دانلود فرمت ورد:دانلود تحقیق در مورد پروژه اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌ -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

 

كمال‌ و خودشكوفايي‌ در مطالعه‌

            اغلب‌ علماي‌ روانشناسي‌ درمورد‌ نيازهاي‌ بشر‌ سخن‌ گفته‌اند، اما نظريه‌هاي‌ مزلو دربارة‌نيازها و سلسله‌ مراتب‌ آنها در بشر‌، از اهميت‌ خاص‌ برخوردار می باشد‌ و بدين‌ جهت‌ در آغاز به‌ذكر نظريه‌ اين‌ دانشمند مي‌پردازيم‌. مزلو پديده‌ انگيختگي‌ بشر‌ را يك‌ امر ساده‌ تلقي‌ نمي‌كندبلكه‌ برعكس‌، آن‌ را پديده‌اي‌ پرنوسان‌ و پايان‌ناپذير قلمداد مي‌نمايد. او معتقد می باشد‌ كه‌ اميال‌ وآرزوهاي‌ آگاهانه‌ بشري‌ معمولاً پايان‌ ناپذيرند و با ارضاي‌ يكي‌، ديگري‌ خودنمايي‌ مي‌كند.زيرا خواسته‌ها زیرا‌ پرده‌اي‌ هستند كه‌ اميال‌ پايدار نهائي‌ و حقيقي‌ وجود بشر‌ را پنهان‌نموده‌اند.

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

سلسله‌ مراتب‌ نيازها را مي‌توان‌ در پنج‌ طبقه‌ از محركه‌هاي‌ اساسي‌ فيزيولوژيكي‌ تا نيازهاي‌مربوط‌ به‌ خودشكوفايي‌ كه‌ عالي‌ترين‌ پديده‌ روح‌ انساني‌ می باشد‌، ترتيب‌ داد.

خود شكوفايي‌ – نياز به‌ تکریم‌ – نيازهاي‌ اجتماعي‌ – نيازهاي‌ ايمني‌ – نيازهاي‌ فيزيولوژيك‌

 

1- نيازهاي‌ جسماني‌ و زيستي‌ (نيازهاي‌ فيزيولوژيك‌)

            نيازهاي‌ جسماني‌ و زيستي‌ (خوراك‌، پوشاك‌ و مسكن‌ و…) محركه‌هاي‌ اساسي‌ در رفتارانساني‌ می باشد‌. اين‌ نيازها، نيازهاي‌ اصلي‌ بشر‌ و همان‌هايي‌ می باشد‌ كه‌ بشر‌ را زنده‌ نگه‌ داشته‌و تا زماني‌ كه‌ حداقل‌ اين‌ نيازها ارضاء نشود، فعاليت‌هاي‌ ديگر، ايجاد انگيزش‌ نمي‌كند.

 

2- نيازهاي‌ ايمني‌ (امنيت‌)

            براساس‌ نظريه‌ مزلو، رده‌ دوم‌ نيازها، نياز امنيت‌ می باشد‌. نيازهايي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ تأمين‌شخص‌ در موارد گوناگون‌ مي‌باشد، مانند نداشتن‌ ترس‌ از خطرات‌ جاني‌ و محروميت‌ ازنيازهاي‌ اوليه‌ فيزيولوژيك‌ و همچنين‌ علاوه‌ بر حال‌، نگران‌ آينده‌ نيز نبودن‌. اگر ايمني‌ و امنيت‌بشر‌ در خطر باشد، ديگر امور براي‌ او اهميتي‌ ندارد.

 

3- نيازهاي‌ اجتماعي‌ (دلبستگي‌)

            آنگاه‌ كه‌ نيازهاي‌ فيزيولوژيك‌ و امنيت‌ تقريباً خوب‌ ارضاء شدند، در آن‌ صورت‌ نيازهاي‌وابستگي‌ اجتماعي‌ يا مرتبط‌ بودن‌ به‌ عنوان‌ نياز مسلط‌ در جدول‌ نياز، ظاهر خواهد گردید. ازجمله‌ اين‌ نيازها، روابط‌ متقابل‌ با ديگران‌، همكاري‌ و تشريك‌ مساعي‌ بين‌ افراد، توجه‌ به‌نظريات‌ ديگران‌ و عضو گروه‌ بودن‌ را مي‌توان‌ نام‌ برد.

 

4- نياز به‌ تکریم‌ (عزت‌ نفس‌)

            در سلسله‌ نيازهاي‌ مزلو، چهارمين‌ نياز شخص‌، نياز به‌ تکریم‌ می باشد‌ كه‌ پس‌ از ارضاي‌نسبي‌ نيازهاي‌ قبلي‌ ظاهر مي‌گردد. در اين‌ مرحله‌ بشر‌ در پي‌ آن‌ می باشد‌ كه‌ مورد توجه‌ واحترام‌ قرار بگيرد و از مقام‌، موقعيت‌ و حرمتي‌ مناسب‌ با خصوصيات‌ خود برخوردار باشد.سايرين‌ براي‌ او قدر و منزلت‌ قايل‌ باشند و او را عنصري‌ ارزشمند تلقي‌ كنند.

 

5- نيازهاي‌ خودشكوفايي‌ (كمال‌)

            اين‌ نياز، بالاترين‌ و والاترين‌ نياز بشر‌ می باشد‌. هر فرد داراي‌ استعداد و توانايي‌ وقابليت‌هاي‌ بالقوه‌ می باشد‌. اگر شرايط‌ مناسب‌ مانند آموزش‌، تسهيلات‌ و امكانات‌ اين‌ استعداد وقابليت‌ رشد پيدا كنند، شكوفا مي‌گردد. به‌ عبارت‌ ديگر نياز به‌ خودشكوفايي‌، دست‌ يافتن‌ فردبه‌ استعدادهاي‌ نهفته‌ خويش‌ می باشد‌. باتوجه‌ به‌ موارد ذكر شده‌ خودشكوفايي‌ براي‌ موسيقي‌دان‌،نواختن‌ موسيقي‌ و براي‌ شاعر سرودن‌ شعر می باشد‌. بشر‌ در مرحله‌ خودشكوفايي‌ از كليشه‌فراتر مي‌رود و نوآوري‌ مي‌كند و به‌ خودپذيري‌ مي‌رسد و طبيعت‌ بشري‌ خود را با همة‌نقص‌ها و بدون‌ هرگونه‌ آزردگي‌ مي‌پذيرد.

 

عادت‌ به‌ مطالعه‌

            عادت‌ به‌ مطالعه‌ بايد از سالهاي‌ اوليه‌ عمر ترغيب‌ و ايجاد گردد. مردم‌ بايد براي‌ خواندن‌انگيزه‌ داشته‌ باشند و اين‌ آگاهي‌ را كسب‌ نمايند كه‌ چگونه‌ از منابع‌ خواندني‌ براي‌ تكامل‌شخصيت‌ و محيط‌ اجتماعي‌ خود بهره گیری‌ كنند. در اين‌ زمينه‌، سازمان‌هاي‌ دولتي‌، بخش‌غيردولتي‌، كتابخانه‌ها، مدرسه‌ و خانواده‌ تأثیر‌ بسيار مهمي‌ دارند و با همكاري‌ متقابل‌مي‌توانند عادت‌ به‌ مطالعه‌ را در خوانندگان‌ ايجاد كنند. تأثیر‌ كتابخانه‌ها (خصوصاً كتابخانه‌هاي‌عمومي‌) به‌ علت‌ جايگاه‌ ويژه‌ اين‌ نهاد، به‌ عنوان‌ مركز اطلاعات‌ و كانون‌ آموزشي‌ در تمام‌مراحل‌ زندگي‌، بسيار اهميت‌ دارد.

 

1- تأثیر‌ مؤسسات‌ محلي‌ يا سازمانهايي‌ كه‌ كتابخانه‌ را در ترويج‌ فرهنگ‌ عادت‌ به‌ مطالعه‌حمايت‌ مي‌كنند.

1-1- تأثیر‌ خانواده‌

الف‌ – خواندن‌ كتابهاي‌ داستان‌ با صداي‌ بلند

ب‌ – ايجاد يك‌ محيط‌ كوچك‌ مملو از كتاب‌ در خانه‌

ج‌ – بازديد از كتابفروشيها

د – خريدن‌ كتاب‌ به‌ عنوان‌ هديه‌

1-2- تأثیر‌ كتابخانه‌ها، كتابداران‌ و برنامه‌هاي‌ كتابداري‌

الف‌ – كتابداران‌ بايد به‌ رشد توجه‌ مثبت‌ و خويشايند نسبت‌ به‌ مطالعه‌ كمك‌ كنند.

ب‌ – به‌ گونه رسمي‌ و غيررسمي‌ به‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌، ارايه‌ خدمت‌ كنند.

1-3- تأثیر‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌

راديو، تلويزيون‌، روزنامه‌ها و مجلات‌ با تبليغ‌ طرح‌هاي‌ مطالعه‌، كتابخانه‌هاي‌ روستايي‌،كارگاههاي‌ آموزشي‌، همايش‌ها، مصاحبه‌ با صاحب‌نظران‌ مطالعه‌، نويسندگان‌، معلمان‌ وسازمانهايي‌ كه‌ درگير فعاليت‌هاي‌ خواندن‌ هستند، مي‌توانند به‌ ترويج‌ فرهند مطالعه‌ كمك‌ كنند.

1-4- تأثیر‌ بخش‌هاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ در كمك‌ به‌ كتابخانه‌هايي‌ كه‌ هدايت‌ جامعه‌ را به‌سوي‌ مطالعه‌ برعهده‌ دارند.

بخش‌هاي‌ حرفه‌اي‌ يا بنگاهها تأثیر‌ زيادي‌ در بالابردن‌ استانداردهاي‌ خدمت‌ كتابخانه‌اي‌ دارندكه‌ از طريق‌ فعاليتهايي‌ با هدف‌ بهبود در تشويق‌ تلاشهاي‌ ترويج‌ مطالعه‌ و نوشتن‌ اعمال‌مي‌گردد.

2- روشهاي‌ مؤثر و برخي‌ برنامه‌هاي‌ مشوّق  براي‌ ترويج‌ عادت‌ به‌ مطالعه‌

2-1- برنامه‌هاي‌ كتابدار

الف‌ – در دسترس‌ قرار دادن‌ كتاب‌

ب‌ – راهنمايي‌ و ايجاد انگيزه‌ براي‌ جستجو و يافتن‌ اطلاعات‌

2-2- برنامه‌هاي‌ مطالعه‌

الف‌ – اردوگاه‌ مطالعه‌: هدف‌ اين‌ برنامه‌ قرار گرفتن‌ دانش‌آموزان‌ در معرض‌ مهارتهاي‌ متنوعي‌از قبيل‌ تندخواني‌ و مهارت‌ كسب‌ اطلاعات‌ مي‌باشد. فعاليت‌هاي‌ متعددي‌ با نويسندگان‌ محلي‌،نمايش‌ فيلم‌ و اسلايد اجرا مي‌گردد كه‌ با هفته‌ ملي‌ كتاب‌، هم‌ زماني‌ دارد.

ب‌ – مسابقه‌ كتاب‌ خواني‌ در تمام‌ سطوح‌

ج‌ – همايش‌ كتاب‌: همايش‌ از طريق‌ سخنراني‌ و نمايش‌ اسلايد توسط‌ كتابداران‌ دربارة‌ كتابهاي‌جديد و يا آن چیز که‌ كه‌ در كتابخانه‌ هست.

د – بلندخواني‌ براي‌ كودكان‌

و – شعر خلاق

ه – كتابهاي‌ تصويري‌

ي‌ – ساعتهاي‌ داستان‌ گويي‌ مشخص‌

2-3- اجرا

الف‌ – فعاليت‌هاي‌ نمايشي‌

ب‌ – عروسك‌ بازي‌

2-4- فعاليت‌هاي‌ هنري‌

2-5- رقابت‌

2-6- فعاليت‌هاي‌ انفرادي‌

3- بردن‌ كتاب‌ به‌ درون‌ جامعه‌

3-1- نمايشگاههايي‌ دربارة‌ شخصيت‌هايي‌ كه‌ مؤلف‌ در داستانها معرفي‌ مي‌كند و يا مفاهيمي‌از آثار ادبي‌ و نمايشي‌.

3-2- نقشه‌اي‌ از فروشگاه‌هاي‌ كتاب‌ و كتابخانه‌ در جامعه‌ فراهم‌ گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-3- توليد و توزيع‌ جزوه‌هاي‌ آسان‌ خوان‌ و منابع‌ چاپي‌ كم‌ قيمت‌، رواج‌ يابد.

3-4- ادبيات‌ شفاهي‌ و غيرچاپي‌، جمع‌آوي‌ و كتاب‌ گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-5- گروه‌هاي‌ كتابخوان‌ در جوامع‌ روستايي‌ سر و سامان‌ داده‌ گردد.

3-6- تشويق‌ مردم‌ براي‌ شناختن‌ كتابها و منابع‌ كتابي‌، چه‌ آنها كه‌ مي‌خوانند و چه‌ آنها كه‌نمي‌خوانند.

4- اشكال‌ جديد ترويج‌ مطالعه‌

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید