فایل پژوهش: دانلود تحقیق در مورد پروژه پردازش اطلاعات کلامی -قسمت سوم

دانلود پایان نامه

واژ ها ي خوش ذوق ، با استعداد و خلاق اغلب در ارتباط با يكديگرند هر چند كه تفاوتهايي ميانشان هست.كودكان خوش ذوق اغلب در زمينه به خصوصي خوب ظاهر مي شوند. ممكن می باشد كودكي ذوق موسيقي داشته باشد اما خلاق نباشد .استعداد و ذوق مي تواند توانايي در اقدام و اجرا را به نمايش و اين لزوما به معناي توانايي آنها در خلق سرودي جديد نيست . يك آهنگساز خلاق ممكن می باشد استعداد اجرا نداشته باشد .

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن بررسيهاي به اقدام آمده و به گونه اختصار مي توان گفت كه ذوق ، استعداد و بهره هوشي كيفيت هاي متفاوتي هستند.خلاقيت مي تواند يكي از ويژگيهاي ذوق زياد باشد . اما ممكن می باشد با كودكان خوش ذوقي روبرو شويم كه خلاقيت نداشته باشند.خلاقيت مي تواند در ضمن يكي از ويژگيهاي هوش و فراست باشد . اما ممكن می باشد به كودكاني بربخوريم كه با هوش اند اما خلاقيت ندارند.

  • منشاء خلاقيت

گفته مي گردد بررسيهايي كه اخيرا روي عملكرد مغز صورت ممكن می باشد به روشن شدن منشاء خلاقيت كمك كند .در حال حاضر مي دانيم مغز بشر از دو نيمكره تشكيل شده می باشد.

  • وظايف نيمكره ها

مطالعه عملكرد مغز نشان مي دهد چگونه يك انديشه خلاق در ذهن بشر شكل مي گيرد. مخ (رفيع ترين مركز مغز) از دو نيمكره تشكيل مي گردد كه به وسيله رشته هايي باهم در ارتباط هستند. با آنكه دو نيمكره مغز مثل اینکه شبيه به يكديگرند، هر كدام وظايف جداگانه اي دارند. نيمكره مغزي سمت راست ، سمت چپ بدن را كنترل مي كند و نيمكره مغزي سمت چپ ، سمت راست بدن را در كنترل خود دارد. مغز سمت چپاغلب مغز منطقي ناميده مي گردد .اين قسمت از مغز اعمالي از قبيل شنيدن ،سخن گفتن و پردازش اطلاعات كلامي را در كنترل خود دارد.

بسياري از تكاليف و خواسته هاي سنتي مدارس از دانش آموزان ، از ناحيه مغز سمت چپ صورت خارجي پيدا مي كند .مغز سمت راست اطلاعات را از طريق انگاره ها ، تصاوير و احساسات تفسير مي كند. مغز سمت راست اغلب به روشي كل نگر با مسايل روبه رو مي گردد. گفته مي گردد كه نيمكره سمت راست به تصوير كلي نظر دارد و حال انكه نيمكره سمت چپ به اجزاء توجه دارد .البته در نظر گرفتن دو نيمكره مجزا در مغز بدين معنا نيست كه اين دو نيمكره مجزاي از يكديگر اقدام مي كنند .همان گونه كه عنوان گرديد دو نيمكره با نسجهايي به هم متصل اند:

نيمكره چپ

نيمكره راست
تحليلي

-اطلاعات را تحليل مي كند

-منطقي

از منطق براي برخورد با اطلاعات بهره گیری مي كند

-زماني

از زمان گذشته و حال و آينده آگاه می باشد

-متوالي ،زنجيره اي

به شكلي منظم با اطلاعات روبرو مي گردد

-خطي

كل را به اجزاء خود تقسيم مي كند

-كلامي

نگارش علمي موسيقي

-عملي

به علت و معلول توجه دارد

-انتزاعي -تجريدي

به جنبه هاي شناختي توجه دارد

-در نظر داشتن واقعيتها

-بهره گیری از حقايق

-دقيق و موشكاف

-شمي

به گونه شمي به اطلاعات پاسخ مي دهد

-خود انگيخته

در برخورد با اطلاعات رفتار خود به خودي دارد

-غيرزماني

اطلاعات را بدون در نظر داشتن زمان پردازش مي كند

-اتفاقي

با در نظر داشتن شرايط لحظه با اطلاعات روبرو مي گردد

-كل نگر

به كليت اطلاعات و اشياء توجه دارد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

-غيركلامي

به لحن ،زبان تن و لمس توجه دارد

-پاسخده

به صداها و لحن ها پاسخ مي دهد

-ديداري – فضايي

-ابتكاري

-در نظر داشتن نظريه ها و عقايد

-به جنبه هاي حسي توجه دارد

-ديداري

-بهره گیری از تصوير

-استعاره اي

-نمادي -بيانگر

 

در كار بررسي رشد خلاقيت در كودكان كمسال ، داشتن برخي از اطلاعات مهم و بنيادي لازم است.خلاقيت گاه با استعداد و ذوق و قريحه تركيب مي گردد و به همين دليل لازم می باشد كه ميان خلاقيت ، هوش و استعداد تفاوت قائل شويم .

چه ارتباط اي ميان خلاقيت و هوش هست ؟ اگر اين را بپذيريم كه خلاقيت يك فرآيند شناختي و انديشمندانه می باشد ، بايد به اين نتيجه برسيم كه سطوح بالاتر خلاقيت با سطوح بالاتر هوش و فراست در ارتباط هستند.گرچه اندازه اي هوش و فراست بريا نشان دادن خلاقيت در اغلب زمينه ها لازم است ، بسياري از اشخاص كاملا باهوش ، لزوما آدمهاي خلاقي نيستند(ويكفيلد،1991)

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید