بایگانی دسته: متفرقه

دانلود پژوهش: دانلود پایان نامه : تأثیر شناخت صفت خالقیّت، فیّاضیّت و رحمت الهی بر تکامل انسان در فلسفه­ی صدرالمتألهین

عنوان : تأثیر شناخت صفت خالقیّت، فیّاضیّت و رحمت الهی بر تکامل بشر در فلسفه­ی صدرالمتألهین

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای دانلود پژوهش: دانلود پایان نامه : تأثیر شناخت صفت خالقیّت، فیّاضیّت و رحمت الهی بر تکامل انسان در فلسفه­ی صدرالمتألهین بسته هستند

پایان نامه ارشد:برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر

منطقه ارسباران که در شمال استان آذربایجان شرقی قرار دارد به بخشهای شمالی شهرستان اهر، شمال شرقی شهرستان ورزقان ، شرق شهرستان جلفا وتمامی شهرستان کلیبرکه بیش از70درصد ازکل مساحت آن را تشکیل میدهدو در شمال شرقی آذربایجان شرقی واقع شده است ، اطلاق می شود. بطور مشخص مسئله ما این است همانطور که مطالعات واسنادنشان می دهدچرا شهرستان کلیبر با وجود استعداد ها وپتانسیل های گردشگری بویژه طبیعت گردی هنوز نتوانسته است به یک مقصد گردشگری واکوتوریستی تبدیل شود وهیچ برنامه وراهبردی به منظور بهره گیری ازپتانسیلهای طبیعی و تاریخی موجود در شهرستان جهت جذب گردشگربه این منطقه وجود نداردتحقیق حاظر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ میزان درجه وکنترل ، میدانی واز لحاظ جمع آوری اطلاعات نیز از نوع تحلیلی میباشد.خبرگان گردشگری (شامل کارشناسان-مسئولین ومدیران ادارات ونهادهای علمی موجود در شهرستان کلیبر) را بعنوان جامعه آماری انتخاب کردیم وجهت تعیین نمونه آماری وحجم آن از نمونه گیری گلوله برفی وبه منظور گردآوری اطلاعات نیزاز مطالعات کتابخانه ای، میدانی، مشاهدات محقق، مصاحبه باز، پرسشنامه واسناد وگزارشهای موجود استفاده شده است برای انجام تحقیق ازبین رویکردهای مطرح شده رویکردهای یکپارچه- منسجم همچون رویکردهای گردشگری پایداروبرنامه ریزی راهبردی را جهت توسعه اکوتوریسم کلیبرمناسب دیدیم وبه منظور تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم آن از مدل SWOTوجهت الویت بندی این راهبردها ازمدلQSPM استفاده شد که با استفاده ازمدل SWOTنقاط قوت ، ضعف ، فرصتها وتهدیهای مؤثربرآن استخراج شد وسپس به کمک ماتریس SWOTوماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ، راهبردهایی جهت توسعه پایداراکوتوریسم منطقه تدوین شد و سپس با استفاده از مدل QSPM راهبردهای تدوین شده الویت بندی شدندوراهبردهای “ارتقاع منطقه حفاظت شده ارسباران به پارک ملی” ،”تبدیل منابع طبیعی به جاذبه های گردشگری با توجه به رویکرد پایداری” و ” فراهم کردن زمینه های استفاده از اسب وقاطر ودرشکه جهت رفت وآمد در داخل جنگل و مناطق حفاظت شده وپرهیز از بکارگیری ماشین های مولد آلودگی برای عبور و مرور” الویتهای اول تا سوم انتخاب شدند. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد:برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر بسته هستند

دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد:اثر اسپري اسیدهاي سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهاي میکروبی، شیمیایی و ظاهري گوشت بسته بندي شده گوشت مرغ

عنوان : اثر اسپري اسیدهاي سیتریک، استیک و پروپیونیک بر بعضی پارامترهاي میکروبی، شیمیایی و ظاهري گوشت بسته بندي شده گوشت مرغ

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد:اثر اسپري اسیدهاي سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهاي میکروبی، شیمیایی و ظاهري گوشت بسته بندي شده گوشت مرغ بسته هستند

دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد:اثر اسپري اسیدهاي سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهاي میکروبی، شیمیایی و ظاهري گوشت بسته بندي شده گوشت مرغ

عنوان : اثر اسپري اسیدهاي سیتریک، استیک و پروپیونیک بر بعضی پارامترهاي میکروبی، شیمیایی و ظاهري گوشت بسته بندي شده گوشت مرغ

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد:اثر اسپري اسیدهاي سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهاي میکروبی، شیمیایی و ظاهري گوشت بسته بندي شده گوشت مرغ بسته هستند

دانلود فرمت word : نمونه ای از ادب یک افغانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                        برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید با سلام و تکریم مجدد بسیار زیاد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پژوهش: پایان نامه های کارشناسی ارشد سایت عصر جدید-قسمت 16

البته شاید وقتی شما این صفحه را می خوانید پایان نامه مورد نظر شما در سایت درج شده باشد . برای یافتن پایان نامه مورد نظرتان از قسمت جستجوی سایت که در بالای سایت قرار دارد بهره گیری کنید. اگر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه : پایان نامه های کارشناسی ارشد سایت عصر جدید-قسمت 16

البته شاید وقتی شما این صفحه را می خوانید پایان نامه مورد نظر شما در سایت درج شده باشد . برای یافتن پایان نامه مورد نظرتان از قسمت جستجوی سایت که در بالای سایت قرار دارد بهره گیری کنید. اگر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه : عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد سایت عصر جدید -قسمت 15

البته شاید وقتی شما این صفحه را می خوانید پایان نامه مورد نظر شما در سایت درج شده باشد . برای یافتن پایان نامه مورد نظرتان از قسمت جستجوی سایت که در بالای سایت قرار دارد بهره گیری کنید. اگر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود فایل: عناوین پایان نامه های ارشد سایت عصر جدید-قسمت 14

اگر پایان نامه مورد نظرتان در سایت درج نشده بود می توانید درخواستتان را به ایمیل [email protected] ارسال کنید تا در سایت درج گردد و لینک آن برای شما ارسال گردد. ظاهرة تجميد الرمز في الشعر العراقي المعاصرظرفيت سنجي ارتقاي … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه های کارشناسی ارشد سایت عصر جدید-قسمت 13

اگر پایان نامه مورد نظرتان در سایت درج نشده بود می توانید درخواستتان را به ایمیل [email protected] ارسال کنید تا در سایت درج گردد و لینک آن برای شما ارسال گردد. شبيه سازي عددي مشخصه هاي هيدرو ديناميکي و انتقال … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید: