فایل تحقیق : دانلود تحقیق در مورد پروژه ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت -قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

در این پژوهش ما یک شاخص 0.073 index Standardizel mean square (SRMR) و یک 0.080 index Root – mean square (RMSEA) در نظر گرفته ایم . این شاخصها برای مطالعه گرورههای مربوط به item همانطور که تفاوتهای پنهان را در مدل تجزیه ای مسیر عیان می کنند میزان کافی فرض شده اند . ضریب اعتبار آلفای تفاوتها پنهان برای مبانی اصلو آموزشی 70 برای فلسفه عقیده 400 برای اصول محافظه کاری 69 برای اصول آزادی خواهی 52 برای آزادی 56 برای هرج و مرج و بی قانونی 37 برای درک کارآیی (سودمندی ) تکنولوژی 83 برای درک سهولت بهره گیری از تکنولوژی 69 و برای چگونگی بهره گیری 76 در نظر گرفته شده می باشد . این ضرایب اعتباری شاخصهایی برای اظهار این موضوع که سوالات مطرح شده در هر قسمت قابل اعتماد هستند می باشد . بر مبنای اسناد کتبی این ادعا هست که ایدئولوژی های آموزشی ممکن می باشد بر درک دانش آموز در مورد سودمندی تکنولوژی و طرز برخورد آنها با تکنولوژی مستقیما تاثیر گذارد . پس آنها ممکن می باشد غیر مستقیم بر بهره گیری از تکنولوژی تاثیر گذارند . این پژوهش متمرکز بر ایدئولوژی های آموزشی به عنوان فاکتورهای ممکن بیرونی TAM می باشد . در این پژوهش ایدئولوژی های آموزشی و درک سهولت کاربرد تغییرات ظاهری هستند بهره گیری از تکنولوژی آموزشی جزء تغییرات داخلی هستند و در نهایت درک سودمند و چگونگی بهره گیری جزء تغییرات درونی و هم بیرونی می باشند .

نتایج به مقصود فرض مناسبترین مدل نتایج t-test برای ایجاد تغییرات درونی و بیرونی و شاخصه های مناسب اطلاعات مدل مطالعه می شوند . مسیرهایی (روشهایی ) که بیانگر t-values غیر خاص بودند از مدل حذف شدند . بر اساس تحلیل LISREL تعدادی شاخصه های فرعی برای مدل در نظر گرفته گردید به مقصود رسیدن به مناسبترین مدل در نتیجه مدل شکل 3 به دست آمد . با درجه مناسب شاخصهای 0.080RMSEA و 0.073SRMR این درجات به گونه مناسبی فرض شده اند تا بیانگر ارتباط خاص بین تغییرات پنهان باشند . جدول 4 برآورد های اعاداد lambda-x خطاهای استاندارد t-values را برای مدل فرضی تکنولوژی آموزشی نشان می دهد برآوردهای t-values , lambda-x زیر 0.30 نمیباشند و این بدین معنی می باشد که تمام این سوالات می توانند برای مناسبترین مدل در نظر گرفته شوند .

جدول 5 برآوردهای بتا را نشان می دهد که ظریب بین چگونگی بهره گیری از کامپیوتر درک سودمندی و گستره بهره گیری از آن می باشند . جدول همچنین برآوردها گاما را نیز نشان می دهد که ظریب بین تغییرات بیرونی و درونی و t-values می باشند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 5 و شکل 2 هر دو بیانگر این هستند که مدل ساختاری تکنولوژی پذیرفته شده پیشرفت کرده می باشد . در این مدل ضرایب استاندارد شده مسیر بین 0.33 و 0.96 در مدل تثبیت شده متغییر می باشد . cohen (کوهن) پیشنهاداتی در مورد اهمیت ضرایب مطلق مسیر مطرح می کند . کوهن (1988) توضیح می دهد که ضرایب استاندارد path که رتبه های (ارقامی ) کمتر از 0.10 دارند ممکن می باشد تاثیر کمی داشته باشند در حالیکه رتبه ها (ارقامی ) در حدود 0.30 یک تاثیر متعادلی دارند و رتبه های (ارقامی ) بیشتر از 0.50 تاثیر زیادی دارند . بر اساس این پیشنهادات ضرایب path از چگونگی بهره گیری تا درک سهولت بهره گیری ممکن می باشد اینگونه تلقی شوند که تاثیر زیادی در مدل دارند . تمام دیگر ضرایب path تاثیری در حد میانه دارند در مدل .

مدلی که در این تحقیقی مطالعه می گردد شباهتهایی همانند تفاوتهای TAM دارند . همانند مدل فرضی مدل ترسیم شده در شکل 3 نشان می دهد که درک سودمندی تاثیر می گذارد و هیچ تاثیری از چگونگی کاربرد بر بهره گیری دقیق وجود ندارد . همچنین مدل ترسیم شده نشان می دهد که هیچ ارتباط خاصی بین درک سهولت کاربرد و درک سودمندی وجود ندارد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شکل 3 نشان می دهد که یک ارتباط قوی بین درک سهولت بهره گیری از تکنولوژی آموزشی معلمان قبل از خدمت با چگونی توجه آنها به بهره گیری از آن هست . پس معلمان در حال تحصیل درمحیط کلاس درس از تکنولوژی بهره گیری می کردند توجه مثبتی نسبت بر بهره گیری از تکنولوژی های آموزشی دارند . به علاوه معلمان اصولگرا و آزادیخواه توجه کمی به بهره گیری از تکنولوژی های آموزشی دارند . در حالیکه اصولگر این آموزش و آزادیخواهان آموزشی ارتباط طولی منفی در زمینه در نظر داشتن بهره گیری از تکنولوژی ترسیم می کنند معلمان قدیمی که مشوق ایدئولوژی های اصلاح طلبانه آموزشی بودند توجه زیادی نسبت به بهره گیری از تکنولوژی های آموزشی از خود نشان می دهند . به علاوه معلمان قدیمی که معتقد به هرج و مرج (بی قانونی ) آموزشی هستند گمان می کنند که تکنولوژی های آموزش در محیط کلاس درس مفید و موثر نیستند . در حالیکه متولیان آزادی آموزش و فلسفه عقلیه عقیده دارند که تکنولوژی های آموزشی در محیط کلاس درس بسیار سودمندند .

بحث های مربوط به کارگیری تکنولوژی در مدارس با موانع بسیاری برخورد کرده اند اغلب تصمیم گیران و مدیران می خواهند که از تکنولوژی در تمرینات آموزشی بهره ببرند . به این مقصود موسسات آموزش معلمین همانند برنامه های آموزشی تاکید زیادی بر دروس آموزش تکنولوژی برای هم معملین در حال تحصیل هم و معلمین که در حال انجام خدمت هستند دارد . با این تفاصیل گزارشات نشان می دهند که خود اجرایی معلمین به بیانی دیگر درک سهولت کاربرد به میزان کافی نیست تا به معلمین این اجازه را بدهد که از تکنولوژی در زمینه آموزش بهره گیری کند . این پژوهش نشان می دهد که درک سهولت بهره گیری ممکن نیست که مستقیما بر گستره بهره گیری از تکنولوژی های کامپیوتری در زمینه آموزش تاثیر ندارد . این نتیجه ممکن می باشد سرنخهایی در مورد ناکارآیی آموزش دروس مربوط به آموزش کامپیوتر و تکنولوژی در معلمین در حال تحصیل و در حال خدمت به دست دهد .

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید