بایگانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر قصه‌گویی به شیوه جک زایپس

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر قصه‌گویی به شیوه جک زایپس بسته هستند

پایان نامه مقایسه اثر روش های یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مقایسه اثر روش های یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی بسته هستند

پایان نامه

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه بسته هستند

پایان نامه طراحی و تولید انیمیشن آموزشی مفاهیم هندسه

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه طراحی و تولید انیمیشن آموزشی مفاهیم هندسه بسته هستند

پایان نامه طراحی درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه طراحی درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزی بسته هستند

پایان نامه عوامل مؤثر بر برنامه­ های توسعۀ آموزش کارآفرینی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه عوامل مؤثر بر برنامه­ های توسعۀ آموزش کارآفرینی بسته هستند

پایان نامه رابطه هوش معنوی و هوش عاطفی با تعارض زناشویی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رابطه هوش معنوی و هوش عاطفی با تعارض زناشویی بسته هستند

پایان نامه رابطه چندگانه سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رابطه چندگانه سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی بسته هستند

پایان نامه تبیین مبانی فلسفی آموزش جهانی و میزان توجه به  آن

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تبیین مبانی فلسفی آموزش جهانی و میزان توجه به  آن بسته هستند

پایان نامه تأثیر یادگیری از طریق تلفن­ همراه

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تأثیر یادگیری از طریق تلفن­ همراه بسته هستند