Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود فرمت ورد:دانلود پایان نامه : اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هر یک از طرفین محکم بر وزن معلم فرد رسیدگی کننده مُحَکَم بر وزن مرتب یا قاضی تحکیم و اعطای چنین اختیاری به دیگری را اصطلاحا ولایت تحکیم می نامند .

شیخ طوسی داوری را چنین تعریف کرده می باشد : حکمیت قضاوتی غیر رسمی می باشد که بوسیله ی محکم و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می گیرد و قاضی تحکیم کسی می باشد که رضایت داده می باشد بمنظور داوری در دعوی یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب گردد تا متداعیین رای و نظر او را در موضوع اختلاف پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.[1]

مرحوم موسوی اردبیلی قاضی تحکیم را تعریف نموده اند که ترجمه ی آن چنین می باشد : قضات تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که اراف دعوی تراضی کرده اند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر اورا در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و به آن اقدام کنند.[2]

 

 

گفتار دوم : تاریخچه

افراد انسانی با گردهم آیی آغاز زندگی گروهی و تشکیل دسته های انسانی بتدریج و در طی سالیان دراز برای رفع حوائج و نیازهای خود و نیل به رفاه، امنیت و آرامش ، جوامع مدنی را بنیان نهادند و سرنوشت بشر رو بسوی مدنیت نهاد؛ جامعه ی انسانی کم کم با مرکزیت نهاد خانواده که هسته ی اولیه و کانون آن به شمار می آید تشکیل  گردید؛ بتدریج و با پیشرفت و ترقی جوامع و توسعه و  گسترش روابط و مناسبات تجاری، فرهنگی و . . . و پیچیده شدن روابط و افزایش مراودات و بسط رسیدگی به اختلافات اشخاص و قضاوت در مورد آنها را عهده­دار گردد زیرا جامعه نیازمند نظم وعدالت می باشد و قضاوت در مورد اختلافات افراد اجتماع از لوازم نظم وعدالت و از شئون حکومت به شمار می رود و این کار حکومتی می باشد. نتیجتأ از آغاز پیدایش دولت رایج ترین روش برای رفع اختلافات، توسل به دولت بوده که تاکنون نیز جایگاه خود را حفظ کرده می باشد اما قبل از اینکه دولت به وجود آید و قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع گردد یا دادگاهی تشکیل گردد و یا قاضات اصول حقوقی را مطرح وپایه­ریزی کنند رسم داوری برای رفع اختلافات بین انسانها وجود داشته می باشد. همانطور که تصریح گردید، داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه داشته ورسمی رایج در میان بسیاری از اقوام بوده می باشد کما اینکه در میان اعراب دوران جاهلی نیز از داوری به عنوان گسترده ترین وپذیرفته ترین شیوه دادرسی نام برده شده می باشد: «عرب را داورانی بود که در کارهای خود به آنان رجوع می نمود ودر محاکمات ومواریث وآبهاوخونهای خویش آنان را داور می شناخت ،چه عرب را دینی نبود که به احکام آن رجوع کند .پس اهل شرف وراستی و امانت وسروری وسالخوردگی وبزرگواری وآزمودگی را حکم قرار می دادند» وبعضی کلمه «خاخام» عبری را با «حکم» عربی قابل سنجش ومترادف دا نسته اند. به هر حال خاستگاه داوری اعم از اینکه یونان باستان باشد یا هر تمدن باستانی دیگر، قدر مسلم این می باشد که تاریخ آن به قبل از دولت می­رسد زیرا این رسم در بین جوامع مدنی به وجود آمده وجوامع مدنی قبل از دولت پدید آمده اند و می­توان گفت  که داوری با پدید آمدن جوامع مدنی انسانی همزمان می باشد ومرحله­ای

[1] – ابی جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی ، المبسوط ، جلد 8 ، چاپخانه ی حیدری، ،چاپ دوم ،تهران،1387، ص165 .

[2] – سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ، فقه القضاء ، قم نشر امیر المومنین ، چاپ سوم 1380 ، ص 107 و 108 .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دکتر نیکبخت داوری را چنین تعریف می­کنند: حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام آور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول اطراف اختلاف می­باشند و بطور مستقیم توسط خود آنها یا غیرمستقیم به کمک اشخاص معینی منصوب می­گردند؛[1]

در تعریفی که از ژان روبرت آمده می باشد : مقصود از داوری تاسیس یک عدالت خصوصی می باشد که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیم گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد گردید.[2]

آقای شارل روسو نیز در کتاب حقوق بین الملل عمومی خود ، جهت تعریف داوری رجوعی به ماده ی 37 کنوانسیون اول 1907 لاهه راجع به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می نمید و داوری را فنی می داند که در آن اشخاصی بعنوان داور که اختیار خود را از قرارداد داوری می گیرند به حل و فصل اختلافات می پردازند.[3]

از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می گردد :

یکی اینکه منشا داوری قراردادی می باشد و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی می باشد یعنی داور دارای یک نوع ماموریت قضایی می باشد و وظیفه وی حل و فصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رای داوری» می باشد و رای داوری عملی می باشد که داوران به موجب آن مساله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل و فصل می کنند و رای داور از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد ؛ دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگر نمی باشد .

خصیصه قضایی رای داور یک اثر مهم دارد و آن این می باشد که رای داوری به محض صدور نسبت به طرفین الزام آور می گردد و از این رهگذر، می توان داوری را از دیگر طرق حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف از قبیل سازش ، کارشناسی و . . . که در آنها تصمیم شخص ثالث برای طرفین الزام آور نیست ، تمییز داد.[4]

در اسناد بین المللی تعریفی از داوری ارائه نشده در قانون آئین دادرسی مدنی کشورمان نیز مقنن تعریفی از داوری بدست نداده ولیکن داوری در ق . د . ت . ایران تعریف شده ؛ بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران اظهار می دارد: «داوری عبارت می باشد از رفع اختلاف بین ــ داوری روشی کاملا اختیاری بوده و زاده ی اراده ی طرفین می باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

بند چهارم : تعریف فقهی داوری

    در فقه داوری دو معادل عربی دارد : تحکیم و مُحَکَم ؛ تحکیم بدین معناست که طرفین دعوی شخص یا اشخاصی را برای صدور حکم و حل و فصل دعاوی معین انتخاب می کنند

[1] – حمید رضا نیکبخت، داوری تجاری بین المللی (آئین داوری)، موسسه ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول 1388، ص 11 .

[2]– ر.ک. علیمحمد مکرمی ، تقریرات درس حقوق داوری های بین المللی ، نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89 دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه ، ص 2 .

[3] – همان.

[4] – سید مرتضی نعیمی ، جزو­ه­ی درسی حقوق داوریهای بین­المللی، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل انزلی، ترم دوم سال تحصیلی 1390- 1391 ، ص 4 .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

فرمت word : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعات و آثار نامطلوبی ، همزمان با گسترش داوری اندیشه ی محدود کردن موارد بطلان آن تقویت گردید و موارد اعتراض به رای تحدید و روز به روز از دایره ی شمول آن کاسته می گردد؛ به همین مقصود کوشش شده که رای داوری از نقطه نظر ماهیتی و اشتباهاتی که از این حیث حادث می گردد،  مورد بازبینی قرار نگیرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتی؛ جهات ابطال در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دنیا همواره ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی داوریست اما قانون ایران در دو مورد اشتباه موضوعی را از اسباب ابطال رای داوری دانسته و خارج از این ضابطه ی کلیست. افزون بر موارد فوق برای جلوگیری از تزلزل آراء داوری، در کلیه ی اسناد بین المللی برای درخواست ابطال محدودیت زمانی در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از این مواعد مسموع نیست.

در زمینه­ی شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی، حقوق بین­الملل دارای سه سند مهم می باشد : 1- پروتکل1923 ژنو در مورد شرایط داوری؛ 2- کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای احکام داوریهای خارجی با هدف اجرای آراء داوریهای موضوع پروتکل 1923 ؛ 3- کنوانسیون1958 نیویورک درخصوص اجرای احکام داوریهای خارجی.

با در نظر داشتن اینکه با ترویج داوری بعنوان مهمترین شیوه­ی فراقضایی (شبه قضایی) حل و فصل اختلافات تجاری بین­المللی، در سالهای اخیر، محکوم علیه از اعتراض به رای در هر دادگاهی که احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمی­گذارد. تعیین صلاحیت قضایی و بعبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح کشوری که اعتراض بایستی در نزد آن بعمل آید، خود از مهمترین ابعاد دعوای ابطال می باشد. بطور طبیعی و علی­الاصول دعوای ابطال به معنای اعم بایستی در دادگاههای نظام حقوقی که رای متعلق به آن می باشد اقامه گردد اما عملا رویه­ی کشور ها در این خصوص متفاوت می باشد .

ضرورت انجام پژوهش :

     از آنجاکه داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین روشهای حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب می آید ، آگاهی از قواعد آن برای حقوقدانان کشور با در نظر داشتن اینکه کشور ما مانند کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه می باشد ضروری می باشد و این موضوع مانند مباحثی می باشد که پژوهشگران کمتر به آن توجه نموده اند بگونه ای که می توان گفت ،تقریبا تمامی منابع موجود در این زمینه به زبان لاتین بوده و هنوز ترجمه نشده اند. انتخاب موضوع به جهت بکر بودن آن و با نظری کاربردی به آن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

منبع تحقیق : اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و… از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته می باشد. بدیهی می باشد طرفین با رجوع به داوری می­توانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگی­های  قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فی­مابین رسیدگی گردد و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوه­ای عادلانه­تر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر می باشد که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوه­ی قضایی حل و فصل می­گردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه می باشد. در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می­گردد.     برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین ضروریست و این مهم از اراده­ی ایشان نشات می­گیرد؛ موافقتنامه­ی داوری به دو صورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی و یا انعقاد قرارداد مستقل تنظیم می­گردد؛ داوری در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوری پیشبینی می­گردد ؛ براساس نظریه­ی سنتی، شرط داوری جزئی از عقد اصلیست و درصورت بی­اعتباری و کشف بطلان آن، شرط داوری نیز بی­اعتبار می­گردد. در نقطه ی مقابل در داوری مدرن، قاعده ی قاعده­ی استقلال شرط داوری مطرح شده و برمبنای آن، شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و درصورت بی اعتباری عقد اصلی، شرط داوری به حیات خود ادامه می­دهد . بایستی دید مقررات داخلی و بین المللی در این زمینه چه موضعی اتخاذ نموده اند.

یکی از مهمترین ویژگیهای رای داوری، قطعی و لازم­الاجرا بودن آنست؛ اصلی ترین هدف طرفین از ارجاع دعوی به داوری و گزینش این روش برای حل و فصل دعاوی خود اینست که مرجع رای داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد گردید ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال رای رد گردد عدم امکان اعتراض غیر منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اینرو با عنایت به فلسفه و هدف از گرایش به داوری، بایستی امکان اعتراض و موارد ابطال رای را به موارد خاص و مهمی محدود نمود که اهمیت اساسی داشته و رای بعلت عدم رعایت موارد کم اهمیت و علت های پیش و پا افتاده متزلزل نشود و محکوم علیهم نتوانند به بهانه های مختلف درخواست بطلان رای و وقف اجرا را مطرح و در طریقه داوری اختلال ایجاد نمایند. زیرا که صدور حکم به ابطال سبب نقض مقررات بی اهمیتی که نهایتا در رای نهایی اثر خاصی برجای نمی گذارند، غیر از اتلاف و صرف وقت و هزینه و سلب اعتماد و قطع ارتباط تجاری سودی ندارد و سبب ناکارآمدی داوری می گردد .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد : رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها 


تکه ای از متن پایان نامه :

 

1مقدمه

2-2 نظريه نمایندگی

 

پس از آغاز انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم و با توسعه شركتهاي سهامي، انبوه سرمايه گذاراني به وجود آمدند، كه در اداره واحدهاي اقتصادي مورد مشاركت خود تأثیر مستقيمي نداشتند و تنها از طريق انتخاب هيات مديره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادي خود، همت ميگمارند. حاصل اين فرآيند تفكيك مالكيت از مديريت شركتها بود.

جدايي مالكيت از مديريت منجر به پيدايش تئوري نمايندگي گردید (وليپور و خرم ،1390).روابط نمايندگی درون شركت و هزينه های مرتبط با آنها، به گونه گسترده در ادبيات مالی شركتها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

جنس و مكلينگ رابطة نمايندگی را قراردادی تعريف مي كنند كه به موجب آن يک يا چند نفر مالک، شخص ديگری را به عنوان نماينده از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيری را به وی تفويض میكنند (محمود آبادي و مهدوي ،1392). با برقراري ارتباط نمايندگي هر يك از طرفين ارتباط به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويش ميباشند.از آنجا كه تابع مطلوبيت مديران با مالكان يكسان نيست، بين آنها تضاد منافع هست. به دليل وجود تضاد منافع، مديران لزوماً در پي كسب حداكثر منافع براي مالك (مالكان)  نخواهند بود. مشكل نمايندگي عبارت می باشد، از ترغيب نماينده به اتخاذ تصميماتي كه موجب حداكثر شدن رفاه مالك (مالكان) گردد (نوروش و همكاران، 1388) .

بنابراين، براساس تئوري نمايندگي، اغلب انتظار ميرود كه مديران، فعاليتهايي را انجام دهند كه براي سهامداران پرهزينه باشد و حتي قراردادهاي بين مديران و شركت ها نيز نمي تواند مانع از فعاليت هاي فرصت طلبانه مديران گردد، بنابراين، سهامداران فاقد قدرت كنترل، نيازمند ساختاري براي نظارت هستند(سانجای ،2008). حاكميت شركتي، ابزاري براي ايجاد توازن بين سهامداران و مديريت می باشد و سبب كاهش مشكلات نمايندگي ميشود.

براساس نظریه نمایندگي ، مدیران )نمایندگان( شرکت ممکن می باشد تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیرپاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.

از این رو سهامداران نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند.

 

 

روابط قابل اعتماد بین شرکت و ذینفعانآن را تضمین می کند. هدف حاکمیت شرکتی خوب، دستیابی بهپایداری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، عدالت ، شفافیت و اثربخشی در تمام قسمت های یک شرکت و یاسازمان می باشد (رضايي و حيدرزاده ،1392) . حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادي در درازمدت را ، هدف قرار داده ودرصدد می باشد تا از منافع سهامداران در 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارتباط ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارتباط ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

Posted in پایان نامه های ارشد

جدید: پایان نامه کارشناسی ارشد درباره: اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

تکه ای از متن پایان نامه :

تعقیب کاروان تجاری مشرکان مخالف بودند و به اعزام نیرو و خروج از مدینه اعتراض داشتند. با اینکه پیامبر آنها را برای خروج فراخواند، از اهالی مدینه کمتر از سیصد نفر و از مهاجرین نیز کمتر از صد نفر با پیامبر همرا شدند.

سپاهیان اسلام، هنگامی که به منطقه عملیاتی رسیدند، متوجه حضور مشرکین شدند و شماری را اضطراب فرا گرفت؛ شمار اندک نیروهای پیامبر نسبت به مشرکان و برتری تسحیلاتی نیروی دشمن تاثیر منفی بر روحیه سپاه پیامبر می گذاشت و فکر عقب نشینی را قوت می بخشید. در این بین سخنان پیامبر در حفظ و ارتقای روحیه مسلمانان بسیار موثر بود. نوید الهی و نظاره بعضی رویدادها وضعیت روحیه و در نتیجه مقاومت را به سوی سپاه پیامبر (ص) رقم زد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

خدای متعال به پیامبرش فرمود: اگر مسلمانان مقاومت کنند ملائک را به تعداد هزار نفر اعزام می کنم که صف در صف یاری شان دهند. اما گویا نوید هزار ملک تاثیر لازم را نداشت ونیاز به اعلان عددی بیشتر بود. پس خدای متعال فرمد: سه هزار ملک خواهند آمد و آنها نیز پی دی پی شما را یاری خواهند رساند.

نوید یاری رساندن فرشتگان در باقی ماندن مسلمانان در منطقه نبرد و استقامت، مفید افتاد. چگونگی آغاز جنگ توسط مشرکان و رویارویی با آنها نیز در مقابله با عملیات روانی دشمن و بازسازی روحیه مسلمانان بسیار موثر بود. در آغاز 3 نفر از بزرگان قریش به میدان آمدند و پیامبر علی (ع)، حمزه و عبیده بن حارث را به میدان اعزام نمود. با کشته شدن سه قهرمان دشمن، پیامبر دستور تهاجم همگانی را صادر نمود. بدین ترتیب نبرد بدر به سرعت به نفع مسلمانان تغییر وضعیت داد.

تردیدی نیست که اطلاع رسانی درمورد وجود و حضور ملائک تاثی روانی داشت و موجب باقی ماندن خودی ها در منطقه نبرد گردید. در حالی که حضور ملائک تاثیر ظاهری در عملیات نداشت. درک و فهم مومنان از حقایق توحید و معارف، تاثیر فراوانی در مقابله با عملیات روانی دشمن دارد.و آن را موثر می سازد. اگر معرفت مومنان همانند جنگ بدر به یققین واصل گردد دیگر زمینه ای برای تاثیر عملیات روانی دشمن باقی نمی ماند.

  1. جنگ احد

غزوه احد یکی از جنگ های مهم صدر اسلام می باشد که در دامنه کوه اُحُد اتّفاق افتاد. در سوره آل عمران به اتفاقات این جنگ تصریح شده می باشد (واقدى، ۱۳۶۹:۲۳۰). خداوند متعال در آیه ۱۲۰ به مؤمنان مى‏گوید: «اگر خیرى به شما رسد، اندوهگین شوند و اگر به مصیبتى گرفتار آیید شادمان شوند. اگر شکیبایى ورزید و پرهیزکارى کنید زیانى از مکرشان، به شما نرسد».

محافظت از این دره بگمارد، لکن این عده با طمع جمع غنائم صحنه ی جنگ را به اتمام نرساندند. رسول خدا (ص) عبد اللّه بن جبیر را بر تیراندازان امیر قرار داد. (ابن هشام، ۱۳۷۵،‏۲: ۹۲) پیغمبر (ص) به این جماعت فرمود: از خداوند بترسید و پیش روی شدائد و سختى صابر باشید اگر دیدید پرندگان مى‏خواهند

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

جدید: دانلود پایان نامه ارشد درباره: اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

تکه ای از متن پایان نامه :

رهنمودهاي علي(ع) درمورد بهانه تراشي هاي دشمنان، ما را به هوشياري در برابر دشمنان و بهانه هايي كه آن را دستاويز توطئه هاي خود قرار مي دهند دعوت مي كند.

3ـ3. بهره گیری ابزاري از چهره هاي مقبول

هنگامي كه علي(ع) نزديك بصره رسيد، پيمان شكنان كسي را نزد حضرت فرستادند تا حقيقت حال را جويا گردد و بدانند با شورشگران (ناكثين) چگونه رفتار خواهد كرد تا شبهه از دلشان زدوده گردد. امام(ع) چگونگي رفتار خويش را به شكلي بيان فرمود كه براي اين شخص روشن گردید حق با آن حضرت می باشد، در اين هنگام كه امام اعتراف او را نسبت به حقانيت خويش يافت از او خواست بيعت كند، اما او پاسخ داد:

من فرستاده گروهي هستم و از پيش خود كاري نمي كنم. امام(ع) فرمود:

– اگر آن ها تو را گسيل مي داشتند كه محل ريزش باران را برايشان بيابي و سپس به سوي آن ها باز مي گشتي و از مكان سبزه و آب آگاهشان مي كردي اگر مخالفت مي كردند و به سرزمين هاي بي آب و علف روي مي آوردند تو چه مي كردي؟

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

– آن ها را رها مي ساختم و به جايي كه آب و گياه بود مي رفتم.

– پس دستت را دراز كن و بيعت نما.

آن شخص مي گويد:

سوگند به خدا به هنگام روشن شدن حق بر من، توانايي امتناع را نيافتم و با آن حضرت بيعت نمودم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بزرگترين آفت انقلاب اسلامي ايجاد شبهه و شك و ترديد در ميان مردم می باشد. طرح مسايل بي اساس در جامعه بويژه در زمينه مسايل اعتقادي و ديني از سوي برخي گروه ها مي تواند اعتماد مردم را به انقلاب و نظام سست نمايد و در دراز مدت خطر جدي براي نظام مقدس جمهوري اسلامي به حساب آيد. مقابله با اين ترفند دشمن از ضرور ي ترين وظايف نيروهاي مؤمن و انقلابي می باشد و دراين زمينه بايستي توصيه هاي علي(ع) را جدي گرفته و سرلوحه كارشان قرار دهند.

يكي از شگردهاي دشمنان اين می باشد كه سعي مي كنند پيوسته مردم را در جهل و ناداني نگه دارند و براي مبارزه از اين روش بهره ها مي گيرند. از ديدگاه علي(ع) طلحه و زبير با بهره گیری از جهالت مردم بصره توانستند شورش به پا كنند. امام(ع) دراين باره خطاب به مردم بصره مي فرمايد:

«سرزمين شما به آب نزديك می باشد و از آسمان دور، عقل هايتان سبك و افكار شما سفيهانه می باشد، پس هدف خوبي براي تيراندازانيد و لقمه چربي براي مفت خواران و صيدي براي صيادان!

افراد جاهل، سريع ابزار و آلت دست زيرك ها قرار مي گيرند و سد راه مصالح عاليه اسلامي واقع مي شوند. هميشه منافقان بي دين، مقدس نماهاي احمق را عليه حكومت اسلامي برمي انگيزانند.

3ـ5. مكر و حيله

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد درباره: اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

تکه ای از متن پایان نامه :

چنانچه در قضیه ای امام معصوم (ع) اجاره ی حیوان یکی از شیعیان را به طاغوت نداند؛ و در اظهار علت فرمودند: به اندازه ی بازگشت حیواناتت امید حیات و نصرت طاغوت را داری که این مقدار از علاقه نیز (که گذرا و برای مصالح شخصی می باشد) مورد تایید اسلام نیست.

2ـ5. اصل عدم وابستگی

یکی از اصول اسلام اصل نفی سبیل می باشد؛ معنای این اصل آن می باشد که مسلمین نباید کاری انجام دهند که کفار بر آن ها سلطه داشته باشند و هرگونه وابستگی اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و … را بایستی از بین ببرند.

خداوند هیچگاه کافران را بر مومنان تسلطی نداده می باشد. (نساء، 141)

اگر مسلمانان به این اصل اقدام کنند و نیازهای فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی خود را تامین کنند، دیگر امکان جنگ نرم با مسلمین بسیار کاهش می یابد و درصورت حمله به مواضع اسلامی مسلمین با قواعد و توانایی های خود این مقابلات را دفع می کنند.

2ـ6. اصل امر به معروف و نهی از منکر

اصل امر به معروف و نهی از منکر قوی ترین استراتژی دفاعی اسلام در برابر حملات نرم و وسوسه های شیطانی می باشد. یکی از واجبات دین مبین اسلام که در مکتب اهل بیت (ع) تاکید فراوانی به آن شده می باشد، مسئله امر به معروف و نهی از منکر می باشد. مسلمین با وجود این اصل هیچ گاه دچار خمودگی و بی توجهی نسبت به محیط پیرامون خود و جامعه ی اسلامی نمی شوند و با این اقدام جامعه خود را نسبت به هجوم دشمنان بیمه می کنند. این اصل عامل دفع افکار و اعمال مخالف مشی جامعه اسلامی می باشد و باعث هدایت فریب خوردگان و طرد گمراهان می باشد و اجرای آن به استشهاد قرآن باعث بهترین امت ها شدن می باشد:

2ـ9. اصل ولایت فقیه

یکی از خصوصیات مکتب تشیع، اتصال این مکتب از طریق ائمه (ع) به مکتب انبیاء الهی و خاتم پیامبران می باشد. با این اتصال مردم با رجوع به امام در حوادث و اتفاقات خود را در برابر هجوم دشمنان حفظ کرده و احکام و دستورات دینی خود را فرا می گیرند، در زمان غیبت امام معصوم (عج) نیز طبق فرموده ی معصومین بایستی به دین شناسان آگاه، خبیر، مطیع امر خدا، مراجعه و به سخنان این دین شناسان پرهیزکار اقدام کنند.

چنانچه در سه دهه ی اخیر به خوبی مشخص می باشد این اصل مترقی اسلامی باعث شده می باشد که دشمنان اسلام در تمامی هجمه های سخت و نیمه سخت و نرم خود علیه ملت ایران ناکام باشند، زیرا مردم ایران پیروی از علما و فقهای دین دار را چنانچه دستور شرع می باشد بر خود لازم می دانند و پشتیبان ولایت فقیه هستند.

  1. اصول جنگ نرم در صدر اسلام(مطالعه موردی مقطع امام علی علیه السلام).

سه جريان عمده مخالف حكومت حضرت علي(ع) هر يك به روشي به دشمني با حضرت پرداختند و براي دستيابي به اهداف خويش توطئه هاي فراواني به راه انداختند. از اين سه جريان، ناكثين از همه بيشتر در اين راه پيش قدم بوده اند. اينها كساني بودند كه جزء اصحاب پيامبر و از اولين بيعت كنندگان با حضرت امير(ع) بودند. سمبل اين جريان طلحه و زبير هستند. جريان ناكثين (پيمان شكنان) قصه دردناك خودي هاي بريده از آرمان ها می باشد. ناكثين داستان عبرت آميز برگزيدگاني می باشد كه دنياطلبي، آنان را در مدار نفاق

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

فایل پژوهش: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره: اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پيامبر(ص)، مسلمانان و اسلام آمده می باشد. تضعيف جبهه حق از سوی منافقين از ديد قرآن مخفی نمانده می باشد، از همان ابتدای رشد اسلام، کوشش دشمن برای محو اين دين با بهره گیری از ابزار فيزيكی و نرم دنبال گردید، تاريخ اسلام مملو از عملكرد نفاق‌آميز دشمنان و بهره گیری از شايعه، تهمت، تمسخر و جوسازی عليه مسلمانان بوده می باشد. صورت‌‌بندی‌های اين جنگ نرم در تاريخ بشريت زياد می باشد، در واقع هر گامی كه برای اصلاح بشر‌ها برداشته می گردد، اشكال مختلفی از روش‌های مقابله از سوی اهل باطل ايجاد می گردد، در آيات و داستان‌های قرآن نيز اين صحنه تقابل به خوبی تبيين شده می باشد.

قرآن اين تصور را كه دشمن در گذشته تنها با جنگ فيزيكی به ميدان آمده بود، رد می‌كند و به مخاطب خود می‌فهماند كه دشمن زيركانه از بهترين ابزار خود بهره گیری می‌كرد، با در نظر داشتن آنكه در زمان‌های گذشته مردم نسبت به امروز از اهداف دشمنان آگاه نبودند، مديريت پيامبران و صالحان در اين تقابل به خوبی مشخص می گردد، لذا جنگ نرم برای مسلمانان واژه غريبی نیست .

از آن جايي كه در جنگ نرم همه گروه ها و اقشار يك جامعه به ويژه خواص و رهبران، مخاطب پيام هستند، لازم می باشد تا خواص با ايجاد بستري مناسب، زمينه بصيرت زايي و بصيرت افزايي در توده هاي مردم را فراهم آورند و اجازه ندهند تا دشمنان با هنجارشكني، اهانت و ديگر شيوه ها مردم را به سمت و سوي غفلت كشانند و با اختلاف و تفرقه به اهداف ناپاك دست يابند  زیرا ریشه جنگ نرم در انحراف افکار می باشد.

2ـ1. اصل استماع

یکی از اصول اسلامی که رعایت آن برای مومنین ضروری می باشد و از راهکارهای خنثی سازی عملیات نرم و جنگ روانی علیه مسلمین می باشد اصل استماع می باشد؛ این اصل که از اصول مسلم قرآنی می باشد، مومنین را به استماع اخبار و اقوال مختلف و پیروی از بهترین آن ها دعوت می کند:

پس بندگان مرا بشارت ده! همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آن ها پیروی می کنند آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده، و آن ها خردمندانند (زمر، 18).

در آیه به شنیدن آزادانه و انتخاب هوشمندانه و از روی تفکر توجه داده شده می باشد (مکارم شیرازی، ج 19: 412)

2ـ4. اصل عدم دوستی با کفار

یکی دیگر از اصول اسلامی که رعایت آن باعث ایمن شدن مسلمین در برابر جنگ نرم دشمنان می گردد، اصل عدم دوستی (ولایت) با غیرمومنین می باشد. به این نکته در چندین آیه از قرآن کریم زیرا آیه ی 57 سوره ی مائده تصریح شده که می فرماید:

ای کسانی که ایمان آوردیده اید! افرادی که آیین شما را به باد استهزاء و بازی می گیرند- از اهل کتاب و مشرکان- اما خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید! (مائده:57)

و روایات فراوانی از حضرات معصومین (ع) ذکر گردیده می باشد، و بر اهل ایمان لازم دانسته شده می باشد تا از محبت و دوستی پنهان و عیان، ظاهری و باطنی با آن ها که دین آن ها را به مسخره می گیرند و با آن ها دشمنی می کنند، برحذر باشند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in پایان نامه های ارشد

دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد در مورد: اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

تکه ای از متن پایان نامه :

حقيقت بود. تا از دام فتنه و فريب رهايي يافت. البته روشن می باشد که تزريق چنين روحيه‌اي در ميان عموم مردم کاري زمان‌بر و بسيار حرفه‌اي و هنرمندانه می باشد و اين وظيفه‌اي می باشد که در روزگار حاضر بيش از هر زمان ديگري بر دوش همة دلسوزان اسلام و فرهنگ و نظام اسلامي سنگيني مي‌کند.

امام علي در توصيف جنگ با اهل قبله و شرايط مبارزان چنين جنگي، مي‌فرمايد: «قد فتح باب الحرب بينکم و بين اهل القبلة و لا يحمل هذا العَلَم الا اهلُ البَصَر و الصبرِ و العِلم بمواضع الحق.»

  1. تقويت دانش دشمن‌شناسي: هر انساني براي خوب زيستن نيازمند دو نوع آگاهي می باشد: آگاهي نسبت به خوبي‌ها و آگاهي نسبت به بدي‌ها. به همين دليل، مي‌توان گفت يکي از راه‌هاي مبارزه‌با فتنه‌ها، تقويت دانش دشمن‌شناسي می باشد. اگر کسي مي‌خواهد راه حق را طي نمايد و در صراط حقيقت استوار بماند، حتماً نيازمند شناخت راه باطل و باطل‌گرايان می باشد. يکي از راه‌هاي تشخيص حق و باطل، براي بسياري از مردمان عادي، شناخت اهل باطل می باشد. تأکيد حضرت امام و رهبري معظم انقلاب بر اينکه اگر دشمنان و راديوهاي بيگانه به امري تشويق کردند، مردم ما بايد خلاف آن را اقدام نمايند، و اگر از فردي يا جرياني دفاع کردند، مردم بايد حساسيت ويژه‌اي به آنها داشته باشند، حاکي از همين حقيقت می باشد. امام علي نيز بر اين حقيقت تأکيد مي‌کند که هیچگاه به حقيقت و سعادت دست نمي‌يابيد مگر آنکه روي‌برتافته‌گان از راه حق و درماندگان از سعادت را بشناسيد:

«واعلموا انکم لن تَعرفوا الرشد حتي تعرفوا الذي ترکه و لن تأخذوا بميثاق الکتاب حتي تعرفوا الذي نقضه و لن تَمَسَّکوا به حتي تعرفوا الذي نبذه» (خطبه 147، ص144.)

قرآن مي‌فرمايد:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ (بقره، آية 217)

در آيات ديگر مي‌فرمايد:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (توبه، 33)

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (صف، 8-9)

گران بود (با آن كه حضرات معصومين (ع) به جنگ سخت با آن ها نپرداخته بودند) كه غیر از امام اول و سوم، ساير ائمه شهيد راه همين مبارزه بودند و مي توان آن ها را شهيد جهاد نرم معرفي كرد.

در قرآن كريم تهاجم نرم دشمن نيز نشان داده شده می باشد، مشركان و منافقين در جنگ نرم هر چند از ابزار غيرخشونت‌آميز بهره گیری می‌كنند اما همان اهداف سلطه‌گری خود را دارند، يكی از مهمترين ابزار آنها در ابتدای اسلام بهره گیری از شايعه بود، در قرآن نمونه‌های زيادی از شايعات دشمن عليه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه