دانلود: دانلود تحقیق در مورد پروژه خلاقیت و آزمون آدمک ( گوديناف) -قسمت اول

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف:

مهمترين هدف آزمون ، تعيين درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک می باشد . همچنين اين آزمون را زمانی  به کار می بريم که آزمونهای هوشی ديگر مقدور نيست و می خواهيم هر چه سريعتر درمورد درجه هوشی کودک به نتيجه برسيم . علاوه بر اين ، اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نيستند بهترين ابزار سنجش اين آزمون می باشند .

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

دستور اجرا:

اجرای آزمون ساده می باشد . به کودک گفته می گردد : ” يک آدم ترسيم کن  و هر چه می توانی آنرا زيبا و خوب بکِش ” ، اضافه می نمائيم زمان اين کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.

نکاتی که در اقدام و ارزيابی بايد رعايت نمود :

 1. برای ترسيم بهتراست يک مداد سياه يا يک خودکار راحت و روان دراختيار کودک بگذاريم . با مداد رنگی به دشواری می توان رسم نمود و اجزاء را تشخيص داد .
 2. اگر نقاشی با مداد رنگی کشيده گردد ، شرايط ديگری برای ارزيابی لازم می باشد که بايد رعايت گردد .
 3. کاغذ برای رسم نقاشی کودک بايد حداقل 30 × 21 باشد .
 4. اجازه بدهيد کودک چند تصوير بکشد ، سپس بهترين و کاملترين را برای نمره گذاری انتخاب کنيد .
 5. اگر نتايج چند بار کشيدن آدمک با يکديگر فرق داشت نشان ناراحتی های ديگری در کودک می باشد که بايد به متخصص مسائل روانی يا روان درمانی مراجعه نمود .

روش نمره گذاري:

الف: برای هر يک ازاجزا آدمک در صورتی که توسط کودک ترسيم شده باشد يک نمره مقصود فرمائيد. به توضیح ذيل :

 

 1. سر وجود داشته باشد .
 2. پا کشيده شده باشد .
 3. دست کشيده شده باشد . ( يک يا هر دو دست)
 4. بدن کشيده شده باشد .
 5. طول بدن طويل تر ازعرض آن باشد .
 6. شانه ها کشيده شده باشد .
 7. بازوها و پاها به تنه چسبيده شده باشند .
 8. پاها به تنه و دستها به تنه در نقاط واقعی خود چسبيده شده باشند .
 9. گردن کشيده شده باشد .
 10. دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد .
 11. چشمها کشيده شده باشد .
 12. بينی کشيده شده باشد .
 13. دهان کشيده شده باشد .
 14. دو لب ديده گردد .
 15. سوراخها يا حفره های بينی کشيده شده باشد .
 16. موها کشيده شده باشد . ( جزئی ترين مقدار مو)
 17. موها کامل کشيده شده باشد .
 18. علامتی از لباس کشيده شده باشد .
 19. دو قطعه لباس کشيده شده باشد .
 20. تمام بدن پوشيده از لباس باشد .
 21. چهار قطعه لباس مشخص باشد . ) کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پيراهن ، کت و شلوار )
 22. لباس رسمی يا يونيفورم باشد . ( يونيفورم مدرسه هم نمره می گيرد )
 23. انگشتان کشيده شده باشد . ( هر اثری از انگشت کافی می باشد )
 24. تعداد انگشتان درست باشد .
 25. شکل و قواره انگشتان درست باشد .
 26. شست متمايز باشد .
 27. دست متمايز ازانگشتان باز باشد. ( کف دست کشيده شده باشد.)
 28. بازوها کشيده شده باشد .
 29. زانو کشيده شده باشد .
 30. تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد .
 31. تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد .
 32. پاهای متناسب ، کشيده شده باشد .
 33. کف پا متناسب باشد .
 34. پاها متمايل به بالا نباشند .
 35. دستها و پاها دو بعدی کشيده شده باشند .
 36. پاشنه کفش يا پاشنه پا کشيده شده باشد
 37. هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد . ( دست نلرزيده باشد)
 38. هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد . ( نقاشی دقيق باشد)
 39. هماهنگی خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشيده شده باشد)
 40. هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد .
 41. هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد .
 42. هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد
 43. گوشها کشيده شده باشد .
 44. تناسب گوشها حفظ شده باشد .
 45. مردمک چشم کشيده شده باشد .
 46. تناسب چشم حفظ شده باشد .

 

 1. در تصاوير نيمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.
 2. چانه و پيشانی هر دو کشيده شده باشد .
 3. برآمدگی شانه در تصوير نيمرخ معلوم باشد .
 4. نيمرخ ناقص باشد . ( يعنی تنه و نيمرخ ناقص)
 5. نيمرخ باشد .


روش محاسبه:

 1. نمرات داده شده را باهم جمع کنيد . ( مجموع از 51 بيشتر تجاوز نمی کند)
 2. با بهره گیری از جدول مخصوص ( جدول شماره 1) نمره خام ، تبديل به سن عقلی می گردد . از رابطهزير بهره هوشی کودک به دست می آيد.

 

 

 

 1. اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال 40 باشد در جدول تبديل نمرات ، ( جدول شماره 1 ) نمره خام را پيدا کرده و سن عقلی کودک را که 13 می باشد، استخراج می کنيم. ( اين نمره سن عقلی کودک می باشد) سپس 13 ( که سن عقلی کودک می باشد) را در عدد 12 ( ماه) ضرب می کنيم. ( هر سال 12 ماه دارد)

سپس سن تقويمی آزمونی را محاسبه می کنيم . اگر آزمودنی به عنوان مثال 10 سال و 3 ماه داشته باشد 10 را ضربدر 12( هر سال 12 ماه دارد) بعلاوه 3 ( ماه) می کنيم نمره بدست آمده سن تقويمی کودک می باشد. حاصلضرب صورت و مخرج را در هم تقسيم کرده وضربدر 100 کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آيد . بدين صورت :

IQ  = 13 * 12  * 100 = 126

3+12*10

 1. سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی ( جدول شماره 2) پيدا کنيد ، بهره هوشی کودک مشخص می گردد.

” جدول تبديل نمرات خام به سن عقلی “

جدول شماره 1

نمره خام سن عقلي نمره خام سن عقلي نمره خام سن عقلي نمره خام سن عقلي
1 3-3 11 9-5 21 3-8 31 9-10
2 6-3 12 0-6 22 6-8 32 0-11
3 9-2 13 3-6 23 9-8 33 3-11
4 0-4 14 6-6 24 0-9 34 6-11
5 3-4 15 9-6
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید