جدید: دانلود تحقیق در مورد پروژه ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در اصول آزادی خواهی آموزش ، دانش یک ابزار لازم برای حل مشکل واقعی می باشد . فرد یک شخصیت واحدی می باشد که بیشترین رضایت خود را در خود اقدام کردن برای تغییر شرایط می بیند . این شیوه موثر فکر کردن (آگاهی سودمند) می باشد و همچنین توانایی حلمشکلات شخصی به گونه موثر می باشد . آموز وسیله ای برای توسعه سودمندی شخصی می باشد .

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در آزادی آموزش ، دانش یک ابزار لازم برای اصلاحات مورد نیاز جامعه می باشد . فرد محصول فرهنگی می باشد که بیشترین کارایی خود را در مسیری که توسط سیستم حاکم بر جامعه تعریف و کنترل می کند ، می بیند . این شیوه بر مبنای تحلیل هدف (علم – عقلی ) و ارزیابی سیاستها و واقعیت های حاکم بر جامعه می باشد . آموزش کاملترین درک از تواناییهای بی نظیر هر فرد به عنوان یک بشر متمایز می باشد . این ایدوئولوژی متمرکز بر شرایط اجتماعی می باشد که درک کامل توانایی های فردی را طرح ریزی می کند و تاکیدی بر آینده دارند .( و آن تغییر در سیستم موجود می باشد که می خواهد جامعه ای بشر دوستانه تر ایجاد کند ) هدف فرد این می باشد که تغییرات فوری را در مقیاس زیاد در جامعه حاکم ایجاد کند این ایدئولوژی تاکید تغییرات ویژه ای دارد که بر ماهیت اصلی و طرز رهبری سیستم اجتماع موجود تاثیر می گذارد .

در هرج و مرج ( بی قانونی ) آموزشی ، دانش محصول فرعی طبیعی زندگی روزانه می باشد . شخصیت فرد در رتبه ای قرار دارد که بر احتیاجات هر جامعه بخصوص فائق می آید . این شیوه بر مبنای انتخاب آزاد و خود رایی در یک جامعه معتدل و انسانی می باشد . آموزش به عنوان یک کار طبیعی زندگی روزانه در یک محیط اجتماعی معقول و پر کار به حساب می آید و ایدئولوژی بیشتر متمرکز می باشد بر توسعه یک جامعه آموزشی که می خواهد نیاز به مدارس رسمی و دیگر موسساتی را که تاکید بر رفتار فردی دارند را از بین ببرد و یا اساسا آنها را کم کند ، و بیشتر تاکید دارد به یک آینده ما قبل تاریخی که در آن افراد به گونه ای اقدام می کنند که اخلاقیات را خودشان تنظیم می کنند . هدف این ایدئولوژی تغییرات پی در پی و تجدید هر فرد به صورت شخصی در یک جامعه پایدار شناخته شده و تاکید به کوچک کردن یا از بین بردن موسساتی که بر مبنای رفتار فردی می باشد می باشد .

این مطلب واضح می باشد که هر ایدئولوژی متمرکز بر تعریفات گوناگونی از دانش و افراد می باشد ، و هر ایدئولوژی شیوه های گوناگونی برای رسیدن به اهداف گوناگون مرتبط به آموزش دارد . از این جهت ، مقایسه تفاوتهای موجود در ویژگیهای کلی ایدئولوژیها اصول و شیوه ها ی آموزشی که تکنولوژیهای آموزشی را مطالعه می کند ممکن می باشد تغییر کند و آن نیز بستگی به ایدئولوژی دارد . در حالی که تعدادی از معلمان ممکن می باشد فکر کنند که تکنولوژی آموزشی برای رسیدن به هدف آموزش مهم می باشد ، دیگران ممکن می باشد فکر کنند که تکنولوژی های آموزشی برای رسیدن به اهداف مفید نیستند ، و حتی ممکن می باشد هدف تکنولوژی بر خلاف ایدئولوژی فرد می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موارد ذکر گردیده تاکید دارند بر تاثیر اصول ، شیوه ها و اعتقادات معلم بر بهره گیری از تکنولوژی آموزش  پس از ایدئولوژیها و شیوه ها ، اعتقادات و اصول آموزش به عنوان دسته ها پر معنی بهره گیری می کند ، این پژوهش مطالعه می کند که آیا ایدئولوژیهای آموزشی معلمان در حال تحصیل تاثیری بر قبول تکنولوژی دارد یا نه ؟

روش (قاعده)

بر اساس نوشته جات ، این مقاله مدلی را به عنوان ایدئولوژی های آموزشی فرض می کند که یک الگوی متغییر (متفاوت) از مدل تکنولوژی پذیرفته شده می باشد . قواعد این مقاله نمونه ، ابزار مراحل تجزیه و تحلیل اطلاعات ، و مراحل لازم برای رسیدن به یک الگویی مطابق با الگوی فرض شده را توضیح می دهد .

نمونه

از آنجایی که این پژوهش مربوط به پذیرش تکنولوژی و  ایدئولوژی های آموزشی میباشد دانستن اینکه آیا شرکت کنندگان این پژوهش از دانش (فلسفه) آموزشی خوبی برخوردارند یا نه موضوع مهمی می باشد . شرکت کنندگان در پژوهش از مدرسه عالی معلمین فارغ التحصیل شده اند و معمولا همراه با هیئت استادان آموزشی دانشگاه تکنیکی خاورمیانه (METU) آنکارا ، ترکیه می باشند . آنها از طریق آزمونهای رسمی انتخاب شده اند و در حال تعلیم برای معلم شدن هستند در طی هر دو دوره آموزشی آموزشهای دانشگاهی و مدرسه عالیه آن ها درسهایی را در ارتباط با آموزش و یادگیری فرا گرفته اند  از قبیل : مقدمه ای بر علوم آموزشی ، مقدمه ای بر حرفه معلمی ، چگونگی طرح سوال و آزمون سازی ، پیشرفت و آموزش ، مقدمه ای بر آموزش کامپیوتر ، چگونگی پیشبرد موارد آموزشی ، مدیریت کلاس و بسیاری دروس دیگر . آنها تحت تعلیم مواردی از قبیل : فلسفه آموزشی ، نظامهای فلسفه ، مکتبهای فلسفه و ارتباط بین فلسفه و واقعیت های آموزش آنها همچنین تجربیاتی را در طول دوران تحصیل خود کسب می کنند که برای تمام نامزدهای استادی آموزش لازم و ضروری می باشد . پس این می تواند پذیرفته گردد که تمام این شرکت کنندگان پیش زمینه آموزشی و عملی و تئوری خوبی در تشکیل یک زمینه فلسفی دارند .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمونه شامل 320 دانش جو بود . در مورد رشته شان اکثریت این دانش آموزان در حوزه آموزش ابتدایی (50.3%) بودند که کار آنها حوزه آموزش زبان خارجی بود (38.42%) به علاوه اغلب دانش جویان که به طرح پاسخ مثبت دادند (در طرح نمونه شرکت کردند ) دانشجوی سال اول بودند ( 43.4%) ، 14.1% از دانشجویان سال دومی بودند 22.2% از دانشجویان سال سومی بودند و 17.2% از دانشجویان در سطح ارشد (سال آخری ) بودند اکثریت شرکت کنندگان خانم بودند (66.9%) در انتها 50.3% از دانشجویان بین 15 تا 20 سال بودند در حالیکه 41.3% از آنها بین 21 تا 25 سال بودند .

ابزار instrument

instrument  جهت جمع آوری اطلاعات شامل پنج قمست می گردد نرخ موالید ، ایدئولوژی های آموزشی درک سهولت کاربرد ، (موارد بهره گیری) کارایی (سودمندی ) توجه نسبت به بهره گیری های کامپیوتری و گستره بهره گیری از آن . قسمت دوم برگرفته از (1995) oNeill به مقصود مشخص کردن ایدئولوژی های آموزشی می باشد درک قسمت های سهولت کاربرد (موارد مصرف ) و درک کارایی (سودمندی ) آن برگرفته از legris و دیگر مولفان می باشد (2003)

توجهات به کاربرد کامپیوتری برگرفته از یک پژوهش که توسط Dusick & yidirim(2003) صورعت گرفته می باشد می باشد . کمیته ای برای فرایند تطبیق ابزار در نظر گرفته گردید عبارات توسط هشت استاد از حوزه آموزش زبان خارجی در METU ترجمه شدند . یک کارشناس آشنا با فرهنگهای ترکی و آمریکایی مسئوول ترجمه مناسب بود در حالیکه دیگر کارشناسان ترجمه ها را با هم تطبیق می دانند . یک مطالعه راهنما برای تصحیح بعضی اشتباهات صورت گرفت . محققین همچنین از یک برای مطالعه اعتبار موارد instrument ذکرشده از یک مطالعه راهنما بهره گیری کردند .

قسمت ایدئولوژی آموزشی شامل 104 سوال می باشد که دو قاعده کلی و شش ایدئولوژی آموزشی ویژه را مطالعه می کند . 14 سوال برای مشخص کردن هر یک از شش ایدئولوژی آموزشی ویژه و 10 سوال برای مشخص کردن هر ایدئولوژی آموزشی کلی به کار برده گردید . به مقصود رسیدن به آن این مطالعه تاثیر ایدئولوژی های آموزشی ویژه را مورد مطالعه قرار داد . به گونه کلی 48 سوال در ارتباط با ایدئولوژی های آموزشی ویژه در instrument مطرح شده می باشد . قسمت های درک سهولت کاربرد و درک کارایی هر یک شامل 10 سوال می شوند . قسمت در نظر داشتن تکنولوژی های آموزشی شامل 23 سوال می گردد . در نهایت قسمت بهره گیری دقیق تنها یک سوال دارد . با قبول سوال مربوط به بهره گیری دقیق ، تمام سوالات یک liket-type پنج قسمتی با پاسخهای نسبتا موافق یا مخالف را به کار می برند . گزینه مربوط به قسمت Actual use (بهره گیری دقیق ) یک liket-type شش قسمتی با مقیاس بیشتر از یکبار در روز و تا کمتر از یک بار در ماه به کار می برد .

تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل اطلاعات در سه بخش صورت گرفت : تحلیل مورد item تحلیل عامل فاکتور و تحلیل مسیر item analysis path برای تحلیل مورد item برنامه آماری spss 10.0 به کاربرده گردید . با در نظر گرفتن پراکندگی اطلاعات در هر item ها تجزیه و تحلیل شدند و item های معتبر و قابل اعتماد برای مرحله تحلیل و تجزیه عامل پژوهش انتخاب شوند .

Factor analysis : پژوهش عامل فاکتور : مرحله ای لازم برای تصدیق فرضیه موازنه ساختاری مدل بود ، از آنجائیکه تمام تغییرات در مدل فرض شده از هم مستقل هستند ، پس نتایج تحلیل عامل (فاکتور) ثابت خواهند نمود که موارد انتخاب شده برلای تجزیه و تحلیل مسیر path برای عوامل مشخصی هستند و تمام این تغییرات عواملی مستقل در مدل می باشند . این قسمت از تجزیه و تحلیل شامل دو زیر مجموعه می گردد تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی بر اساس نتایج مطالعه اجزاء اصول : 21 پاسخ از 84 سوال قسمت ایدئولوژی های آموزشی ، 10 پاسخ از 10 سوال مربوط به کارآیی تکنولوژی 7 پاسخ از 10 سوال مربوط به سهولت بهره گیری 9 پاسخ از 23 سوال مربوط به قسمت چگونگی بهره گیری (کاربرد) و سوال مربوط به قسمت بهره گیری دقیق را در این مطالعه مشخص می کند  . جزئیات مربوط به تجزیه و تحلیل عوامل اکتشافی و تاییدی در بخش بعدی مطرح شده می باشد .

(پژوهش ) آغاز وسعت ابعاد 84 items مورد انتخاب شده را برای (شرکت کنندگان) را مطالعه نمود . هدف از این مرحله این بود که بیابند چه سوالهایی به گونه آماری در بردارنده شش ایدئولوژی گوناگون آموزشی می باشند . از آنجایی که هر شرکت کننده در نمونه ممکن می باشد ایده های متفاوتی در نتیجه ایدئولوژی های مختلفی که در بالا ذکر گردیده داشته باشد ، سوالات مربوط به ایدئولوژی آموزشی نمی توانست نمونه را به گروههایی مجزا تقسیم بندی کند . به علاوه تعدادی سوالات عمومی نیز در بین سوالات مربوط به ایدئولوژی آموزشی هست . برای مطالعه عامل اکتشافی از مطالعه اجزاء اصولا بهره گیری گردید تا فرق بین سوالهای مربوط به ایدئولوژی آموزشی مشخص گردد . item ها به گونه ای تعیین شده بودند که به صورت تئوری و آماری از دیگر عواملی که با بهره گیری از تحلیل عامل تاییدی ارزیابی شده بودند جدا باشند .پس از مطالعه عامل تاییدی 21 سوال ایدئولوژی آموزشی برای مطالعه بیشتر شدهند . شش عامل مربوط به ایدئولوژی های آموزشی برای مطالعه بیشتر در نظر گرفته شدند . رتبه های معتبر عوامل :

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید