دانلود فرمت word : دانلود تحقیق در مورد پروژه راه کارهای نوین تعلیم و تربیت -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

گردآوري اطلاعات (شواهد 2 )

گرچه از رفتارها و اظهار نظرهاي همكلاسيها و مدير و معلمان محترم پيدا بود كه تغيير و تحول در رفتارهاي ظاهري و خودباوري ديني به وجودآمده می باشد، براي اينكه دقيقاً مشخص گردد كه روشهاي بكار گرفته شده مؤثر بوده می باشد يا نه تصميم گرفتم درمورد آن چیز که انجام دادهام اطلاعات عيني و موثق جمع آوري كنم.

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در گفتگويي با معلمان و مدير مدرسه راههايي را براي مطلع شدن از نتايج كار پيشبيني كرديم.

 

از آن جمله بود:

 

 

1- نظر خواهي كتبي از همكلاسيها دربارة موضوع

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2- نظرخواهي شفاهي در جلسه بحث و گفتگو از والدين و شوراي دانش آموزي درمورد روشهاي بكار گرفته شده.

3- نظرخواهي مشاورين اهل فن درمورد نمونههايي از گزارشها و روش بكار گرفته شده.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4- مقايسه رفتارهاي ظاهري و پايبندي به حجاب پيش از آموزش و پس از آموزش.

شواهد جمع آوري شده در اين مرحله نشان داد كه راههاي پيشنهادي مناسب بودند و همكلاسيها از روشها اظهار رضايت ميكردند. رفتارهاي ظاهري و نمرات درس ديني هم نشان دهنده اين واقعيت بود.

در فرآيند آموزش در كلاس قبل از آموزش درصد نمرات همكلاسيهايم پايين بود، اما بعد از آموزش نمرات تمامي دوستان و رفتارهاي ظاهري و خودباوري ديني آنان صددرصد تغيير نموده و در درس ديني ميانگين نمرات بسيار خوب بود كه در بررسي ميانگين زير نشان داده شده می باشد.

ميانگين نمرات بعد از اجراء طرح ميانگين نمرات قبل از اجراء طرح

18 13

19 16

20 15

از بررسي ميانگين نمرات و فعاليتهاي معنوي همكلاسيها در مراحل پس از انجام طرح به انجام فرائض رغبت بسيار داشته و ميانگين نمرات درس ديني از نمرات قبل از طرح بيشتر بوده می باشد. جهت دستيابي به اطلاعات عيني موثق در روشهاي بكار گرفته شده پس از نظر خواهي كتبي از همكلاسيهايم درمورد اجراي طرح نتايج ذيل بدست آمد. تعداد همكلاسيهايم 22 نفر ميباشد و آخرين امتياز براي هر سوال 100 ميباشد.

تجزيه وتحليل دادهها:

با بررسي دقيق پرسشنامه و محاسبه هر امتياز و هر سؤال اين نتايج حاصل گرديد.

خيلي زياد كم خيلي كم

تا چه اندازه رعايت حجاب را دوست داريد. 74% 26% ــ ــ

2- رعايت حجاب براي شما در زندگي مفيد می باشد؟ 81% 19%

3- رعايت مسائل ديني در چه حد خداشناسي شما را بالا مي برد؟

4- تشويق و تقدير اطرافيان در رعايت مسائل ديني در شما چقدر مؤثر می باشد؟ 0

 

جمع آوري دادهها:

جمعآوري دادهها ميتوانست از دو طرق مصاحبه و پرسشنامه صورت گيرد ولي روش پرسشنامه مطلوبتر به نظر ميرسد. در اين پريش نامه اسامي افراد خواسته نشده، ولي افراد ميتوانستند در پايان نظرات و پيشنهادهاي خود را بدهند. در روش مصاحبه، ممكن بود فرد مصاحبه شونده پاسخهاي درست ندهد و با در نظر داشتن عامل زمان اين روش خودبخود منتفي گردد.

خيلي كم كم زياد خيلي زياد

ــ ــ 20 % 80 % تا چه اندازه اسلام بيان كننده احكام اساسي لازم براي سعادت بشر می باشد؟

ــ ــ ــ 100 % اعتقاد به خدا در حل مشكلات زندگي كمك ميكند؟

ــ ــ 10 % 90 % اعمالي كه انجام ميدهيم در آخرت حساب و كتاب دارد.

ــ ــ 10 % 90 % به عنوان وظيفه ديني چقدر مقيد به رعايت حجاب خود هستيد؟

ــ ــ 15 % 85 % نماز ما را از انجام اقدام زشت و گناه باز مي دارد.

ــ ــ 25 % 75 % كسب علم يك وظيفه ديني می باشد.

ــ ــ ــ 100 % براي حل مشكلات به اولياي خدا توسل ميكنيد؟

ــ ــ ــ 100 % حضرت فاطمه (س) را الگوي خود ميدانيد؟

ــ ــ 20 % 80 % كتابهاي ديني را مطالعه ميكنيد؟

تجزيه و تحليل درصدها:

الف) با بررسي دقيق پرسشنامهها و محاسبه هر امتياز حاصل گرديد كه بالاترين امتياز مربوط به:

– تشويق و تقدير از دانش آموزان

– اعتقاد به خدا در حل مشكلات زندگي

– توسل به اولياء خدا براي حل مشكلات

– حضرت فاطمه (س) بهترين الگوي عملي

– حساب و كتاب اعمال در آخرت

– مقيد به رعايت حجاب

– بالا بودن درجه خداشناسي با رعايت مسائل ديني

– بازداري نماز از اعمال نادرست و گناه

– اسلام بيان كننده احكام اساسي براي سعادت بشر می باشد.

نتايج:

از آن چیز که گذشت ميتوان به نتايج زير تصریح نمود.

 

 

با اجراي اين روشها:

– دانش آموزان به رعايت مسائل اعتقادي علاقه مند شدند و نشاط و شوق آموختن و اقدام کردن به آنها بالا رفته می باشد.

– اكثر همكلاسيها در انجام فعاليتهاي مذهبي فعال شدند.

– اكثر دانش آموزان در درس ديني فعال شدند.

– خود پندارة دانش آموزان درمورد رعايت حجاب دگرگون گردید و اكثر همكلاسيها به خودباوري رسيدند كه انجام فرائض ديني دست وپاگير نخواهد بود، بلكه لذت بخش هم هست.

مشاركت در ماين همكلاسيها و مسئولين مدرسه افزايش يافت.

– اين شكل كار زمينههاي رشد اجتماعي-مذهبي همكلاسيها را افزايش داد.

عادت به مطالعه و پژوهش و تحقيق بيش از پيش در ميان هملاسيها گسترش يافت.

– علاوه بر علاقه به درس ديني و رعايت مسائل مربوط به حجاب نشاط و شوق اقدام کردن به باورهاي ديني، با مهارت سخنراني بسياري از هملكلاسيها و شركت در مسابقات مختلف فرهنگي تربيتي آنان بيشتر گردید.محقق:آذر محمدی

http://www.tebyan-hamedan.ir/

 

************************

 

نمونه اي از روشهاي تربيتي قرآن

 

 

 

 

قرآن كريم كتاب بشر سازي می باشد. اين بحر بيكران علم و معرفت و كتاب جاويد حضرت حق تعالي، سرشار از روشهاي متعدد تربيتي براي كمال بشر می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید