دانلود فرمت word : دانلود تحقیق در مورد پروژه اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌ -قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

 

6-3- روش‌

            مقصود از خواندن‌ انتقادي‌، قضاوت‌ كردن‌ در مورد درستي‌، اعتبار و ارزش‌ مطالب‌خواندني‌، براساس‌ ملاك‌ يا استانداردهاي‌ صحيح‌ مي‌باشد. خواندن‌ انتقادي‌، با يك‌ ذهن‌ فعال‌ وپرشده‌ براي‌ قضاوت‌ كردن‌ درست‌، اهميت‌ فراوان‌ دارد. خواندن‌ انتقادي‌ كليد فهم‌ صحيح‌مطالب‌ و درگيري‌ با مطالب‌ می باشد‌، كه‌ براي‌ تشخيص‌ و ارزش‌گذاري‌ نوشته‌هاي‌ خلاق  ضرورت‌دارد. اين‌ روش‌، همچنين‌ براي‌ تشخيص‌ حقيقت‌ و ارزش‌ ساير نوشته‌ها لازم‌ می باشد‌. خواندن‌انتقادي‌ مستلزم‌ فهم‌ مطالب‌ سطور می باشد‌. پس‌ از فهميدن‌ مطالب‌ سطور، خواننده‌ براي‌ درك‌عميق‌تري‌ وارد مطالب‌ مي‌گردد. در اينجا او علاوه‌ بر خواندن‌ مطالب‌ سطور، بين‌ سطور را هم‌مي‌خواند، مطالب‌ مؤلف‌ را تجزيه‌ و تحليل‌ مي‌كند و اهميت‌ و مربوط‌ بودن‌ يا نبودن‌ عقايد او رامورد ارزشيابي‌ قرار مي‌دهد. خواندن‌ بين‌ سطور و ماوراي‌ سطور، مستلزم‌ كاربرد چهار فن‌می باشد‌: سؤال‌ كردن‌، استنباط‌ كردن‌، ربط‌ دادن‌ و ارزشيابي‌ كردن‌.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

7- خواندن‌ براي‌ درك‌ زيبايي‌ و جنبه‌هاي‌ هنري‌ مطلب‌

7-1- هدف‌

هدف‌ از خواندن‌ براي‌ درك‌ زيبايي‌، افزايش‌ آگاهي‌ و لذت‌ بردن‌ از كارهاي‌ هنري‌ می باشد‌.

7-2- فوايد

الف‌ – افزايش‌ ميزان‌ درك‌ و فهم‌ از طريق‌ كشف‌ معاني‌ عميق‌ يك‌ نوشته‌

ب‌ – غني‌ كردن‌ تجربيات‌ شخصي‌ از طريق‌ صراحت‌ بخشيدن‌ به‌ افكار و احساسات‌

ج‌ – بالابردن‌ سطح‌ آگاهي‌ نسبت‌ به‌ زندگي‌ از طريق‌ شريك‌ شدن‌ در تجربيات‌ و طرز فكرديگران‌

د – بهره‌گيري‌ بيشتر از استعدادهاي‌ شخصي‌ از طريق‌ برانگيختن‌ افكار، ادراكات‌ و احساسات‌

7-3- روش‌

            روش‌ خواندن‌ براي‌ درك‌ زيبايي‌ مبتني‌ می باشد‌ بر درك‌ معاني‌ عميق‌ اشعار، داستانهاي‌ كوتاه‌و ساير نوشته‌هاي‌ ادبي‌. در اين‌ روش‌ مطالعه‌ برخلاف‌ روشهاي‌ مناسب‌ براي‌ نوشته‌هاي‌علمي‌، زياد به‌ دنبال‌ مطالب‌ دقيق‌ و صريح‌ نباشيد. در اينجا، در پي‌ كلمات‌، انديشه‌ها وتصوراتي‌ باشيد كه‌ بتوانند براي‌ شما تداعي‌هايي‌ را زنده‌ كنند كه‌ معاني‌ عميق‌ مطالب‌ را به‌ شمانشان‌ دهند. در شعر و داستانهاي‌ جدي‌، هدف‌ نويسنده‌ بيش‌ از بيان‌ يك‌ داستان‌ می باشد‌. هدف‌ اوممكن‌ می باشد‌ اين‌ باشد كه‌ در شما حالتي‌ ايجاد كند، نكته‌اي‌ را روشن‌ كند و يا بخواهد تا شما دنيارا از طريق‌ ديگري‌ ببينيد. كوشش‌ شما بايد بدين‌ مقصود باشد كه‌ مقصود نويسنده‌ را كشف‌كنيد و با نحوه‌ انتقال‌ مطالب‌ و بيان‌ او آشنايي‌ حاصل‌ كنيد. يك‌ اثر هنري‌ معمولاً داراي‌ يك‌ الگواست‌. اين‌ الگو را مي‌توان‌ در طرح‌ريزي‌ داستان‌، تصويرها و سمبل‌ها و در حالت‌ها و تغييرحالتها نظاره‌ كرد. در شعر الگوها را در آهنگ‌ و قافية‌ كلمات‌ مي‌توان‌ ديد.

 

زمان‌ مطالعه‌

            بعضي‌ از افراد ترجيح‌ مي‌دهند در شب‌ مطالعه‌ نمايند و برخي‌ در روز. بهترين‌ زمان‌ مطالعه‌بستگي‌ به‌ شرايط‌ و سليقه‌ هر فرد دارد ولي‌ بطور كلي‌ زمان‌ مطالعه‌ را طوري‌ درنظر بگيريد كه‌بتوانيد حدالامكان‌ قبل‌ و بعد از آن‌ كمي‌ استراحت‌ كنيد. سعي‌ كنيد زمان‌ مشخصي‌ براي‌ مطالعه‌در هر روز درنظر بگيريد كه‌ در آن‌ زمان‌ به‌ هيچ‌ كار ديگري‌ نپرداخته‌ و آمادگي‌ كاملي‌ براي‌مطالعه‌ داشته‌ باشيد.

 

مكان‌ مطالعه‌

            ايجاد محيطي‌ مناسب‌ براي‌ مطالعه‌ اهميت‌ بسياري‌ دارد. عناصر تشكيل‌ دهنده‌ يك‌ محيط‌كاملاً مناسب‌ جهت‌ مطالعه‌ براي‌ همه‌ يكسان‌ نيست‌، ولي‌ روي‌ هم‌ رفته‌ گروه‌ زيادي‌ ازدانشجويان‌ موفق‌، رعايت‌ توصيه‌هاي‌ زير را براي‌ مطالعة‌ ثمربخش‌، بسيار مفيد تشخيص‌داده‌اند:

1- تعيين‌ اتاق  مختص‌ مطالعه‌

1-1- اتاقي‌ را انتخاب‌ كنيد كه‌ پس‌ از مطالعه‌ بتوان‌ آن چیز که‌ را كه‌ هنگام‌ مطالعه‌ بكار برده‌ مي‌گردد،همان‌ گونه‌ كه‌ پر و پخش‌ می باشد‌ در جاي‌ خود رها كرده‌ و رفت‌.

1-2- اتاقي‌ را انتخاب‌ كنيد كه‌ در آن‌ صداي‌ عبور و مرور در اطراف‌ محل‌ شما زياد نباشد.

1-3- درجه‌ حرارت‌ اتاق  را ملايم‌ نگه‌ داريد. دماي‌ 20 درجه‌ سانتيگراد مناسب‌ می باشد‌.

1-4- براي‌ اتاق  نور مناسب‌ درنظر بگيريد. در شرايط‌ معمولي‌ و علمي‌، نوري‌ معادل‌ 25-30شمع‌ براي‌ مطالعه‌ لازم‌ می باشد‌.

1-5- بهره گیری‌ از رنگ‌ مناسب‌ در فضاي‌ مطالعه‌ مثل‌ رنگ‌هاي‌ آبي‌ ملايم‌، سبز و زرد روشن‌مي‌توانند آرامش‌ دهنده‌ باشند.

1-6- فضاي‌ مطالعه‌ بايد داراي‌ نظم‌ باشد.

2- انتخاب‌ و تدارك‌ ميز مطالعه‌

2-1- ميزي‌ را انتخاب‌ كنيد كه‌ سطح‌ آن‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ بزرگ‌ و جادار باشد.

2-2- روي‌ ميز مطالعه‌ نبايد براق  باشد.

2-3- ميز مطالعه‌ را در جايي‌ دور از عوامل‌ انحراف‌ حواس‌، بگذاريد.

2-4- اشيايي‌ را كه‌ مايه‌ انحراف‌ حواس‌اند، از روي‌ ميز برداريد.

2-5- ميز تحريري‌ را انتخاب‌ كنيد كه‌ جاي‌ بايگاني‌ به‌ اندازه‌ لازم‌ داشته‌ باشد.

 

انفجار اطلاعات‌

            پل‌ سافو، آينده‌ اطلاعات‌ را به‌ منزله‌ موجي‌ مي‌داند كه‌ به‌ زودي‌ ما را دربر خواهد گرفت‌ و مانياز داريم‌ روشهاي‌ كنترل‌ اين‌ حجم‌ بزرگ‌ اطلاعاتي‌ را بياموزيم‌. در عصر اطلاعات‌ مهارت‌ارتباط‌ برقراركردن‌ بين‌ اطلاعات‌ مثل اینکهً نامربوط‌ به‌ مراتب‌ مهمتر از توانايي‌ بازيابي‌ اطلاعات‌خاص‌ می باشد‌. بهره گیری‌ كنندگان‌ آگاه‌ اطلاعات‌، كلي‌ گراهايي‌ خواهند بود كه‌ مي‌توانند با دانش‌ درآميزند و آن چیز که‌ مي‌خواهند از ميان‌ فوران‌ اطلاعات‌ بدست‌ آورند. آنها الگوهاي‌ جديد را مي‌يابندو مهارتهاي‌ ذهني‌ نويسي‌ را به‌ كار مي‌گيرند و با ابزارهاي‌ نيرومندتر اطلاعاتي‌ كار مي‌كنند. درجهاني‌ كه‌ به‌ اطلاعات‌، عنوان‌ انفجار اطلاعات‌ داده‌اند، ديگر باسواد خواندن‌ و نوشتن‌، نمي‌توان‌به‌ راحتي‌، مطالب‌ درست‌ را از نادرست‌ تشخيص‌ داد. براي‌ اين‌ كار نياز به‌ سواد اطلاعاتي‌مي‌باشد كه‌ جستجو كنندگان‌ اطلاعات‌  را ارتقاء بخشند و آنها كساني‌ نيستند غیر از «كتابداران‌ ودانش‌آموختگان‌ در اين‌ زمينه‌.» در جهان‌ نامحدود اطلاعات‌، دانستن‌ بايد شامل‌ مهارتهاي‌ ذهني‌لازم‌ براي‌ يافتن‌، جداكردن‌، تحليل‌ و تركيب‌ كردن‌ اطلاعات‌ باشد. «كتابداران‌ در حوزه‌هاي‌علوم‌ و تكنولوژي‌ تأثیر‌ مهمي‌ در تحقق‌ سواد اطلاعاتي‌ دارند.»

امروزه‌ مفهوم‌ سواد، به‌ سواد اطلاعاتي‌ گسترش‌ يافته‌ كه‌ بسيار فراتر از سواد سنتي‌ می باشد‌،زيرا سواد اطلاعاتي‌ ملازم‌ با سواد كامپيوتري‌ می باشد‌. تمام‌ توانائيها و مهارتهاي‌ ذيل‌ براي‌مديريت‌ اطلاعات‌، متخصصات‌ و دست‌ اندركاران‌ اطلاع‌ رساني‌؛ بويژه‌ كتابداران‌؛ ضروري‌ ولازم‌ مي‌باشد:

1- قدر اهميت‌ اطلاعات‌ را براي‌ حل‌ مسائل‌ و معضلات‌ مي‌داند.

2- منابع‌ اطلاعاتي‌ را مي‌شناسد.

3- آگاه‌ به‌ نحوه‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ می باشد‌.

4- نيازهاي‌ روزآمد اطلاعات‌ را مي‌شناسد.

5- به‌ اهميت‌ اشتراك‌ منابع‌ اطلاعاتي‌ به‌ خوبي‌ واقف‌ می باشد‌.

6- نحوه‌ بهره گیری‌ از اطلاعات‌ را، در حل‌ مشكلات‌ مي‌داند.

در نهايت‌ كساني‌ داراي‌ سواد اطلاعاتي‌ هستند كه‌ آموزش‌ ديده‌اند كه‌ چگونه‌ بياموزند، زيراآنها هميشه‌ مي‌توانند نياز اطلاعاتي‌ را در مورد هر وظيفه‌ يا تصميم‌ پيش‌ رو پيدا كنند، به‌ بيان‌ديگر مهارتهاي‌ سواد اطلاعاتي‌، پل‌ ميان‌ بهره گیری‌ كنندگان‌ و اطلاعات‌ به‌ شمار مي‌آيد. به‌ خاطريافتن‌ اطلاعات‌، افراد باسواد اطلاعاتي‌، بايد قدرت‌ جهت‌يابي‌ در ميان‌ قلمرو وسيع‌ منبع‌اطلاعاتي‌ در دسترس‌ خود را داشته‌ باشند.

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

كتابخانه‌ و اطلاعات‌ در خدمت‌ توسعه‌ انساني‌

            در حال‌ حاضر در دانش‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌، انفجاري‌ روي‌ داده‌ می باشد‌ و اين‌ انفجار زندگي‌و جهان‌ ما را متحول‌ كرده‌ و نيرومند می باشد‌. همچنين‌ ما را به‌ سرعت‌ به‌ عصري‌ جديد و متفاوت‌منتقل‌ مي‌كند و داراي‌ مزاياي‌ بسيار، معايب‌ اندك‌ و پرسشهاي‌ بسيار زيادي‌ می باشد‌. بايد به‌يادداشت‌ كه‌ فن‌آوري‌ صرفاً ابزار می باشد‌ و اطلاعات‌ نيز چنين‌ می باشد‌. آن چیز که‌ حياتي‌ می باشد‌ اينست‌ كه‌چه‌ كساني‌ به‌ اطلاعات‌ و ابزارهاي‌ اطلاعاتي‌ دسترسي‌ دارند و چه‌ كساني‌ قصد بهره گیری‌ آنها رادارند و با چه‌ هدفي‌.

 

آسيب‌شناسي‌ مطالعه‌

            خوانندگاني‌ كه‌ از مهارتهاي‌ مناسب‌ مطالعه‌، محرومند با دشواري‌هاي‌ زياد در امر مطالعه‌مواجه‌ مي‌شوند، مانند‌ آنها ابتلا به‌ برخي‌ از آسيب‌ها و اختلالات‌ رواني‌ می باشد‌. با كسب‌مهارت‌هاي‌ لازم‌ و بهبود بخشيدن‌ به‌ شيوه‌هاي‌ مطالعه‌، مي‌توانند ضمن‌ موفقيت‌ در فراگيري‌،از بهداشت‌ رواني‌ مطلوب‌ هم‌ برخوردار باشند. انواع‌ آسيب‌هاي‌ مطالعه‌ بشرح‌ ذيل‌ می باشد‌:

1- بلند خواني‌ در زمان‌ مطالعه‌

الف‌ – باعث‌ كاهش‌ سرعت‌ فرد در مطالعه‌ مي‌گردد.

ب‌ – در فضاهاي‌ مختلف‌ ميسر نيست‌.

ج‌ – به‌ تارهاي‌ صوتي‌؛ به‌ ويژه‌ خانمها؛ آسيب‌ مي‌رساند.

د – ايجاد خستگي‌ در فرد مطالعه‌ كننده‌ مي‌نمايد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- مطالعه‌ كردن‌ در حين‌ راه‌ رفتن‌

الف‌ – ايجاد خستگي‌ زودرس‌

ب‌ – كاهش‌ زمان‌ مطالعه‌

ج‌ – كاهش‌ تمركز

3- مطالعه‌ در كنار وسايل‌ صوتي‌

4- خواندن‌ بيش‌ از حد

5- از ساده‌ به‌ مشكل‌ خواندن‌

6- مطالعه‌ طوطي‌وار

7- وجود اضطراب‌ در مطالعه‌

8- مطالعه‌ در حين‌ خستگي‌

9- پيوسته‌ خواندن‌ يك‌ درس‌ يا مطلب‌

 

كتابخانه‌هاي‌ آينده‌

            در عصر حاضر كتابخانه‌ها از نظر شكل‌ ظاهري‌ و همچنين‌ نوع‌ كاركرد و اشاعه‌ اطلاعات‌،تفاوت‌ بسيار زيادي‌ با شكل‌ سنتي‌ آن‌ پيدا كرده‌ و در جهاني‌ كه‌ نقل‌ و انتقال‌ اطلاعات‌ بسيارزياد در زمان‌ بسيار اندك‌، امكانپذير شده‌ می باشد‌، بدون‌ نياز به‌ مواد چاپي‌، در آينده‌كتابخانه‌هايي‌ خواهيم‌ داشت‌ بنام‌ كتابخانه‌هاي‌ الكترونيكي‌، كه‌ تمام‌ اطلاعات‌ موجود دركتابخانه‌ها بر روي‌ كامپيوتر قرار خواهد گرفت‌ و قابليت‌ بهره گیری‌ براي‌ افراد بيشماري‌ بدون‌توجه‌ به‌ محدودة‌ جغرافيايي‌ و دوري‌ و نزديكي‌ به‌ كتابخانه‌ها و نيز امكان‌ هر نوع‌ بهره گیری‌ ازكتابخانه‌ها، اعم‌ از گرفتن‌ يك‌ مقاله‌ موردنياز تا امانت‌ كتاب‌ مشخص‌ براي‌ بهره گیری‌كنندگان‌امكانپذير مي‌باشد، با صرف‌ هزينه‌ و وقت‌ بسيار كمتر.

 

اسناد الكترونيكي‌

1- اسناد الكترونيكي‌ محلي‌ نيستند و با فناوري‌ ارتباطات‌ راه‌ دور، حتي‌ بدون‌ آگاهي‌ كاربر ازمحل‌ جغرافيايي‌ مدرك‌ ذخيره‌ شده‌، مدرك‌ الكترونيكي‌ از هر محلي‌ قابل‌ بهره گیری‌ می باشد‌.

2- در اقدام‌، افراد متعددي‌ مي‌توانند همزمان‌ از يك‌ پايگاه‌ اطلاعاتي‌ يا پيشينه‌هاي‌ الكترونيكي‌بهره گیری‌ نمايند.

3- اسناد الكترونيكي‌ به‌ سادگي‌ نسخه‌برداري‌ مي‌شوند.

4- اسناد ذخيره‌ شده‌ الكترونيكي‌ از انعطاف‌ پذيري‌ بسياري‌ برخوردارند.

5- در حال‌ حاضر مجموعه‌ مدرك‌ الكترونيكي‌ از نسخه‌هاي‌ كاغذ، كم‌ حجم‌ترند و حتي‌ گرايش‌به‌ سمت‌ فشردگي‌ بيشتر اطلاعات‌ می باشد‌.

 

 

نتيجه‌گيري‌

            كتابخانه‌ها وسيله‌ ايجاد انگيزه‌ و ترغيب‌ و پيشرفت‌ تمايل‌ به‌ مطالعه‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ عادت‌به‌ مطالعه‌ هستند. اگر بتوانيم‌ مطالعه‌ را در بشر‌ به‌ صورت‌ عادت‌ درآوريم‌ ديگر ارتباط‌ او باجهان‌ دانش‌ و آگاهي‌ سخت‌ نخواهد بود و بدون‌ هيچ‌ دشواري‌ خواهد توانست‌ از راه‌ مطالعه‌درك‌ و انديشه‌ي‌ خود را نسبت‌ به‌ جهان‌ هستي‌ رشد و تعالي‌ بخشد.

«جامعه‌ وقتي‌ فرزانگي‌ و سعادت‌ مي‌يابد كه‌ خواندن‌ كار روزانه‌اش‌ باشد.» (سقراط‌ حكيم‌)

«هركه‌ بميرد و ميراث‌ او دفترها و دوات‌ باشد به‌ بهشت‌ مي‌رود.» (پيامبر «ص‌»)

با مطالعه‌ به‌ كمال‌ و خودشكوفايي‌ مي‌رسيم‌ و مي‌توانيم‌ نيازهاي‌ جسماني‌، زيستي‌، ايمني‌،اجتماعي‌، عزت‌ نفس‌ و كمال‌ را برطرف‌ كنيم‌.

عادت‌ به‌ مطالعه‌ بايد از سال‌هاي‌ اوليه‌ عمر ترغيب‌ و ايجاد گردد. خانواده‌، كتابخانه‌ها،كتابداران‌، رسانه‌هاي‌ گروهي‌ و… تأثیر‌ بسيار مهمي‌ در اين‌ امر دارند.

روش‌هاي‌ مطالعه‌ را مي‌توان‌ به‌ هفت‌ روش‌ بيان‌ كرد. خواندن‌ اجمالي‌ – خواندن‌ سريع‌ – عبارت‌خواندن‌ – دقيق‌ خواندن‌ – خواندن‌ تجسمي‌ – خواندن‌ انتقادي‌ و خواندن‌ براي‌ درك‌ زيبايي‌ وجنبه‌هاي‌ هنري‌ مطلب‌ – محيط‌ مناسب‌ مطالعه‌ باعث‌ ترغيب‌ بيشتر مطالعه‌ و يادگيري‌ بهترمي‌گردد.

از آسيب‌هاي‌ مطالعه‌ مي‌توان‌، بلندخواني‌ در زبان‌ مطالعه‌ – مطالعه‌ در حين‌ راه‌ رفتن‌ – مطالعه‌در كنار وسايل‌ صوتي‌ – مطالعه‌ بيش‌ از حد – مطالعه‌ طوطي‌ وار – مطالعه‌ از ساده‌ به‌ مشكل‌ -وجود اضطراب‌ در مطالعه‌ – مطالعه‌ در حين‌ خستگي‌ و پيوسته‌ خواندن‌ يك‌ درس‌ يا يك‌ مطلب‌

 

منابع‌ و مأخذ

1- ــــــــــــ، «سواد اطلاعاتي‌: الگويي‌ براي‌ بهره گیری‌ در كتابخانه‌هاي‌ آموزشگاهي‌». ترجمة‌مهدي‌ داودي‌، د گزيده‌ مقالات‌ ايفلا 97 (دانمارك‌: 31 اوت‌ – 5 سپتامبر 1997). تهران‌: كتابخانه‌ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، 1378، ص‌ 148-154.

2- ابرامي‌، هوشنگ‌. «شناختي‌ از دانش‌شناسي‌ (علوم‌ كتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌)» ويرايش‌ 2، به‌كوشش‌ رحمت‌ اللّه‌ فتاحي‌، تهران‌، نشر كتابدار، 1379.

3- اشرفي‌ ريزي‌، حسن‌. «درآمدي‌ بر مطالعه‌ و تأثیر‌ خدمات‌ ويژه‌ كتابخانه‌هاي‌ عمومي‌ درتوسعه‌ فرهنگي‌ مطالعه‌»، تهران‌: چاپار، 1383.

4- بات‌، گريس‌. «كتابخانه‌ آينده‌: كتابخانه‌هاي‌ عمومي‌ و اينترنت‌». ترجمة‌ مهرداد نيكنام‌، درگزيده‌ مقالات‌ ايفلا 95 (تركيه‌: 20-26 اوت‌ 1995). تهران‌: كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌،1375، ص‌ 393-402.

5- باكلند، مايكل‌. «كتابخانه‌هاي‌ آينده‌». ترجمه‌ علي‌ اكبر سيف‌، تهران‌: نشر‌ رشد، 1369.

6- بالدريد، ك‌.پ‌. «روشهاي‌ مطالعه‌»، ترجمة‌ علي‌ اكبر سيف‌، تهران‌: نشر‌ رشد، 1369.

7- پايوك‌، والتر. «شيوه‌ دانشجويي‌ (روش‌ تحصيلي‌ در دانشگاه‌)»، ترجمه‌ اميرحسين‌ وحيددستجردي‌، تهران‌: اميرحسين‌ وحيد دستجردي‌، 1383.

8- سانگ‌ كايو، سامسونگ‌. «ترويج‌ عادت‌ خواندن‌ در كتابخانه‌هاي‌ كشورهاي‌ آسه‌ آن‌ (جنوب‌شرقي‌ آسيا)» ناهيد بني‌ اقبال‌. در گزيده‌ مقالات‌ ايفلا 99 (بانكوك‌: 20-28 اوت‌ 1999) تهران‌:كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، 1380، ص‌ 77-85.

9- سيتونن‌، لينا: «سواد اطلاعاتي‌: شكاف‌ ميان‌ مفهوم‌ و كاربردها»، ترجمة‌ مهردخت‌ وزيرپوركشميري‌. در گزيده‌ مقالات‌ ايفلا 96 (چين‌: 25-31 اوت‌ 1996). تهران‌: كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌، 1376، ص‌ 363-374.

10- عليپور، بيژن‌. «شرايط‌ مطالعه‌»، گروه‌ تحقيق‌ و تأليف‌ مؤسسه‌ تندخواني‌ عليپور، 1376.

11- فرمهيني‌ فراهاني‌، محسن‌. «مهارتهاي‌ مطالعه‌ و موفقيت‌ تحصيلي‌». تهران‌: نشر اسماء،1374.

12- فورد، باربارا.جي‌. «سواد اطلاعاتي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مانع‌». ترجمة‌ ثريا قزل‌ اياغ‌. در گزيده‌مقالات‌ ايفلا 94 (گويا: 21-27 اوت‌ 1994). تهران‌: كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، 1374،ص‌ 224-234.

13- گانيه‌، رابرت‌ ميلز. «شرايط‌ يادگيري‌ و نظرية‌ آموزشي‌». ترجمه‌ جعفر نجفي‌ زند، تهران‌:نشر‌ رشد، 1366.

14- محمدي‌، صمد. «خودآموز تندخواني‌ و تقويت‌ حافظه‌ (اصول‌ اوليه‌ يادگيري‌)» تهران‌:كيهان‌، 1373.

15- مؤسسه‌ فرهنگي‌ برن‌. «آئين‌ مطالعه‌ و يادگيري‌»، ترجمة‌ مرتضي‌ نصرت‌. تهران‌: بخش‌فرهنگي‌ جهاد دانشگاهي‌ دانشگاه‌ شهيد بهشتي‌، 1371.

16- مهدوي‌، محمدتقي‌. «تكنولوژي‌ اطلاعات‌ و اطلاعات‌ تكنولوژي‌»، تهران‌: چاپار؛ 17، 1379.نظري‌، مرتضي‌. «عوامل‌ موفقيت‌ در تحصيل‌: براي‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌هاي‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌و دبيرستان‌»، تهران‌: مدرسه‌، 1373.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید