بایگانی نویسنده: 92

پایان نامه ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه­ گذاران

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه­ گذاران بسته هستند

پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی بسته هستند

پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبتهای مالی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبتهای مالی بسته هستند

پایان نامه مطالعه رابطه نقدشوندگی و کیفیت ­اطلاعات مالی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مطالعه رابطه نقدشوندگی و کیفیت ­اطلاعات مالی بسته هستند

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌ها

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مطالعه رابطه محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌ها بسته هستند

پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی بسته هستند

پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت بسته هستند

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی بسته هستند

مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی بسته هستند

پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته حسابداری | دیدگاه‌ها برای پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود بسته هستند