دانلود فایل: دانلود تحقیق در مورد پروژه جامعه شناسی آموزش وپرورش -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برتون کلارک (1964):

جذابیت آموزش و پرورش دردوران جدید به طورهمزمان ، از افزایش اهمیت و کاهش وضوح آن ناشی می گردد.

اهمیت آموزش و پرورش ناشی از گسترش کارکردهای آن می باشد آموزش و پرورش غامضترو فهم واقعیت های آن از راه مشاهدات سطحی یا به مدد شعور عادی دشوارتر می گردد.
جامعه شناسی در گذشته اعتنای چندانی به پژوهش در آموزش و پرورش نداشت، اما اینک با علاقه و جدیت به آن روی آورده می باشد .

جامعه شناسی آموزش و پرورش

تعریفی دیگر از جامعه شناسی آموزش و پرورش آ.پ

: تحلیل علمی الگوها و فراگردهای اجتماعی ای که در نظام آموزش و پرورش دخالت دارند.

هدف جامعه شناسی آ.پ به گونه کلی

آن می باشد که پدیده های آموزش و پرورش، نحوه تشکل و سازمان پذیری ، و کارکردهای عمومی آن را در زندگی اجتماعی مطالعه کند.

اصول جامعه شناسي  آموزش و پرورش

پريكاردو باكستون ( 1973 ) :

روشهاي مطالعه و محتواي دروس جامعه شناسي آموزش و پرورش به عنوان يك رشته دانشگاهي بسيار متغير بوده و با رويكردهاي متفاوتي در آموزشگاهها آموزش داده  مي گردد

1ـ دانش و معرفت حاصله مبتنی بر روشهاي تحقيق عيني باشد .

2ـ دانش يا مهارت هايي كه بدست مي آيد ، بايد بر فراگردهاي آموزش و پرورش جامعه متمركز باشد .

3ـ بايد نوع جمعيتي مناسب براي مطالعه مّد نظر قرار گيرد  .

4ـ ويژگي هاي روابط اجتماعي ميان افراد و گروههايي كه مورد مطالعه قرار مي گيرند چهارمين عامل مشخص كنندة حيطه مطالعاتي اين رشته می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از اين رو ، با پيدايش خط و نوشتار ، سنت ها و قوانين
اجتماعي بر سنگ ، سفال يا پاپيروس نگاشته گردید .

” آموزش و پرورش دوران مدرسه ”
اگر هر روز تحصیلی ، 5 ساعت ، هفته تحصیلی 6 روز و سال تحصیلی
9 ماه طول بکشد ، هر کودک دانش آموز قریب 1100 ساعت از سال را
در مدرسه سپری می کند .همچنین اگر اوقات بیداری کودک  درروز 15
ساعت باشد .

  او قریب 5400ساعت در سال ، ساعت بیداری دارد . بدین ترتیب چنین کودکی قریب 4300 ساعت از سال را بیرون از مدرسه می گذراند یعنی چهار برابر وقتی که د رمدرسه حضور می یابد ،

   لذا آ پ مدرسه ای جزئی می باشد .

” انواع تجربه های آموزش و پرورشی در زندگی اجتماعی “

•      انواع تجربه های نامنظم اجتماعی را به اختصار بر می شماریم :

” انواع تجربه های آموزشی و پرورشی در زندگی اجتماعی “

           •خانه و خانواده

           •همسایگان و اهل محله

           •بازیها

           •طبیعت

” انواع تجربه های آموزشی و پرورشی در زندگی اجتماعی “

           •نهادها و فعالیتهای دینی

           •کار وشغل

           •خیابانها ی شهر

           •مسافرت

” انواع تجربه های آموزشی و پرورشی در زندگی اجتماعی “

           •شرایط زندگی شهری و یا به اطلاح مدنی

           •زیبائیها و زشتیهای محیط اطراف

           •عضویت در گروهها

           •تجربه هایی که از اعمال قدرت و اقتدار ناشی می شوند

” انواع تجربه های آموزش و پرورشی در زندگی اجتماعی “

           •بیماریها ، تصادفات و پیشامدها

           •تنبیهات و تشویق ها ، خطاها و جرایم

           •امیدهاو آرزوها ، دوستیها

           •مطالعه روزنامه ها ، مجلات ، کتابها و غیره

“   تعریف آموزش و پرورش “

  از آموزش و پرورش تعاریف متعددی شده می باشد . این تعاریف ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش می باشد .

  جامعه شناسی ، آموزش و پرورش را غالبا به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد

•      امروزه آموزش و پرورش به عنوان یک فراگرد اجتماعی به شمار می رود .

   آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی

کارکردهایی که مبنای پیدایی نهادهای اصلی جامعه را تشکیل می دهند

           •تولید نسل و تعیین خویشاوندی

           •تربیت اعضای جدید و انتقال فرهنگ جامعه از نسلی به نسل دیگر

•           تولید و توزیع کالاها و خدمات

کارکردهایی که مبنای پیدایی نهادهای اصلی جامعه را تشکیل می دهند

           •تدارک برای بهره گیری مشروع از قدرت برای استقرار و حفظ نظم اجتماعی

           •ارتباط بشر با ماوراء طبیعت

” تعریف نهاد “

  اصطلاح نهاد به هرنوع اعتقاد ، ارزش ، مفهوم ، سازمان و یا بطور کلی هر پدیده ای که طی شرایط و فراگردهای تاریخی با مجموعه ای از اهداف کارکردها ، کارکردهای و کنش های مشخص شده اطلاق می گردد

” مفهوم وساختار نهاد “

  نهاد اولا مفهوم وثانیا ساختار دارد.

” ساختار نهاد تصریح دارد به “

” ویژگیهای نهاد اجتماعی  “

” ویژگیهای نهاد اجتماعی  “

  کارکردها یا آشکارند یا نهان

” بعضی از کارکردهای نهان و ضمنی  “

” ویژگیهای  ذاتی نهاد “

” ویژگیهای  ذاتی نهاد “

  نهادهای اجتماعی ساختار ، اهداف و کارکردهای ویژه دارند و فراگردهای آن به مرور زمان رسمیت یافته اند

((تحلیل نهادی ))

       •” سر جامکی ”  مفهوم نهاد را در سطوح چهار گانه

       •زیر تعریف کرده می باشد :

       •1- نظام فرهنگی

       •2- اصول هنجاری

       •3- نهادی کردن

•       4- نهادها در نظم اجتماعی

“تحلیل نهادی آموزش و پرورش”

 نظام آموزش و پرورش ایران از کودکستانها ، دبستانها ، مدارس راهنمائی ، دبیرستانها و دانشگا ها تشکیل شده می باشد .

“ نظام آموزش و پرورش ایران “

  تا زمان مشرو طیت و حتی چند دهه بعد از آن مکتب خانه های سنتی ، عوامل عمده آموزش و پرورش محسوب می شدند . بعد از تعلیمات مکتبی ، خانواده های مرفه با معلم خصوصی فرزاندنشان را آموزش می دادند .

“ نظام آموزش و پرورش ایران “

  پیش از مشروطیت و سالهای بعد از آن ، تعداد معدودی مدارس جدید به وسیله میسیونرهای مذهبی و تحصیل کردگان خارج ، فرهنگ دوستان و دولت تشکیل گردید .

“ نظام آموزش و پرورش ایران “

  در حدود سال 1280 هجری شمسی ، تقریبا هفده مدرسه ابتدائی جدید در تهران و سایر شهرستانها وجود داشت که آموزش و پرورش فرزندان قلیلی از شهرنشین ها و خانواده های مرفه را عهده دار بودند .

“ نظام آموزش و پرورش ایران “

  دوره بعد از مشروطیت تا زمان ظهور   رضا خان را می توان دوره ثبات اوضاع سیاسی و خرابی اقتصاد کشور دانست . از مشخصات نظام آموزش و پرورش در این دوره اعمال کنترل دولت بر تمام مدارس و آموزشگاههای خصوصی و دولتی می باشد .

“ نظام آموزش و پرورش ایران “

  نتایج تحول نظام آموزش و پرورش ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357 :

“نتایج تحول نظام آموزش و پرورش ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357 “

“نتایج تحول نظام آموزش و پرورش ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357 “

“نتایج تحول نظام آموزش و پرورش ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357 “

“اولویت اهداف آموزش و پرورش از سال 1345 به بعد “

“نتایج تحول نظام آموزش و پرورش ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357 “

“ هدفهای منطقه ای کردن آموزش و پرورش “

” منزلت نهاد آموزش و پرورش ”

نظام آموزش و پرورش در مقام یک نهاد اجتماعی  از منزلتی همتراز با نهادهای دیگر برخوردارنیست . این نظام کارکردهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری را بر عهده دارد که بسیار دارای اهمیت می باشد .

” بخش دوم ”

” کارکردهای اجتماعی آموزش و پرورش ”

” فصل چهارم ”

کارکردهای آموزش و پرورش :

بعضی از کارکردهای آموزش و پرورش تأثیر محافظه کارانه و بعضی دیگر تأثیر نوآورانه دارند .

انتقال فرهنگ :

مقصود از انتقال فرهنگ ، پاسداری و بزرگداشت سنتها و ارزشهاست .

– کارکرد انتقال فرهنگ بسیار محافظه کارانه می باشد

       -در فراگرد انتقال فرهنگ ، ممکن می باشد به ارزشهای پژوهش و انتقاد بذل توجه گردد و از این طریق بازسازی فرهنگ و دگرگونی در آن میسر گردد .

” جامعه پذیری ”

اساس جامعه پذیری بر این واقعیت استوار می باشد که بشر به صورت شخص زاده نمی گردد ، بلکه از طریق پرورش و آموزش اجتماعی به یک شخص تبدیل میشود .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

” گزینش و تخصیص ”

تربیت حرفه ای و تخصصی افرادجامعه سبب آماده کردن آنان برای جذب نیروی کار .

این کارکرد بین نظام های آموزشی ، سیاسی و اقتصادی هماهنگی به وجودمی آورد .

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید