منبع تحقیق : دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش مذهبي -قسمت هفتم

دانلود پایان نامه

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ثانياً، اين مي تواند براي فهميدن مفيد باشد براي مفهمومي كردن سئوال. شما نياز داريد كه اين مسئله بپردازيد كه آيا مي توانيد به اين سئوال بپردازيد و سپس براي فكر كردن وقت بخواهيد.

يك جواب شما را با توضيح اين چنين سئوالاتي كه بايد پاسخ داده شوند درگير مي كند از يك نظر، ديني مانند اسلام ممكن می باشد به چيزي معتقد باشد، مسيحيت به چيزي ديگر يا يك آته ئيست ( منكر وجود خدا) به چيزي ديگر . بايد به بچه ها اجازه داده گردد توجه شخصي خود را و يا نظرات شخصي والدينش را كه ارزشمند می باشد بيان كند اگر شما فكر مي كنيد از كلاس گسترده (فراتر) می باشد، و ممكن می باشد مفيد باشد آنرا بكار گيريد و زمان جداگانه اي براي آن در نظر بگيريد زماني كه ممكن می باشد در كلاس بحث گردد. از بچه ها بخواهيد كه سئوالاتشان را مطرح كنند در كلاس و به آنها يادآوري كنيد كه براي جوابها فكر كنند تا معتبر باشد و همچنين به آنها يادآوري كنيد كه سئوالات شكل هستند، سئوالاتي از نوع بزرگترين پرسش هاي افراد بشود.

علني (آشكار) كردن اعتقادات شخصي مان.

بچه ها، اغلب خيلي كنجكاو هستند درمورد معلمشان. اين كنجكاوي مي تواند شامل اين باشد كه از شما بخواهند نگرشتان را در امور مذهبي بيان كنيد. در بعضي موارد ، بايد به بچه ها بياموزيم كه اين فقط مربوط به زندگي شخصي ماست. بهرحال اين جالب بنظر مي رسد كه ما براي انجام امور مشابه آماده ايم. بعضي معلمان دوست دارند در اين مورد رك باشند حتي آنها ممكن می باشد اعلام كنند كمونيست هستند يا به سنت ويژه اي معقتدند و با در نظر داشتن وضعيت واكنش در خور توجه انجام دهند مثلاً من يك مسلمان نماز خوان هستم و عقیده دارم ….. گذاشتن باورها درون يك ايمان (دين) مفيد می باشد زيرا اين به شاگردان كمك مي كند اعتقادات او را بهتر بشناسند.

البته اين مسئله ممكن می باشد كه جواب درستي نباشد- اينكه من واقعاً نمي دانم آيا خدا هست يا نه؟ سرانجام اين انتخاب شماست اما شما براي اثبات آن يك گواه (مدرك) براي ارائه نداريد. پيشنهاد تغيير مذهب به يك بچه ي كم سن و سال از معلم كلاس درست نيست.

مديريت اعتقادات بچه ها

هدف RE شامل فرصت دادن براي گسترش اعتقادات شخصي و بنابراين RE ما نياز دارد به فراهم كردن فضا براي آنها تا به موضوعاتي كه در اين ارتباط به آنها عرضه مي كنيم واكنش نشان دهند.

بعضي از كودكان در خانواده هاي كاملاً مذهبي زندگي و رشد مي كنند، بعضي هم ممكن می باشد . چيزهاي كمي راجع به مذهب بدانند بعضي ها هم ممكن می باشد پيش از اين شروع به تفكر در مورد سئوالات اساسي اين كرده باشند؛ عده اي ديگر ممكن می باشد هیچگاه به اين موضوع فكر نكرده باشند. وقتي بچه ها توجه ها و اعتقاداتشان را بيان مي كنند ما بايد با تکریم با آنها رفتار كنيم و تشويق كنيم بچه هاي ديگر را به انجام چنين كار مشابهي گاهي بچه ها نگرشهاي يكديگر را به مبارزه مي طلبند و معلمان بايد خود را به چنين چيزي آماده كنند آن چیز که كه بچه ها را براي چرخاندن (اداره كردن) چيزهاي متفاوت و گسترش مهارتهاي گفتگو آماده مي كند اينجا مورد نظر می باشد اگر بچه از شما مي خواهد داوري كنيد، پرهيز كنيد.

جايگاه توجه هاي آنها را درون يك ايمان يا سنت دنيوي تعيين كنيد و به آنها گوشزد كنيد كه چنين چيزهايي براي تصميم گيري افراد در زندگي روزمره از اهميت برخوردارند.

نتايج اداره كردن (مديريت مباحثه اي)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جنبه ديگر بدور  ذات مباحثه اي مذهب تمركز مي يابد بسياري از مردم مذهب را به تنهايي در اصطلاحاتي مي بينند كه در آن تضاد ظاهر مي گردد و منجر به عدم تحمل ديگران مي گردد. اين بنظر مي رسد در نشان دادن آينده زندگي مردم بكار مي رود. بعضي ها عقیده دارند مذهب باعث جنگ يا جينوسايد (نسل كشي يا كشتار دسته جمعي) مي گردد و يا در مغايرت با ارزشهاي ليبراليسم غربي براي وجود روابط آزاد جنسي و تذكير می باشد.

بنابراين وقتي با بچه هاي جوان كار مي كنيم همه اينها با مذهب ارتباط دارند. احتمالاً مرگ يكي از آخرين تابوها در جامعه غربي می باشد وقتي رسانه ها براي عرضه تمام جنبه هاي تجربي بشر و شادي تبليغ مي كنند، مرگ بعنوان موضوعي بحث نشده و مسكوت مي ماند، افراد بالغ درمورد اينكه چگونه كودكان با مسئله ي مرگ روبرو مي شوند نگران هستند هركس كه از نزديك با بچه ها آشنايي دارد آنها را با مرگ نا آشنا مي بيند و آنها بيشتر از بزرگسالان شاد هستند و صحبت هاي آنها بيشتر در مورد بازيها و سرگرمي هاست. هر بحثي در مورد مذهب بايد شامل تحقيق درمورد مرگ هم باشد. بعد از هم، دنياي اصلي مذاهب معمولاً در مورد مرگ حرفهاي زيادي براي گفتن دارد و چيزهاي زيادي براي رسيدگي كردن به اين مسئله دارد و اينكه چگونه در زندگي بچه ها با مرگ روبرو مي گردد. دوم اينكه چگونه با مرگ در RE مواجه شويم. معلم ممكن می باشد وقتي بحث درمورد مرگ مي گردد روي آن كنترل نداشته باشد پس نياز دارد آماده گردد براي رويارويي با حوادث ضروري خارجي از آسمان. معلم مي تواند بدقت برنامه ريزي كند كه چگونه در آموزش خود جنبه هاي مرگ را بررسي كند بطوريكه آنها در مطالعات بچه ها در مورد دنياي مذاهب مطرح كنند. آشكارا اشتراك زيادي بين اين دو مسئله هست كه ممكن می باشد در بهره گیری از مضمون ديگر پيروي در پايان اين فصل منابع مقطعي خواننده را براي بهره گیری از جزئيات اطلاعات راهنمايي مي كند كه ممكن می باشد مرتبط با مرگ باشد. فضا براي بحث در كلاس بايد حمايت باشد. هر كاري طرحريزي بايد محاسبه گردد كه چه چيزي در زندگي بچه ها روي مي دهد . تشخيص اينكه بسياري از بچه ها در كلاس ممكن می باشد تجربه سوگواري داشته باشند آسان می باشد .

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید