Posted in مهندسی برق

متن کامل: دانلود پایان نامه ارشد : شبیه¬سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

عنوان :  شبیه ­سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گیری از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

Continue reading “متن کامل:
دانلود پایان نامه ارشد : شبیه¬سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)”

Posted in مهندسی برق

فرمت ورد:دانلود پایان نامه ارشد :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه¬اندازی بهینه مولد¬های گاز سوز به¬منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

عنوان :   تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه­اندازی بهینه مولد­های گاز سوز به­مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

Continue reading “فرمت ورد:
دانلود پایان نامه ارشد :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه¬اندازی بهینه مولد¬های گاز سوز به¬منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق”

Posted in مهندسی برق

دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد : بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

گرایش :راه‌آهن برقی

عنوان : بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی   

Continue reading “دانلود فایل پایان نامه :
دانلود پایان نامه ارشد : بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی”

Posted in مهندسی برق

منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

گرایش :الکترونيک

عنوان :  شبیه ­سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گیری از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF) 

Continue reading “منبع تحقیق :
دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)”

Posted in مهندسی برق

دانلود فرمت word : پایان نامه:تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه¬اندازی بهینه مولد¬های گاز سوز به¬منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

گرایش :تجدید ساختار

عنوان تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه­اندازی بهینه مولد­های گاز سوز به­مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

Continue reading “دانلود فرمت word :
پایان نامه:تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه¬اندازی بهینه مولد¬های گاز سوز به¬منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق”

Posted in مهندسی برق

دانلود فایل پایان نامه : دانلودپایان نامه: متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مخابرات سيستم

عنوان :پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

Continue reading “دانلود فایل پایان نامه :
دانلودپایان نامه: متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مخابرات سيستم”

Posted in مهندسی برق

منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد : ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

گرایش : الکترونیک و مخابرات

عنوان : ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین 

Continue reading “منبع پایان نامه :
دانلود پایان نامه ارشد : ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین”

Posted in مهندسی برق

دانلود پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد : طراحي و شبيه سازي TMAP سنسور با کاربرد در صنعت خودروسازي همراه با مدار پردازشگر CMOS

گرایش : میکروالکترونیک

عنوان : طراحي و شبيه سازي TMAP سنسور با کاربرد در صنعت خودروسازي همراه با مدار پردازشگر CMOS

Continue reading “دانلود پژوهش:
دانلود پایان نامه ارشد : طراحي و شبيه سازي TMAP سنسور با کاربرد در صنعت خودروسازي همراه با مدار پردازشگر CMOS”