دانلود فایل پژوهش: دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش براي همه -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

همچنين براي هر گروه توصيه هاي سياستي جداگانه اي در راستاي دست يابي به اهداف كمي و كيفي ، ارايه و در پايان ، ساز و كارهاي نظارت ، ارزشيابي و اصلاح تدريجي و فرآيندي برنامه مشخص شده می باشد . در سند ملي آموزش براي همه ، به دليل برخورداري از ابزارهاي قانوني و قابليت هاي اجرايي مناطق و استان ها، تدوين برنامه ي اقدام استاني ومنطقه اي ، ضروري اعلام و جايگاه آن در سطح هر استان ، شوراي برنامه ريزي و توسعه ي استان و يا شوراي آموزش و پرورش استان پيشنهاد شده می باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برنامه اقدام EFA

از آن جا كه در آخرين دستاورد وزارت متبوع ( سند ملي برنامه ي آموزش براي همه ) تجزيه و تحليل وضع موجود گروه هاي هدف و پيش بيني اهداف كمي و كيفي آينده ، در حجم كشوري بوده و در راستاي نيل به اهداف آموزش براي همه ، به ارايه ي توصيه هاي سياستي كلي ، بسنده شده ، لذا جهت ادامه فرآيند تهيه برنامه اقدام و در راستاي كار بست مفاد بخشنامه هاي شماره ي 400/2734/210 مورخ 4/6/83 و 379/477/250 مورخ 3/11/83 وزير محترم آموزش و پرورش و رييس شوراي ملي برنامه ي آموزش براي همه پيشنهاد گردید .

الف ) همان گونه كه برنامه هاي معاونت آموزش و پرورش عمومي اين سازمان با رويكرد آموزش براي همه ، قبل از آغاز سال تحصيلي تهيه و به مناطق ارسال شده و طي سال تحصيلي ( با دو هدف ارزيابي برنامه ها و آشنايي كارشناسان و با نظارت مسئول هر گروه يا كارشناسي ، ميزان ارتباط و دست يابي به اهداف EFA ، براي هر برنامه بررسي و مشخص شده ، لذا از آن جا كه اين اقدام با بهره گیری از جداول طراحي شده ، قابل تعميم به ساير مجموعه برنامه هاي آموزشي و پرورشي مربوط به گروه هاي هدف مي باشد ، مناسب می باشد در خصوص هر يك از برنامه هاي مديريت هاي محترم آموزش و پرورش استثنائي ، نهضت سواد آموزي ، مناطق و ساير سازمان ها نيز تكميل و برآورد گردد .

ب ) پس از تشكيل كميته ي هماهنگي آموزش براي همه ، پنج كار گروه برنامه ريزي عملياتي مبتني بر گروه هاي هدف پنجگانه سند ملي و يك كار گروه آمار و تجزيه و تحليل داده ها با عضو گيري صاحب نظران ، كارشناسان ، همكاران مدارس و حتي دانش آموزان و اولياي آنان ، تشكيل گردد و با رويكردي مشاركتي و مدرسه مدار به سوي تحقق برنامه سازي مدارس در راستاي اهداف آموزش براي همه ، فرآيندي پويا و پيوسته را ادامه دهيم .

ج ) قدر مسلم در اين حركت ، مبنا و پشتوانه اي تئوريك و تكنولوژيك مي تواند ضمانت دست يابي به نتايج مطلوب را افزايش دهد . لذا با اين هدف ، بر مبناي نظريه ي مجتمع هاي روانفضاي پويا ( Dynamic psycho space context)  فرآيند ارتباط سطوح و چگونگي برنامه سازي سالم ( آزادانه ، آگاهانه و خود خواست ) ، تدوين و ارايه گردید .

 

اهداف

1- گسترش و بهبود همه جانبه ي مراقبت و آموزش در سنين آغازين كودكي ، به ويژه براي آسيب پذيرترين و محروم ترين كودكان ،

2- تضمين اين كه تا سال 2015 همه ي كودكان به ويژه دختران و كودكاني كه در شرايط دشوار قرار دارند و نيز كودكان اقليت هاي قومي ، به آموزش ابتدايي رايگان و اجباري با كيفيت خوب و كامل دسترسي داشته و دوره ي مذكور را به پايان برسانند .

3- تضمين اين كه برآوردن نيازمندي هاي يادگيري كليه خردسالان و بزرگسالان از طريق دسترسي عادلانه به برنامه هاي آموزشي مناسب و مهارت هاي زندگي روزمره ، بر ايشان امكان پذير گردد .

4- محقق ساختن يك بهبود 50 درصدي در سطوح سواد بزرگسالان تا سال 2015 ، به ويژه براي زنان و دسترسي برابر به آموزش پايه و پايدار براي همه ي بزرگسالان .

5- از ميان برداشتن تبعيض جنسيتي در آموزش ابتدايي و متوسطه تا سال 2005 و رسيدن به عدالت جنسيتي در آموزش و پرورش تا سال 2015 ، همچنين ضمانت دسترسي كامل و عادلانه دختران به آموزش پايه با كيفيت مناسب .

6- بهبود تمام جنبه هاي كيفي آموزش و تضمين اعتلاي آن براي همه ، به طوري كه همگان بتوانند نتايج عيني ، مشخص و قابل اندازه گيري آن را ملاحظه نمايند . حصول اين اهداف ، به ويژه در يادگيري سواد خواندن ، نوشتن ، حساب كردن و آموختن مهارت هاي ضروري زندگي ، داراي اهميت می باشد .

 

راهبردها

1- بسيج كردن تعهدات سطوح ملي و بين المللي جهت آموزش براي همه و تهيه و توسعه ي برنامه هاي اقدام ملي در راستاي دست يابي به اهداف ، همچنين افزايش قابل ملاحظه ي سرمايه گذاري در آموزش پايه .

2- ترويج و تشويق سياست هاي آموزش براي همه ، در يك چارچوب پايدار و منسجم در راستاي ريشه كني فقر و پيشبرد توسعه

3- تضمين مشاركت متعهدانه ي جامعه ي مدني در تنظيم اجرا و نظارت بر راهبردهاي توسعه  آموزشي .

4- توسعه ي مسئوليت پذيري ، مشاركت آميزي و پاسخگويي در نظام هاي رهبري و مديريت آموزشي .

5- برآورده ساختن نيازها و ضروريات نظام هاي آموزشي كه در اثر بلاهاي طبيعي و يا كشمكش ها و بي ثباتي هاي ملي آسيب ديده اند ، همچنين اجرا ، هدايت و پشتيباني برنامه هاي آموزشي به شيوه اي كه مشوق درك متقابل ، صلح و آرامش بوده و پيشگيرنده خشونت ، نزاع و درگيري .

6- اجراي راهبردهايي منسجم به مقصود عدالت جنسيتي در آموزش و پرورش كه مبتني باشد بر شناخت و قبول نيازهايي همچون ، تغيير توجه ها ، ارزش ها و رويه ها

7- تسريع در اجراي اقدامات و برنامه هاي آموزشي ضروري ، براي مبارزه با بيماري همه گير ايدز .

8- ايجاد محيط هاي آموزشي امن ، بهداشتي و با توزيع عادلانه ي امكانات به مقصود دست يابي به نتايج عالي در يادگيري و نيز ارايه ي تعريفي واضح و روشن از سطوح يادگيري و تحصيل همه ي دانش آموزان

9- ارتقاء موقعيت ، روحيه و مهرت معلمان

10- تجهيز و تسلط به فن آوري هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطاتي براي كمك به دست يابي اهداف آموزش براي همه

11- نظارت منظم و مستمر بر پيشرفت ميزان دست يابي به اهداف و راهبردهاي برنامه ي آموزش براي همه در سطوح بين المللي ، ملي و منطقه اي

12- کوشش در تسريع پيشرفت برنامه ي آموزش براي همه ، با تكيه بر ساز و كارهاي موجود .

 

EFA چيست

در سال ۱۹۹۰ در تايلند يكي از پراهميت ترين گردهمايي هاي بين المللي قرن گذشته با عنوان آموزش براي همه به همت پنج سازمان بين المللي يونسكو، يونيسف، صندوق جمعيت سازمان ملل، بانك جهاني و برنامه عمران ملل متحد برگزار گردید. اجلاس آموزش براي همه كه سرآغاز جنبشي به همين نام محسوب مي گردد، اين اهداف را دنبال مي كرد: گسترش سواد در جهان، افزايش فرصت هاي يادگيري براي همگان و بهبود كيفيت يادگيري با پشتيباني و همياري سازمان هاي بين المللي.
در اواخر دهه ،۱۹۹۰ ارزيابي فعاليت ها و عملكرد كشورها و بررسي ميزان دستيابي آنها به اهداف اجلاس جامتين آغاز گردید.
به دنبال آن نتايج ارزيابي ملي كشورها در شش اجلاس منطقه اي مورد بررسي قرار گرفت و چارچوب هاي عملي منطقه اي تدوين گردید.
اين چارچوب ها در اجلاس جهاني بعدي آموزش و پرورش كه در سال ۲۰۰۰ در داكار برگزار و اعلاميه نهايي اجلاس داكار صادر گردید و سران و وزيران آموزش و پرورش كشورها در اجلاس داكار همگي متعهد شدند با بسيج همه توان خود در راه دستيابي به اهداف اين اعلاميه بكوشند و تا سال ۲۰۱۵ به همه مفاد آن جامه اقدام بپوشانند.
اهداف اعلاميه داكار، رسيدن به آموزش برخوردار از كيفيت مطلوب، پايان دادن به نابرابري هاي جنسيتي در آموزش، فراگيري در طول عمر، ريشه كني بي سوادي و توجه ويژه سياستگذاران آموزشي به آموزش دختران و گروه هاي مطرود و محروم عنوان گردید.
در داكار تحليل مفصلي از وضع آموزش پايه در سراسر جهان ارائه گردید. اين تحليل براساس گزارش ارزيابي هر كشور (مطرح شده در اجلاس هاي منطقه اي) انجام گرفت و درنهايت چارچوب اقدام داكار را تشكيل داد. چارچوب اقدام داكار مي گويد: اگر كشوري واقعاً نسبت به آموزش براي همه متعهد می باشد، نبايد به دليل فقدان منابع، در تحقق بخشيدن به اهداف اعلاميه با مشكل روبه رو گردد.
* EFA سرلوحه آموزش و پرورش كشورها
مثل اینکهً كشورها آن قدر از EFA و اجراي آن ذوق زده شده اند كه آن را در رأس فعاليت هاي آموزش و پرورش خود قرار داده اند. حتي در نشست ماه گذشته يونسكو كه با حضور وزراي آموزش و پرورش دنيا برگزار گردید، به جاي صحبت درخصوص محورهاي مورد بحث و از پيش تعيين شده، همه از طریقه برنامه EFA در كشورشان صحبت مي كردند.
«عباس حاجي آقالو» مديركل دفتر آموزش ابتدايي كه به همراه وزير آموزش و پرورش در اين اجلاس شركت كرده بود مي گويد: «بنا بر این بود در اين اجلاس از چالش هاي آموزش و پرورش در هزاره سوم، کوشش براي دستيابي به تعريفي از مفهوم آموزش و پرورش، كيفيت و آشكار شدن آن و تهيه ابزار تغيير و حركت به سوي آموزش كيفي صحبت گردد اما صحبت هاي شركت كنندگان در اجلاس اکثراً روي برنامه EFA متمركز بود و اين كه بسياري اجراي آن را هم وزن آموزش و پرورش كيفي و عامل تحقق آن مي دانستند.»
وي مي گويد: وزرا در اين اجلاس برنامه اقدام ملي خود را نيز به همراه آورده بودند.
* برنامه اقدام ملي ايران تدوين مي گردد
دولت ها موظف بودند برنامه ملي خود را براي تحقق اهداف آموزش براي همه تا سال ۲۰۰۲ طراحي كنند. اكثر كشورها چنين كردند. اما ايران با تأخيري تقريباً يك ساله قرار می باشد برنامه خود را تا يكي دو ماه آينده ارائه كند.
«حاجي آقالو» مي گويد: «تدوين سند برنامه ملي ايران در هفت فصل تا يك ماه ديگر تكميل مي گردد و پس از امضاي وزير آموزش و پرورش به شوراي ملي «آموزش براي همه» مي رود تا تصويب گردد.»
وي مي گويد: «ما موفق شديم آموزش را از عده كم به افراد بيشتري تسري دهيم و اكنون با اين اصل روبه رو هستيم كه چگونه آموزش را از افراد بيشتر به آموزش براي همه تبديل كنيم.»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مديركل دفتر آموزش ابتدايي با تصریح به عوامل فرهنگي و خانواده مي گويد: «در صورت وجود و تحقق همه امكانات گاهي موانع فرهنگي مانع از گسترش آموزش مي گردد.»
* EFA و آموزش مهارت هاي زندگي
آموزش مهارت هاي زندگي به دانش آموزان در حين تحصيل مخصوصاً در دوران تحصيلات پايه شايد از اهداف كليدي آموزش براي همه می باشد؛ چيزي كه حداقل در سيستم آموزش و پرورش ما هميشه غايب بوده. براساس آمارها مهارت آموزي در فرآيند آموزش و پرورش ايران كمتر از ده درصد می باشد درحالي كه در ژاپن اين رقم به بيش از ۷۰ درصد مي رسد.
ياددهي مهارت هاي زندگي اكنون به عقيده كارشناسان اين حوزه بسيار فراتر و مهمتر از ارائه و آموزش اطلاعات محض می باشد. براساس برنامه آموزش براي همه، در ايران مهارت هاي زندگي بايستي غيرمستقيم و در يك فرآيند تعاملي بين مربي يا معلم و كتاب و دانش آموز آموخته گردد. مهارت هايي مثل من كه هستم و چه مي توانم بكنم، چگونه با ديگران ارتباط مستقر كنم، ارزش هاي من چيست، چگونه مسأله اي را حل كنم (توانايي حل مسأله)، روابط من با سايرين چگونه می باشد، اهداف من، مفهوم جامعه براي من، چگونه تصميمات خوب بگيرم، چگونه مي توان از خشونت پرهيز كرد، چگونه مي توان مراقب سلامت خود بود و …
گرچه آموزش چنين مهارت هايي در درجه اول به آموزش معلمان، روشن ساختن فضا و تغيير توجه آنها بستگي دارد، براين اساس آموزش هايي از هم اكنون از طريق تربيت مدرس به صورت متمركز آغاز شده كه اين مدرسان با حضور در استان ها به آموزش معلمان مناطق آموزش و ايجاد كارگاه هاي آموزشي اقدام مي كنند و معلمان بايستي اين آموزش ها را در قالب فعاليت هاي مكمل، دانش آموز ارائه كنند.
* وضعيت جهان در برابر EFA

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید