Menu

نویسنده: 92

جدید: مقاله با موضوع تبخیر، ماه¬های، می¬پیوندد،، گرم¬ترین، وقـوع، رخ، نمی¬دهد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                      برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید نمودار رو¬به¬رو بیانـگر این موضـوع می باشد که بیشـتـرین تبخیر در گرم¬ترین ماه¬های سال به وقـوع می¬پیوندد، در ماه¬های سرد نیز به دلیل […]

دانلود فایل پایان نامه : مقاله در مورد ، همسایگی، .، اجتماعی، &، فضای، محله

8ـ کوشش در ایجاد گودرفتگی هایی در فضای درونی اتاقها که با یک پرده یا حفاظ و غیره در مواقعی برای خواب بهره گیری گردد.موارد 5تا 1 برای گروه میان درآمد و موارد 5تا 3 در مورد گروههای بالاتر از میان درآمد نیز بایستی اعمال گردد(زیستا،1390 ). 2-15-2- دستورالعملهای ویژه مجتمع هایی با تعداد متوسط […]

دانلود فایل: مقاله با موضوع ، |، یزد، رطوبت، ماه¬های، هواشناسی، بادهای

ارتباط مستقیم اتاق¬ها باهم، ازآن¬جا که امکان ادغام دو اتاق در موارد ضروری را فراهم می¬¬آورد و نیز گرمایش و سرمایش دو اتاق را با یک وسیله الکتریکی ممکن می¬کند، مناسب به¬نظر می¬رسد.کارآیی فضاهای مختلف ایوان خانه¬های قدیمی شوشتر¬نو تا حدی تغییر مفهوم یافته می باشد و عملکرد خود را به عنوان فضای زیست بطور […]

دانلود فایل تحقیق : مقاله درباره مسکونی، ، خانه، واحدی، فضای، بلوک، شناسی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید               2-13-گونه شناسی مجتمع های مسکونی بر حسب نیازهای پژوهشی و پیشینه شکل گیری الگوهای مسکن در کشورهای مختلف، گونه شناسی خانه از مقیاس مجموعه تا بلوک، شامل فضای داخلی واحد و کل واحد […]

فرمت word : مقاله با موضوع ، مسکونی، شهر، شوشتر، معماری، دسترسی، خانه¬ها

3-6- مجموعه مسکونی هابیتات شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید               این مجموعه مسکونی توسط موشه سفدی طراحی شده می باشد. این مجموعه جذاب که در سال 1967 م. در مونترال ساخته شده می باشد از سیصد¬و¬پنجاه¬و¬چهار جعب بتنی پیش […]

پژوهش: مقاله درباره ، مسکونی، مجموعه، مى، عرصه، تراکم، مشترک

2-11-6- دسترسی سواره:در حالی که تقلیل وابستگی به وسایل حمل و نقل شخصی می تواند یکی از اهداف توسعه شهرها باشد، به نظر می رسد که در آینده نزدیک بهره گیری از این وسایل به دلیل فراهم آوردن استقلال فردی و انعطاف پذیری در بهره گیری کماکان بخش مهمی از حمل و نقل سواره را […]

فایل پژوهش: مقاله درباره ، مسکونی، فضای، واحدها، متوسط، هفت، مجموعه

غزالی پیش روی این شبهه که چرا نور خدا به آسمانها و زمین اضافه شده، پاسخ می دهد که خداوند نور اول، قائم بالذات و منبع تمامی نورهاست و بدین دلیل که سراسر زمین و آسمان ها را انوار حسی و عقلی فرا گرفته پس عالم همه مظهر اوست.از دیدگاه او این عرفان والا مقامند […]

فرمت word : مقاله درباره ، مسکونی، مجموعه، خصوصی، کنترل، فضاهای، ساکنین

نیازبه خلوت در فرهنگ های مختلف متفاوت می باشد و بین افراد در یک فرهنگ خاص نیز بسته به حالت روحی و وضعیت اجتماعی تفاوت هایی هست. به اظهار دیگر شرایطی که برای یک فرد معنای خلوت دارد ممکن می باشد برای فرد دیگری تنهایی و انزوا باشد. وشرایطی که برای یک فرد در زمان […]

جدید: مقاله درباره عالم، نور،، ظلمت، موجودات، ، سهروردی، اشراق

در ایران از گذشته¬های دور، هنر برای این ¬که بتواند اندیشه¬های دینی را منعکس کند کوشیده می باشد تا از محدوده واقعیت فراتر رفته، زمان و مکانی معنوی را القا کند. نقاش ایرانی به¬دلخواه، ظواهر مادی سه¬بعدی را به طرحی دو¬بعدی با رنگ¬های تخت و نورانی تبدیل به این روش و زبان، تمامی خواسته¬های معنوی […]

منبع پایان نامه : مقاله با موضوع معماری، نوری، تاریکی، فضا، گنبد، به¬،

2-2-4-5- تادو ¬آندو آندو معمار خود آموخته¬ای می باشد که تحصیلات آکادمیک ندارد. آن چیز که او را بیشتر تحت تأثیر قرار داد، تأثیر نوری بود که از میان پنجره¬های بلند به¬ درون خانه¬های روستایی منطقه¬ی پربرف شمال ژاپن می¬تابید.در آغاز به نحوه برخورد کلی سبک¬های مدرن و های¬تک با نور را که توسط آندو […]