فرمت word : دانلود تحقیق در مورد پروژه ايجاد انگيزه در ادامه تحصيل معلمان-قسمت سوم

دانلود پایان نامه

اين مطالعات طي يكدوره 30 ساله انجام گردید و 5700 نفر متقاضيان مشاغل يك موسسه عام المنفعه درآن شركت داشتند.از متقاضيانن خواسته شده ده عامل را كه نشان دهنده جنبه هاي گوناگون شغلشان می باشد، بر اساس اهميتي كه براي آنها قائلند ، رده بندي كنند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اين ده عامل عبارتند از:

 • پيشرفت (فرصت براي ارتقاء)
 • مزايا(تعطيلات ، پرداخت هزينه هاي بيماري ، بازنشستگي ، بيمه و غيره)
 • شركت (استخدام بوسيله شركتي كه شما مفتخريد براي آن كار كنيد)
 • همكاران(كارگران رفيق كه با يكديگر توافق اخلاقي دارند و داراي روابط لذت بخشي هستند)
 • ساعات(زمان خوب آغاز و پايان كار ، ميزان ساعات كاري در روز يا هفته ،كار روزانه يا شبانه)
 • سرپرست (يك رئيس خوب كه ملاحظه نگر و منصف می باشد)
 • نوع كار (كاري كه جالب می باشد و شما بخوبي ، آنرا دوست داريد.)
 • پرداخت (درآمد بالا طي سال)
 • امنيت (كار هميشگي ، عدم وجود بيكاري ، اطمينان به اينكه مي توانيد شغل خودتان را حفظ كنيد.)
 • در گروه مردان عوامل به اينگونه رده بندي شوند:

امنيت ، پيشرفت ، نوع كار ، شركت ، پرداخت ، همكاران ، سرپرست ، مزايا ، ساعات و شرايط كاري ، زنان نوع كار را بيشتر ازبقيه عوامل مهم مي دانستند و عوامل شركت ، امنيت ، همكاران ، پيشرفت ، نظارت ، پرداخت ، شرايط كار ، ساعات كار و مزايا را به دنبال آن رده بندي كردند.

اولويت هايي كه دو گروه براي يكديگر حدس مي زدند بنحو بارزي با آن چیز که خودشان ذكر مي كردند ، تفاوت داشتند. هم مردان و هم زنان اعتقاد داشتند كه پول مهمترين عامل براي گروه مقابل می باشد.

همچنين داده ها بر حسب جنس ، سن ، مقام ،تعداد افراد تحت تكفل ، آموزش و نوع اشتغال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

اگر چه طي اين دوره 30 ساله ، تغييرات عمده در رده بنديها به وجودنيامدند ، ولي عوامل مزايا ، پرداخت و نوع كار ، سير ترقي را طي نمودند و دو عامل پيشرفت و امنيت ، اهميت گذشته خود را از دست دادند. نوع كار بعنوان مهمترين عامل براي مردان بتدريج جايگزين امنتي شغلي گردید.

مقايسه كاركنان و متقاضيان كار نشان داد كه تفاوت عمده اي بين گروه وجود ندارد. همچنين مقايسه كارمندان موسسات عام المنفعه و كاركنان ديگر شركتها،نتيجه مشابهي را به دست داد.

در مطالعه ديگري كه در تعدادي از موسسات صنعتي آمريكا انجام گرفت، از كارگران خواسته گردید تا ده دليل را با در نظر داشتن آن چیز که كه بيش از هر چيز كارخود مي طلبيدند ، رده بندي كنند. نتايج به دست آمده اينچنين می باشد.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
 • قدرداني كامل پیش روی انجام كار
 • احساس مشاركت و تعلق در انجام امور.
 • درك توام با همدردي مشكلات شخصي
 • تامين شغلي.
 • حقوق و مزد كافي و مناسب
 • جالب بودن كار
 • ارتقاء و رشد.
 • وظيفه شناسي مديريت نسبت به كارگران
 • شرايط مناسب براي كاركردن
 • انضباط توام با نزاكت

(از اين مطالب در پرسشنامه نيز الهام گرفته شده)

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

فصل سوم : روش تحقيق

در اين فصل به توصيف روش تحقيق ، جامعه و نمونه آماري ، ابزار گردآوري اطلاعات و شيوه هاي تجزيه و تحليل ويافته هاي تحقيق مي پردازيم.

بطور كلي تحقيق عبارتست از يك فعاليت مدرن و منظم كه هدف نهايي آن كشف و گسترش دانش و حقيقت می باشد و محقق با انجام اين فعاليت كه بر مبناي تجزيه وتحليل يك يا چند نفر فرض درمورد چگونگي روابط ميان تعدادي متغيير بنا شده می باشد. برآن می باشد كه افكار و عقايد ذهني و فطري را در برابر واقعيات عيني آزمايش كند.

در آموزش و پرورش تحقيق مي تواند كاربرد منظم و رسمي روش علمي در مطالعه مسائل آموزش و پرورش باشد كه هدف اين تحقيقات تشريح ، پيش بيني و كنترل پديده هاي آموزشي می باشد.

روش تحقيق:

هدف از انتخاب روش تحقيق آن می باشد كه محقق مشخص نمايد ، چه شيوه و روشي را اتخاذ نمايد تا او را هر چه سريع تر و آسان تر و ارزانتر در دستيابي به پاسخهاي احتمالي كمك نمايد. كه اين امر به هدفها و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي محقق وابسته می باشد.

با در نظر داشتن اينكه در اين تحقيق به دنبال توصيف عيني ، واقعي و منظم  خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع مي باشيم و يا بعبارتي سعي داريم به كشف عقايد ، ادراكات و ترجيهات افراد بپردازيم و آنجه را كه هست بدون هيچگونه دخالت و استنتاج ذهني ، گزارش نموده و نتايج عيني را از موقعيت اخذ كنيم. از روش تحقيق پيمايش بهره گیری كرديم كه هدف از آن توصيف ، ثبت ، تحليل و تفسير شرايط موجود مي باشد. در تحقيقات پيمايشي بمنظور بررسي نظرات و توجيهات اشخاص از پرسشنامه و يا مصاحبه بهره گیری مي گردد كه در اين تحقيق ابزار مورد بهره گیری پرسشنامه  و يا مصاحبه بهره گیری مي شودكه در اين تحقيق ابزار مورد بهره گیری پرسشنامه می باشد.

جامعه آماري:

جامعه درهر تحقيق عبارت می باشد ازهمه اعضاي واقعي يا فرضي كه علاقمند هستيم يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم.

بعبارت ديگر مجموعه اي از عناصر كه داراي يك يا چند ويژگي مشترك باشند جامعه گفته مي گردد كه درحقيقت شامل همه عناصري می باشد كه موضوع يك پژوهش معين در آن مصداق پيدا مي كنند و مايليم درمورد آن استنباط كنيم.

جامعه در اين تحقيق شامل كليه دانشجو معلمان دوره كارشناسي ، كارشناسي ارشد می باشد كه در طي سالهاي تحصيلي 84-82 در مراكز آموزش هاي ضمن خدمت شاغل به تحصيل بوده اند و تعداد كل آنها 1352 نفر مي باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حجم جامعه ، نمونه و شيوه نمونه گيري

نمونه عبارت می باشد از مجموعه اي از نشانه ها كه از يك گروه يا جامعه اي بزرگتر انتخاب مي گردد، بطوريكه اين مجموعه معرف كيفيات و ويژگيهاي آن گروه يا جامعه بزرگتر باشد.

حجم نمونه بستگي به آن دارد كه ما با چه دقت و اطميناني بخواهيم نتيجه تحقيق را از نمونه به كل جامعه آماري تعميم دهيم.

در مطالعات زمينه يابي (پيمايش) براي گروههاي اصلي 100 نفر و زير گروهها بين 20 تا 50 نفر پيشنهاد شده می باشد.

براي محاسبه تعداد افراد نمونه از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده بهره گیری شده می باشد. روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده به اين ترتيب می باشد كه آغاز جامعه را طبقه بندي مي نمايند و سپس نمونه اي تصادفي ازهر طبقه انتخاب مي كنند. يكي از دلايل نمونه گيري از طبقات بجاي گرفتن يك نمونه ساده تصادفي از كل جامعه ، اين می باشد كه مي توان اطمينان حاصل كرد نمونه هايي با عناصر كافي از هر طبقه انتخاب شده می باشد يا بعبارت ديگر مي توان اطمينان حاصل كرد كه نمونه اي با حجم مناسب از هر طبقه به دست آمده می باشد.

يكي ديگر از دلايل بهره گیری از روش نمونه گيري طبقه بندي شده به دست آوردن تخمين هاي بهتري براي پارامترهاي جامعه می باشد. اصل كلي اينست كه اگر اختلاف عناصر بين طبقات بيشتر از اختلاف عناصر در داخل هر طبقه بندي شده ، نتايج دقيقتري را نسبت به روش نمونه گيري تصادفي ساده ارائه مي كند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید