بایگانی دسته: عمران

پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

گرایش : سازه شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید               عنوان :  تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

منتشرشده در عمران | دیدگاه‌ها برای پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود بسته هستند

دانلود: دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فرآیند خم کاری فشاری لوله و بهینه ­سازی پارامترهای آن

عنوان :  مطالعه فرآیند خم کاری فشاری لوله و بهینه ­سازی پارامترهای آن

منتشرشده در عمران | دیدگاه‌ها برای دانلود: دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فرآیند خم کاری فشاری لوله و بهینه ­سازی پارامترهای آن بسته هستند

فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی

گرایش : سازه های هیدرولیکی  عنوان :  مطالعه عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی

منتشرشده در عمران | دیدگاه‌ها برای فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی بسته هستند

منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه­ای مخازن ذخیره مایع

گرایش : سازه  عنوان :  مطالعه عددی کاهش پاسخ لرزه­ای مخازن ذخیره مایع 

منتشرشده در عمران | دیدگاه‌ها برای منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه­ای مخازن ذخیره مایع بسته هستند

فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11

گرایش : مهندسی آب عنوان : مطالعه تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11

منتشرشده در عمران | دیدگاه‌ها برای فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 بسته هستند

فرمت ورد:پایان نامه ارشد: انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

گرایش : سازه عنوان : انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی  سازه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

منتشرشده در عمران | دیدگاه‌ها برای فرمت ورد:پایان نامه ارشد: انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با استفاده از الگوریتم ژنتیک بسته هستند

جدید: پایان نامه ارشد: ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش براساس روش های تعادل حدی و عددی

گرایش : خاک و پی عنوان : ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش براساس روش های تعادل حدی و عددی

منتشرشده در عمران | دیدگاه‌ها برای جدید: پایان نامه ارشد: ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش براساس روش های تعادل حدی و عددی بسته هستند

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه‌ها

گرایش : سازه های هیدرولیکی عنوان : ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه‌ها 

منتشرشده در عمران | دیدگاه‌ها برای دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه‌ها بسته هستند

دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد: ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها

گرایش : مکانیک خاک و پی عنوان : ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها

منتشرشده در عمران | دیدگاه‌ها برای دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد: ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها بسته هستند

دانلود پایان نامه ارشد: ارائه الگوی بهینه مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی

گرایش : مهندسی آب عنوان : ارائه الگوی بهینه مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی

منتشرشده در عمران | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه ارشد: ارائه الگوی بهینه مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی بسته هستند