بایگانی دسته: رشته مدیریت

پایان نامه نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته مدیریت | دیدگاه‌ها برای پایان نامه نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند بسته هستند

پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته مدیریت | دیدگاه‌ها برای پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان بسته هستند

پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته مدیریت | دیدگاه‌ها برای پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه بسته هستند

پایان نامه نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته مدیریت | دیدگاه‌ها برای پایان نامه نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی بسته هستند

پایان نامه مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته مدیریت | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها بسته هستند

پایان نامه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته مدیریت | دیدگاه‌ها برای پایان نامه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین بسته هستند

پایان نامه مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته مدیریت | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده بسته هستند

پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته مدیریت | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین بسته هستند

پایان نامه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته مدیریت | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین بسته هستند

پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رشته مدیریت | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان بسته هستند