متن کامل: دانلود تحقیق در مورد پروژه ايجاد انگيزه در ادامه تحصيل معلمان-قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

بر اين اساس جامعه آماري بر مبناي رشته تحصيلي و جنسيت (زن و مرد) تفكيك گرديد. از لحاظ آماري نسبت 10 درصد حجم جامعه براي تعداد اعضاي اين نمونه ، نسبتي متعارف و مورد قبول مي باشد. در اين تحقيق نيز حجم نمونه  حجم جامعه تعيين گرديد و بر اساس دو فاكتور جنسيت و رشته بصورت تصادفي از جامعه انتخاب و پرسشنامه در بين آنها توزيع گرديد. تعداد افراد نمونه 135 نفر هستند، شامل 58 نفر مرد و 77 نفر كه اين تعداد از يك جامعه 1352 نفري معلمان پذيرفته شده درآزمون كارشناسي و كارشناسي ارشد مربوط به 19 رشته تحصيلي دوره هاي آموزش عالي و آموزش ضمن خدمت سال 84 الي 82 شهرستان نيشابور با بهره گیری از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انتخاب شده اند. جدول (1-3) نشان دهنده توضيحات فوق مي باشد.

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

جدول شماره (1-3) آمار پذيرفته شدگان مراكز آموزش عالي ضمن خدمت

رديف رشته تحصيلي تعداد پذيرفته شدگان تعداد نمونه انتخاب شده
مرد زن جمع مرد زن جمع
1 آزمايشگاه علوم 1 11 12 1 1
2 ادبيات فارسي 43 90 133 5 8 13
3 الهيات و معارف اسلامي 5 12 17 1 1 2
4 امور تربيتي 39 86 125 4 9 13
5 بهداشت مدارس 1 11 12 1 1
6 تربيت بدني 43 52 95 4 6 10
7 حرفه وفن 21 31 52 2 3 5
8 ديني و عربي 60 150 210 6 15 21
9 رياضي 84 69 153 8 7 15
10 زبان انگليسي 28 28 56 3 3 6
11 شيمي 6 5 11 1 1
12 علوم اداري 14 14 1 1
13 علوم اجتماعي 50 72 122 5 7 12
14 علوم تجربي 60 90 150 6 9 15
15
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید