دانلود ایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات با موضوع نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

روش اين تحقيق، کتابخانه اي با رويکرد تحليلي می باشد.

 

يعني اطلاعات مورد نياز براي نگارش اين پايان نامه به روش کتابخانه اي جمع آوري و با روش تحليلي مورد مقايسه، دسته بندي و استنتاج قرار گرفته اند.

ﺗﻼش ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:

  • مراجعه به فرهنگ موضوعي قرآن براي استخراج آيات مربوطه.
  • مطالعه اجمالي کتب مختلفي که در ارتباط با موضوع نگارش يافته می باشد.
  • مراجعه به تفاسير مختلف شيعه براي فهم بهتر آيات مورد بحث.
  • ترتيب و تقريبا دسته بندي آيات.
  • مراجعه به بعضي کتاب هايي که در ارتباط با آيات انتخاب شده، سخن گفته اند.
  • نگارش مطالب هر فصل با در نظر داشتن عناوين انتخاب شده.

 

  • تعريف مصطلحات

1-7-1. حجت

«يا هشام ان للّه علي الناس حجّتين حجة ظاهرة و حجة باطنة فامّا الظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمة و امّا الباطنة فالعقول[1]» اي هشام خدا بر مردم دو حجت دارد حجت آشکار و حجت پنهان، حجت آشکار رسولان و پيغمبران و امامانند و حجت پنهان عقلهاي آنهاست.

به عبارتي مي توان حجت هاي الهي را از نقطه نظري به دو قسم تقسيم نمود: حجت هاي تکويني و حجت هاي تشريعي. حجت هاي تکويني نيز به دو قسم تقسيم مي شوند. حجت هاي عمومي و حجت هاي خصوصي. حجت هاي عمومي تمام کائنات و موجودات عالم را شامل مي گردد. مهم ترين حجت  خصوصي که تمام حجت هاي ديگر را نيز شامل مي گردد عقل  می باشد.

حجت هاي تشريعي  نيز شامل انبيا و ائمه (عليهم السلام) و کتب آسماني می باشد.

.[1] کليني محمد بن يعقوب،اصول کافي(ط-الاسلامية)،چ چهارم، دار الكتب الإسلامية،تهران،1407ق،ج1،ص16.

تأثیر و کارکرد حجت هاي الهي در زندگي بشر از منظر قرآن کريم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.