متن کامل: دانلود تحقیق توسعه كامل سازي باد از طريق پيش بيني انرژي باد – قسمت سوم

دانلود پایان نامه
 • بنابراين مقياس آسيب زيستگاه و قابليت دسترسي به زيستگاه مناسب ديگر معين خواهد كرد كه آيا اثر معكوسي هست يا خير. برآورد مقدار انرژي مورد نياز با OBP ها براي منحرف شدن به اطراف سايت مزرعة باد بطور تجربي امكانپذير نيست. زیرا هيچ اندازه گيري از زمينه هاي انرژي زاي زندگي آزاد در اين گونه ها وجود ندارد. با اينحال، مشتق گيري برآوردها با بهره گیری از مدل هاي Pennycuick امكانپذير می باشد. برنامه حداكثر سرعت رنج (vmr) رامحاسبه مي كند و سرعتي می باشد كه در آن نسبت بالا رفتن / پائين رفتن، حداكثر مقدارش را دارد و حداقل سرعت برق ((vmp،‌سرعتي می باشد كه حداقل نيرو براي پرواز مورد نياز می باشد 30 صحنه نمونه برداري شدند، متغير از انحراف كوتاه km8/0 تا انحراف بزرگ
 • نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

  km12

 • نتايج

  1- نمونه برداري خطر تصادم

  مدل مهاجرت اوليه

  صحنه ها براي رويدهاي تك پرنده و پرنده هاي گروهي براي همة ميزان هاي اجتناب نمونه برداري شدند. نتايج معرفي شده، متوسط تعداد ساليانة طوطي ها هستند كه براي تصادم با توربين ها پيش بيني شدند. با همة تصادم هاي فرض شده كه منجر به مرگ پرندگان مي گردد. معيار استاندارد ميانگين، مقياسي از اجتناب را در تعداد طوطي هاي برآورد شده براي تصادم در هر سال بصورت نتيجة اتفاقي بودن فراهم مي كند و مدت فواصل اطمينان 95%، شاخصي از تغيير سالانه در تعداد تصادم هاي هر سال را فراهم مي‌كند.

  برآوردهايي از تعداد سالانة تصادم هاي طوطي براي همة صحنه ها از 05/0 (22/0 = SD) تا 09/5 (59/2 = SD ) متغيرند. اين رنج ناشي از اختلافات در مقاير نمونه برداري شده براي فقط 2 پارامتر بود. اولين پارامتر بيشترين تأثير را دارد و ميزاني بود كه در آن طوطي ها براي جلوگيري از تصادم ها مقصود مي شوند. دومين پارامتر اين بود كه آيا كل ساختمان توربين ها، خطر تصادم واقعي براي طوطي ها را نشان مي دهد يا اجزاء در حال حركت. رنج وسيعي از خطرات پيش بيني شده حاصله از نمونه برداري، تقريباً بطور كامل ناشي از اين واقعيت بود كه ميزان هاي اجتناب نمونه برداري شدند آنهايي كه رنج كامل را در بر مي گيرند (100-0%). ما در نظر مي گيريم كه ظرفيت براي تقريباً همه گونه هاي پرندگان و در اين مورد، OBP ، براي دوري فعالانه از تصادم هاي توربين به گونه بالايي توسعه يافتند و اينكه اكثر پرندگان احتمالاً ميزان هاي بين 99% و 100% رانشان مي دهند. ميزان دوري 99% مساوي می باشد با پرندگاني كه هيچ اقدام فراري در موقع روبرو شدن با توربين در يكي از چند صد پرواز انجام ندادند و ممكن می باشد بطور چشمگيري پائين تر از آن چیز که باشد كه در واقعيت رخ مي دهد. ميزان اجتناب محاسبه شده روي سايت 2/96% بود (كه از مقدار قابليت رؤيت پائين معين گردید). در بررسي مان،‌اجزاء بزرگ ايستا توربين، هيچ خطري از تصادم را براي اينگونه ها مطرح نكردند، و فقط خطر واقعي ولو بطور فرعي براي OBP ها آن می باشد كه با رتورهاي توربين در حركت ارائه مي شوند. زیرا سايز گروه كيفيتي بصورت توجيه شده از مشاهدات OBP ، يك پرنده می باشد، از اينرو چندين تسهيلات را در يك رويداد در نظر مي‌گيريم كه بي نهايت بعيد می باشد رخ دهد.

  نتايج براي اين پارامترهاي بسيار واقعي و براي همة 3 ميزان اجتناب نمونه برداري شده، در جدول 1 نشان داده شده اند. براي ميزان اجتناب 99%، مدل پيش بيني مي كند كه پيكربندي 53 توربين باعث تعداد متوسط 05/0 (22/0 = SD ) تصادم OBP سالانه‌ مي‌گردد.

  جدول 1- نتايج حاصل از نمونه برداري اتفاقي بنابر تعداد تصادم هاي OBP در هر سال

  ميزان اجتناب متوسط مرگ و ميرهاي سالانة پيش بيني شده SD
  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید