با عنوان : ارائه مدلی برای مدیریت HSE

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

”M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – طراحی فرآیند

عنوان:

ارائه مدلی براي مدیریت HSE

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تمایل تمام صنایع امروزه به سمتایمنی بیشتر ، بهداشت بهتر و صدمه رساندن کمتر به محیط زیست در چهارچوب نظام HSE می باشد. اما آن چیز که بعنوان مشکل طریقه را کند می کند مجموعه بسیار زیاد و گسترده از اسناد و مدارك می باشد که تصمیم گیریها را زمانبر، مقطعی
و دچار مشکل می کند.

در این پروژه کوشش شده تا آغاز اسناد و مداركو فرمهاي لازم براي مدیریت همزمان ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت (IMS) تهیه شده و سپس در قالب برنامه نویسی visual basic و Access روندهاي منطقی بین فرمها پدید آمده و با کمک سرعت بالاي کامپیوتر و ذهن خلاق مدیر بهترین نتیجه را براي بهبود عملکرد واحد صنعتی در نظر گرفت.

مقدمه:

از اواسط قرن هفدهم که بشر در راه صنعتی شدن گام برداشت و منافع و رفاه خود را در پیشرفت صنعتی جستجو می نمود تا به امروز که حدود 350 سال میگذرد، میلیونها نفر جانشان دستخوش ناآشنایی و عدم تجربه و بی تفاوتی گردیده می باشد و حقیقت تلخ آن می باشد که هر تصادف و یا هر حادثه بارها تکرار شده می باشد.

موضوعی که در کنار رشد صنعتی مورد توجه قرار گرفت مخاطرات و ریسکها می باشند که جزئی لاینفک از صنعت خصوصا صنایع شیمیایی میباشند. کنترل این خطرات و جلوگیري از وقوع حوادث سبب گردید تا مهندسان، ایمن سازي را به عنوان جزئی از اصول مهندسی کار خود قرار دهند و بدین ترتیب ایمنی (safety) و طراحی واحدهاي فرآیندي ایمن جزء دغدغه هاي فکري مهندسان گردید.

اهمیت ایمنی در صنعت از دو دیدگاه مطرح گردیده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1- حفاظت از جان افراد و کارمندان

2- جنبه های اقتصادی

بی شک در طول قرن هاي متمادي هیچ چیز براي بشر مهم تر از حفاظت جان نبوده می باشد از این رو ساخت واحد فرآیندي به گونه اي که در حین انجام کار جان کسی به خطر نیفتد بدیهی می نمود. وقوع حوادثی همچون بوپال هند اهمیت این موضوع را یادآوري می نمود.

از سویی دیگر نصب سیستم هاي ایمنی و یا به عبارت بهتر، ساخت واحدهاي فرآیندي ایمن همراه با تحلیل هزینه هاي اقتصادي بود، اما هزینه هاي اقتصادي ناشی از حوادث در کارخانه ها نشان داد که اینگونه هزینه ها نه تنها اضافی نبوده بلکه لازمند و سرمایه داران را بر آن داشت تا تعاملی را بین هزینه هاي اقتصادي و نصب سیستمهاي ایمنی مستقر نمایند تا از هزینه هاي ناشی از وقوع حوادث در امان بمانند.

براي یک سازمان فقدان یک متخصص که سالها براي تربیت او سرمایه و وقت مصرف شده، زیان سنگینی به شمار می آید.

در سازمانهاي تولیدي که اصول ایمنی و حفاظت فنی رعایت نمی گردد، روحیه کارکنان نیز ضعیف و متزلزل می باشد و حتی امکان دارد کارگر خوب و درجه اول از خدمت در چنین سازمان هایی امتناع بورزد. پس اجراي تدابیر و برنامه هایی به مقصود رعایت ایمنی و حفاظت فنی کارکنان، در درجه اول اهمیت، در راستاي تامین و نگهداري نیروي انسانی قرار دارد.

ایمنی به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می گردد که با به کار گرفتن آنها بتوان نیروي انسانی و سرمایه را پیش روی خطرات مختلف و محتمل در محیط هاي صنعتی به نحو موثري حفظ و حراست نمود ویک محیط کاري بی خطر و سالم جهت افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد.

دسته بندي خسارات بر اساس قابلیت سنجش آنها:

1- خسارات قابل سنجش- این خسارات شامل کلیه هزینه هایی می گردد که بایستی براي جبران خسارت پرداخت گردد. مانند: هزینه هاي درمانی، هزینه تعمیرات، حقوق ایام بیماري و از کار افتادگی و مستمري بازماندگان و…

2- خسارات غیر قابل سنجش – این دسته، خساراتی هستند که آثار آنها غالبا در دراز مدت اختصار می گردد و به آسانی نمی توان مقدار آنها را از نظر کمی برآورد نمود. به عنوان مثال ناراحتی ها و تالمات روحی فرد حادثه دیده و سایر کارگران همجوار محل حادثه و همچنین زیان از دست دادن نیروي انسانی ماهر و کار آزموده مانند این خسارات به حساب می آیند. با در نظر داشتن مطالعه هاي بعمل آمده در اکثر
کشور هاي صنعتی مشخص شده می باشد که هزینه هاي غیر مستقیم هر حادثه حداقل چهار برابر هزینه هاي مستقیم می باشد که حتی این رقم در کشور هاي مختلف فرق می کند (مثلا در استرالیا در حدود 12 برابر)… با عنایت به افزایش هزینه هاي ناشی از کار در ایران و عنایت به سیر صعودي غیر منطقی آن، چنین به نظر می رسد که تولید در کشور ما به لحاظ ضایعات نیروي انسانی ناشی از کار، از هزینه بسیار بالایی برخوردار می باشد. همان طوري که نظاره می گردد (جدول 1) در حالی که در دهه 1360 تعداد بیمه 4 برابر شده می باشد بدین معنا که سرعت افزایش هزینه مستمري 2/5 برابر شده می باشد که شتاب آن نزدیک سه برابر شتاب افزایش تعداد بیمه شدگان می باشد. و همه این ارقام که فقط شامل هزینه هاي مستقیم می باشند. لزوم توجه بیشتر به مقوله ایمنی و پیش گیري از حوادث ناشی از کار را عیان می سازد.

تعداد صفحه : 146

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com