دانلود پژوهش: دانلود تحقیق در مورد شیرینی پزی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

           روش و محل تامین

منابع تولید

              تامین از خریدو تملک/اجاره  

سایر اطلاعات

داخل خارج
نیروی کار مستقیم

نیروی کارغیرمستقیم

مواد اولیه مستقیم

امکانات ارتباطی انرژی

وسایط نقلیه

کارشناس

 

کارگر کشاورز

آرد شکر تخم مرغ روغن

 

گاز و برق

وانت بار ، نیسا ن

       

 

 

 

 

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید