متن کامل: دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش مذهبي -قسمت ششم

دانلود پایان نامه

اهميت شركت اعضا گروههاي ديني درمورد تأثیر RE در مدرسه واضح می باشد. آنها به فهم نيازهاي قانوني (شرعي) RE نياز دارند . ذات رئوس مطالبي كه در مدارس بهره گیری مي گردد يك توجه عالي به برنامه آموزشي طرحريزي شده دارد اين اساساً از هر گونه اشتباه درمورد آن چیز که كه بايد به بچه ها آموزش داده گردد جلوگيري مي كند همچنين آگاهي از اينكه شخصي كه صحبت مي كند با بچه ها . سپس تعهدشان ممكن می باشد متفاوت باشد با ديگر افراد مسن تر. براي مثال اگر امام (پيشوا) بيايد براي صحبت در كلاس كه در آن بچه ها هستند ممكن می باشد به سجد توجه كنند

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

زمينه ي گذار برنامه درسي

وقتي بحث RE پيش مي آيد بايد در ارتباط با فعاليت هايي كه طرحريزي مي كنيم خلاق باشيم در فصل 13 اهميت مشاركت بچه ها بررسي گردید. در اين بخش هم مهم می باشد كه از محدوده برنامه آموزشي مناطق براي تحقيق در مذهب بپردازيم. بنظر مي رسد بعضي موضوعات ارتباط آشكاري با RE داشته باشند مانند انگليسي و تاريخ. اما موضوعات ديگري هستند كه حاوي مطالب مفيدي براي كاوش مفاهيم مذهبي هستند. در كار هرگذر برنامه ي درسي به ذهن سپردن اهداف آموزش مهم می باشد به عبارت ديگر اجتناب از ارتباطاتي كه ممكن می باشد ، آزمايشي باشد و بدتر از همه تمسخر آميز باشد.

برنامه ريزي نياز به پرسش از آن دارد همانطور كه هميشه يادگيري اهداف نياز به پرسش دارد. چگونه ممكن می باشد برنامه درسي گسترده تر به ما كمك كند براي جستجوي اين اهداف؟ البته ممكن می باشد اين يك ترتيب دو راهه باشد.

براي مثال بسياري از اهداف با سوادي مي توانند با بهره گیری از RE بعنوان منبع درست شوند. بطوريكه در حالتي اگر امتحان كند نوع متفاوتي را مانند خلق داستان و تمثيل هاي اخلاقي .

در مثال نمودار 1. 14 بخشي از كار توضيح داده شده كه سهم هر موضوعي را كه ممكن می باشد براي دستيابي به اهداف RE همكاري داشته باشد ، نشان مي دهد.

توجه زياد به پتانسيل RE براي همكاري با يادگيري اهداف موضوعات ديگر ماوراي برنامه آموزشي

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید