك از تصوير واترمارك شده تنها به كليد رمز احتياج دارد طرح كور ناميده م يشود. در طرح كور، ديكودر يا آشكار ساز براي استخراج واترمارك احتياج به تصوير اصلي ندارد اما طرح غير كور براي استخراج واترمارك علاوه بر كليد رمز(دانستن مراحل درج واترمارك) به تصوير اصلي احتياج دارد.

در ادامه مراحل كلي كار يك طرح واترماركينگ كور مقاوم تصاوير ديجيتال با بهره گیری از تبديل موجك گسسته تصریح مي گردد مي گردد كه از قسمت هاي مختلفي مانند فرآيند درج واترمارك، فرآيند استخراج واترمارك، مورد ارزيابي قرار دادن كيفيت تصوير واترمارك شده با بهره گیری از نرخ حداكثر سيگنال به نويز PSNR، درستي و وجود واترمارك با بهره گیری از همبستگي يكنواخت NC و نتايج تجربي تشكيل شده می باشد.

فرآيند درج واترمارك شامل بخش هاي تبديل موجك گسسته، تعبيه واترمارك و عكس تبديل موجك گسسته مي باشد و فرآيند استخراج واترمارك علاوه بر تبديل موجك گسسته از بخش آشكارسازي واترمارك تشكيل شده می باشد. در فرآيند درج و استخراج واترمارك، تعبيه و آشكارسازي واترمارك مهمترين بخش مي باشند. مقاوم بودن طرح واترماركينگ به بخش تعبيه واترمارك مربوط مي باشد كه در اين بخش با انتخاب ضرايب مهم موجك و يك سري تغييرات روي ضرايب موجك كه اين تغييرات مي تواند با بهره گیری از سيستم بينايي بشر، چندي سازي، بلوكي كردن، دسته بندي و يا غيره انجام گردد مقاومت واترمارك را در برابر حملات معمول پردازش تصوير بالا برد. مقاوم بودن طرح واترماركينگ در بخش نتايج تجربي مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در بخش نتايج تجربي تصوير واترمارك شده را تحت حملاتي از قبيل فشرده سازي تصوير، نويز گوسي، نويز اضافي، چرخش، تعديل هيستوگرام و غيره مورد آزمايش قرار مي دهيم و صحت درستي و وجود واترمارك را پس از اين حملات از طريق همبستگي يكنواخت NC مورد ارزيابي قرار مي دهيم. در اين پروژه سعي خواهد گردید كه طرح پيشنهادي در برابر اين حملات مقاوم باشد. هدف از طرح پيشنهادي، حفاظت در برابر كپي رايت محصولات ديجيتال می باشد واكثر محققان بر اين باورند كه واترماركينگ اين مشكل را به خوبي برطرف م يكند. لذا ما در اين پروژه سعي خواهيم كرد تا با بهره گیری از پردازش تصوير و تبديل موجك گسسته به پياده سازي اين سيستم مقاوم اقدام نمائيم.

فصل اول

مقدمه

با رشد فناوري ديجيتال طي دهه هاي گذشته، ارسال و ذخيره رسانه هاي الكترونيكي افزايش يافته می باشد؛ چرا كه نسخ هبرداري از داده ها بدون هيچ افت كيفيت و با هزينه اي بسيار اندك امكان پذير شده می باشد. بدين ترتيب بهره گيري از آثار ديجيتال بدون رعايت حق نشر، دست كاري اسناد و بهره گیری از اسناد جعلي ابعاد تاز هتري يافته می باشد. بهره گیری از سيستم هاي رمزنگاري قديمي اين امكان را به وجود م يآورند كه تنها دارنده ي كليد بتواند متن رسانه ي رمز شده را نظاره كند، ولي در چنين حالتي نيز پس از رمزگشايي داد هها، امكان بهره گیری غيرمجاز از آن وجود خواهد داشت. بنابراين روش هاي قديمي رمزنگاري براي جلوگيري از بهره گیری ي غير مجاز حملات بد انديشانه كارايي لازم را نخواهند داشت. در اين شرايط گنجاندن داده، به صورت غيرمحسوس، براي جلوگيري از استفاد ههاي غيرمجاز از پتانسيل تجاري بالايي برخوردار می باشد. براي غلبه بر اين مشكل، واترماركينگ ديجيتال مطرح شده می باشد. واترماركينگ (فيزيكي) كه در زبان فارسي به چاپ سفيد ترجمه شده می باشد، طرحي می باشد كه علاوه بر طرح زمينه، به صورتي غير محسوس بر روي اسناد كاغذي چاپ مي گردد و با كمك رنگ روشن تر و يا از راه در معرض نور قرار گرفتن قابل رؤيت مي باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واترماركينگ اقدام پنهان سازي يك سري اطلاعات در محدوده يك تصوير، صوت، ويدئو و يا هر سيستم رسان هاي ديگر در محيط كاري خودش می باشد. به دليل اينكه محافظت از حق كپي امروزه اهميت زيادي پيدا كرده می باشد اكثر محققان بر اين باورند كه اين مشكل حق كپي را به خوبي برطرف مي كند. بنابراين، افزايش ناگهاني علاقه به واترماركينگ احتمالاً به علت حفاظت پیش روی كپي رايت محصولات ديجيتال می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

واترماركينگ ديجيتال ارتباط ي نزديكي با نهان نگاري و پنهان سازي داده دارد. ولي با اين حال، بسته به كاربردهايي كه دارد، تفاو تهايي نيز نظاره مي گردد. لذا در عين حال كه مي توان از مفاهيم مشابه در نهان نگاري براي ارزيابي الگوريتم هاي واترماركينگ بهره گرفت، نبايد از تفاوت هايي كه در اقدام بين آن ها هست، غافل بود.

تعداد صفحه : 103

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید