بایگانی دسته: حقوق

فایل تحقیق : دانلود پایان نامه : ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران

گرایش: روابط بین الملل عنوان : ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران

منتشرشده در حقوق, علوم سیاسی | دیدگاه‌ها برای فایل تحقیق : دانلود پایان نامه : ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران بسته هستند

دانلود پایان نامه:بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا

عنوان : مطالعه شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا

منتشرشده در حقوق | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه:بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا بسته هستند

فایل پژوهش: دانلود پایان نامه:بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور

عنوان : بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور

منتشرشده در حقوق | دیدگاه‌ها برای فایل پژوهش: دانلود پایان نامه:بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور بسته هستند

دانلود فرمت ورد:پایان نامه ارشد:بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاري، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال

عنوان : بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاري، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال 

منتشرشده در حقوق | دیدگاه‌ها برای دانلود فرمت ورد:پایان نامه ارشد:بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاري، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال بسته هستند

دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه:آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

عنوان : آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

منتشرشده در حقوق | دیدگاه‌ها برای دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه:آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان بسته هستند

دانلود فایل: دانلود پایان نامه ارشد:مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی

عنوان : مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی 

منتشرشده در حقوق | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل: دانلود پایان نامه ارشد:مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی بسته هستند

فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه:توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

عنوان : توضیح درمورد ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

منتشرشده در حقوق | دیدگاه‌ها برای فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه:توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی بسته هستند

منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد:تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

عنوان : تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

منتشرشده در حقوق | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد:تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن بسته هستند

منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

گرایش : جزا و جرم شناسی عنوان : مطالعه جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

منتشرشده در حقوق | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه بسته هستند

فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد:یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها

عنوان : یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها

منتشرشده در حقوق | دیدگاه‌ها برای فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد:یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها بسته هستند