فایل تحقیق : دانلود تحقیق در مورد پروژه ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت -قسمت سوم

دانلود پایان نامه

بخش ایدئولوژی آموزشی

با مطالعه ساختار عامل همانطور که در جدول اظهار شده می باشد ، ایدئولوژی های آموزشی و تغییرات بعدی را برای مطالعه مدل مسیر شکل می دهیم . در این فرایند دو مشخصه به کار برده می گردد آغاز ما کوشش می کنیم که تعداد تغییرات نظاره شده را تا کمتر از سه مورد نگه داریم (schumacher , lomax 1996) دوم اینکه ما مواردی را که تعداد عوامل آنها بیشتر می باشد را ترجیح می دهیم .اولین فاکتور در جدول مذکور بیانگر ایدئولوژی اصلی آموزشی می باشد و شامل پرسشهای 90، 101 ، 97 ، 87 و 62 می گردد . دومین فاکتور ، اصول محافظه کارانه آموزشی شامل پرسشهای 4 ، 72 ، 46 ، 12 ، 83 می گردد . سومین فاکتور آزادی آموزشی شامل پرسشهای 84 ، 99 ، 69 می گردد . چهارمین فاکتور اصول آزادی خواهی آموزشی شامل پرسشهای 77 و 53 می شوند . پنجمین فاکتر بینش آموزشی شامل پرسشهای 2 ، 23 ، 14 می شوند . ششمین فاکتور هرج و مرج آموزشی شامل پرسشهای 6 ، 45 ، 39 می گردد . این فاکتور ها به عنوان فاکتورهای پنهان برای مطالعه مسیر به کار برده می شوند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

جدول 1 : تعداد عوامل موارد ایدئولوژی آموزشی برای مطالعه عامل اجزاء اصول

Factor  loading                                                                                                            items

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

6 5 4 3 2 1
90 مدرسه بایستی بازگشت به محسنات ساده و مستقیم پیشین را با روشهای صادق و بهتر تشویق کند 192/0- 781/0
101. مدرسه بایستی بر فضائل تاریخ گذشته به عنوان روشی برای تصحیح تاثیرات حاکم بر زمان حال و آینده تاکید کند 147/0- 189/0 785/0
97. فرد بیشترین کارآیی خود را در اراده ای که تابعی از نهایت آخرین جایگاه می باشد می یابد . 138/0- 274/0 662/0
87 . هدف اصلی  آموزش بایستی مرور و تایید بر یک تعهد مذهبی برای رسیدن به اهداف عمیق ملی باشد . 186/0 401/0- 132/0 236/0 568/0
62 . تاریخ این ملت به گونه برجسته یک تاریخ معنوی می باشد که توسطخ داوند هدایت می شده می باشد . 256/0 361/0- 135/0- 492/0
4. در مطالعه نهایی خوشحالی بشر از تطبیق خود با استانداردهای عقیده و رفتاری تعیین شده به دست می آید . 128/0 125/0- 734/0
72. دانش آموزان بایستی به گونه ای آموزش ببیند که در موارد مربوط به دیدهای متداول فرهنگی متداول که در مورد ماهیت خوب شهروندی و درست هدایت کردن می باشد به عنوان یک شهروند خوب اقدام کنند . 134/0 160/0 719/0 245/0
46. ارزش اصلی دانش سودمندی (کاربرد) اجتماعی آن در عصر خودش می باشد ، دانش اساسا وسیله ای برای وفق یافتن با نظام حاکم بر جامعه می باشد . 179/0 246/0 655/0
12. مدرسه بایستی درک زمان را تشویق کند موسسات سنتها و فرایندهای فرهنگی را تست کند 164/0 125/0 540/0 276/0
83 . مدرسه بایستی به گونه ای اداره گردد که در بردارنده جزء موسوم در جامعه باشد . 175/0 158/0 235/0 318/0- 447/0 215/0
99. مدرسه بایستی دانش آموزان را تشویق کند تا نیاز به تشکیل جامعه آزاد را تشخیص دهند و به آن پاسخ دهند . 284/0 180/0 625/0
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید