دانلود: دانلود تحقیق در مورد پروژه جامعه شناسی آموزش وپرورش -قسمت سوم

دانلود پایان نامه

” یگانگی اجتماعی ”

آموزش و پرورش رسمی ، وسیله مهم تبدیل یک جامعه نامتجانس به جامعه یگانه و یکپارچه ، از طریق توسعه و تقویت فرهنگ و هویت مشترک می باشد .

 نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 ” نوآوری و تغییر“

جامعه سنتی گرایش به گذشته داشته و بر حفظ میراث فرهنگی تاکید می کند . یکی از کارکردهای مهم آموزش و پرورش اشاعه باورهای علمی به جای باورهای سنتی می باشد .

 ” پرورش و رشد شخصی ”

آموزش و پرورش رسمی ، نگرشها ، ارزشها ، سازگاریهای ذهنی رفتارها و مهارتهایی در فرد ایجاد می کند که شاید در

زمینه های اجتماعی دیگری غیر از مدرسه ، انجام پذیر نباشد .

 ” کارکرد سرمایه گذاری ”

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

آموزش و پرورش ، کلیدی می باشد که در را به سوی نوسازی جامعه می گشاید ، در اغلب کشورها سهم نسبتا مهمی از بودجه ملی به بخش آموزش و پرورش اختصاص می یابد .

” پرورش سیاسی ”

پرورش سیاسی ، فراگردهای القای فرهنگ سیاسی می باشد . این مفهوم تصریح دارد به فراگردی که از راه آن افراد جامعه نگرشها و احساسات مربوط به نظام سیاسی و تأثیر خود را در آن کسب می کنند .

سه عنصر مهم این فراگرد عبارتند از :

1 – شناخت

                                 cognition

2 – احساس

          feeling

3 – حس شایستگی سیاسی

political competence

” فصل پنجم ”
” جامعه پذیری یا اجتماعی شدن ”

– یکی از کارکردهای عمومی آموزش و پرورش ، اجتماعی کردن افراد جامعه می باشد .

       -مدرسه مواد خام ( دانش آموزان ) را تحویل گرفته ، می پرورد و محصول معینی ( دانش آموختگان ) را بیرون می دهد .

 ” تعریف جامعه پذیری ”

اجتماعی شدن به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها ، هنجارها و نگرشهای گروهی و اجتماعی می باشد ، به تعبیری فراگردی می باشد که به واسطه ی آن فرد دانش و مهارتهای لازم را برای زندگی اجتماعی کسب می کند .

” هدفهای اجتماعی شدن ”

1 – یکی از مقاصد جامعه پذیری آموزش قواعد و نظامات اساسی ، از آداب و عادات و رفتار روزمره گرفته تا روشهای علمی به افراد می باشد .

 2 – فراگرد جامعه پذیری به همان میزان که عادات و رفتار فرد را مطابق هنجارهای اجتماعی ، تحت نظم و انضباط در می آورد ، به او امید و آرزو می دهد .

 3 – فراگرد جامعه پذیری از طریق برآوردن خواست ها، آرزوها ، امیدها و سوداهای فردی یا ممانعت از دستیابی به آنها ، برای فرد هویت می آفریند .

                     identity هویت :

4 – فراگرد جامعه پذیری ، تأثیر های اجتماعی

social roles

و نگرشها ، انتظارات و گرایش های مربوط به آن نقشها را به فرد می آموزد .

5 – هدف دیگر فراگرد جامعه پذیری آموختن مهارتها

می باشد ، فقط با اکتساب و یاد گیری مهارتهاست که افراد می توانند ، در جامعه منشاء اثر واقع شوند

” فرهنگ ، جامعه پذیری و شخصیت“

فرهنگ ، شاخص نحوه و روش زندگی می باشد که هر جامعه ای برای رفع نیازهای اساسی خود از حیث دوام و بقاء و انتظام امور اجتماعی اختیار می کند .

” فرهنگ پذیری ”

افراد هر جامعه ای از راه یادگیری و جذب و درونی کردن نظام ارزشهای جامعه ، فرهنگ پذیر می شوند .

 فرهنگ پذیری جریانی می باشد که فرد را عمیقا و از جهات فراوان با فرهنگ جامعه همانند می کند .

” شخصیت ”

این مفهوم هم به طرق مختلف تعریف شده می باشد .

شخصیت عبارتست از : تمامیت رفتار فرد که با نظام گرایش معینی که دارد ، در عمل و عکس و العمل متقابل با وضعیتهای محیطی می باشد .

” نیاز به کنش های متقابل ”

” نیاز به مهر و محبت ”

” نیاز به آموزش زبان ”

” عوامل رشد شخصیت ”

عواملی که در رشد شخصیت بشر دخالت دارند

عبارتند از :

1 – وراثت                2 – محیط طبیعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3 – فرهنگ                        4- تجربه گروهی

5 – تجربه بی همتای شخصی

1 – وراثت زیستی :

وراثت به منزله ی مواد خام شخصیت می باشد.بعضی ازهمانندی های موجود در شخصیت و فرهنگ بشر ناشی از وراثت می باشد .

2 – محیط طبیعی :

با در نظر داشتن تحقیقات بعمل آمده می توان اذعان داشت که در تشکل رفتار بشر ، تأثیر سنتها بیشتر از تأثیر محیط طبیعی ، اهمیت دارد

محیط طبیعی برای رشد فرهنگ محدودیت ایجاد می کند . محیط طبیعی ، عامل نافذ و موثر می باشد اما به ندرت عامل مسلط و کنترل کننده به شمار می رود .

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید