دانلود فرمت ورد:دانلود تحقیق در مورد پروژه پردازش اطلاعات کلامی -قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

كودكان با بهره هوشي پايين ممكن می باشد ويژگيهاي خلاقيت زياد را به نمايش بگذارند.اين بچه ها اغلب از روشهاي سنتي متداول در مدارس ناراحت اند.اين بچه ها احتمالا محتاط و فاقد اعتماد به نفس به نظر مي رسند و از شرايطي كه به آنها امكان نمايش خلاقيت را ندهد ناراحت اند.كودكان با بهره هوشي كم ممكن می باشد ويژگيهاي خلاقيت اندك را به نمايش بگذارند.

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

كودكان با بهره هوشي زياد ممكن می باشد ويژگيهاي به شدت خلاق را به نمايش بگذارند.شخاصي كه در هر دو زمينه خوب و عالي هستند در برابر تغييرات انعطاف نشان مي دهند و خود را با شرايط متفاوت يادگيري به راحتي تطبيق مي دهند. اين بچه ها مي توانند رفتارهاي شخصي خود را براي روبه رو شدن با موقعيت هاي جدي تعديل كنند .آنها اعتماد به نفس فراواني را به نمايش مي گذارند و ممكن می باشد گاه با رفتار خود جلب توجه كنند.معمولا كودكان با بهره هوشي زياد و خلاقيت فراوان به درس و مشق خود اهميت مي دهند و از موفقيتشان لذت مي برند.اين بچه ها از انگيزه زياد برخوردارند.كودكان با بهره هوشي زياد ممكن می باشد خلاقيت اندكي را به نمايش بگذارند.اين كودكان به موفقيت در مدرسه بهاي زيادي مي دهند.دامنه توجه و اعتماد به نفس فراوان دارند. اين بچه ها تابع مقررات اند و معمولا به تقويت هاي مثبت ،جواب خوب مي دهند.آموزگاران بايد فعاليتهاي مشوق خلاقيت را شناسايي كنند و در ضمن بايد بدانند كدام نوع از فعاليتها به افزايش خلاقيت كمك نمي كند.فعاليتهاي واگرا فرصتي براي سوالات متعدد ايجاد مي كند .بنجامين بلوم ( Benjamin Bloom)، بارون ( Baron )، و استرن برگ ( Sternberg) عقیده دارند روشهاي واگرا، انديشه بيشتري را به جريان مي اندازند كه شامل ارزيابي و خلق كردن هم مي گردد .سوالاتي كه ذهن را به انديشيدن و بسط فعاليتهايش تشويق مي كند . شبيه اين عبارت هستند.

 • علم كلام و نوآوري

1- علم كلام: يكي از علوم بنيادي اديان می باشد كه به عنوان واسطه اي بين دين و دانش هاي بشري، روابط اين دو را بازگو و سعي مي كند دين را پیش روی دانش هاي زماني و مكاني بشري از نظرتطابق با زمان و مكان قابل تفسير كند تا زمينه سريان و جريان دين درجامعه و فرهنگ سيال بشري فراهم گردد. پس مرگ و زندگي و ركودو نوآوري هر دين، مشروط به علم كلام آن دين و حضور و عدم حضوراجتماعي دين نيز بسته به كلام  مي باشد.

2- علم كلام همانطور كه از نام آن پيداست، يك علم ارتباطي می باشد،چرا كه در پي بيان حقانيت خود از طريق استدلال و گفت و گو درمورد دين و اديان ديگر می باشد. پس پردازش اطلاعات كلامي به گونه اي می باشد كه بتواند به استدلال بپردازد و رقيب معرفتي به عنوان يك شاخص مهم در ذهن كلامي می باشد كه بتواند برابر آن برهان سازي كند. از اين روعلم كلام يك علم ارتباطي می باشد و ارتباط دانش آن را شكل محتوايي و صوري مي بخشد.

3- علم كلام، فراخي و تنگي وقبض و بسط هر دين در مواجهه باجهان را شكل مي دهد و هر چه كلام يك دين فراخ تر باشد، جهان آن دين و معرفت ديني گشوده تر می باشد و هر چه تنگ تر، نظام ارتباطي دين بسته تر می باشد. پس قدرت و اقتدار ارتباطي دين از كلام آن ناشي مي گردد.تاريخ كلام اديان ناشي از فرود و فراز كلام آنهاست و فهم تاريخي اديان به شكوفايي و نوآوري در كلام آنها كمك خواهد كرد.

4- فرود و فراز: كلام تابع دو عامل می باشد، يكي گشوده بودن يك دين نسبت به كل دانش هاي بشري، كه سازمان هاي ديني بايستي در فراگيري دانش هاي بشري کوشش كنند و ديگر مطالعات درون ديني يا مطالعات متون اصلي دين كه اين دو عامل متلازم هم هستند؛ يعني هر چه يك دين نسبت به دانش هاي بشري گشوده ترباشد رجوع به متون اصلي بيشتر خواهد گردید و هر چه رجوع به متون اصلي بيشتر باشد، دين نسبت به جهان گشوده تر اقدام مي كند؛ پس سياستگذاري معرفتي سازمان هاي ديني ـ كه كلام در رأس آن قرار داردـ بسيار ضروري و مهم مي باشد.

5- آن چیز که در كلام رخ مي دهد، يك نوع چارچوب تئوريك براي مطالعات ديني می باشد كه يك چارچوب مرجع براي تحقيقات ديني بوده و بدون اين چارچوب، تحقيقات ديني به فرآيندي سرگشته وگاهي متضاد تبديل مي شوند كه (لايغني من الحق شيئ) و آن چیز که ازاين فقدان چارچوب تئوريك به وجود مي آيد، نا اميدي معرفتي و فكري می باشد كه نتيجه آن تسليم در برابر معرفت هاي وارداتي و تعليق درفضا و جهت يابي بيروني و سرگشتگي تراكمي می باشد.

6- در فضاي تعليقي تئوريك يك نوع خردبيني و كلان نابيني رخ مي دهد كه در سازمان دانشي به صورت  دانش هاي عملي ناكارآمدو انشقاق بين حوزه هاي معرفتي به گونه سازماني، تجلي مي كند (مثل فقهي شدن سازمان حوزه ها و جنبي شدن دروس كلان مثل فلسفه،كلام و تفسيرهاي متون مثل قرآن و نهج البلاغه و متون روايي و…) وزماني كه بين حوزه هاي كلان و خرد يك سازمان تحقيقاتي، انقطاع به وجود مي آيد، ركود علمي به گونه سازماني به وجود مي آيد كه سرآمداست.

7-  اگر چارچوب كلامي سازمان ديني تدوين گردید، چارچوب هاي كلان تحقيقاتي تدوين مي گردد و (چارچوب هاي كلان تحقيقاتي)،(چارچوب هاي روشي عظيم) را به وجود مي آوردكه اين چارچوب روشي در حوزه هاي علميه به اصول فقه معروف شده می باشد ؛ هر چندمي توان آن را اصول معارف تفسير اسم و گسترش داد وچارچوب هاي روشينوآوري تراكمي) را در يك سازمان ديني و دانش رقم مي زند و معارف اسلامي در يك ، چارچوب گسترده بسط مي يابد،پس مي تواند با آغوش گشوده با جهان روبرو گردد.

8- كلام زیرا يك دانش ارتباطي می باشد و اين ارتباطات با ديگر ملل می باشد، پس يك نوع ارتباطات ميان فرهنگي و ارتباطات ميان معرفتي و ميان دانشي ايجاد مي كند و آن گونه در روش شناسي كه در اديان نيز ايجاد مي كند يك نوع روش شناسي ميان فرهنگي مي باشد و از اينجاست كه فقه ميان فرهنگي توليد مي گردد و ازاينجاست كه اديان در سطح جهان، به شدت ميان فرهنگي اقدام مي كنند و سعي در ارتباطات ميان فرهنگي و ميان مذهبي مي كنند وآينده مذهبي كه در ارتباطات ميان مذهبي و ميان فرهنگي موفق گردد روشن می باشد.

9- كلام اسلامي بر اساس صيرورت بنا شده می باشد، زیرا جهان درحال شدن جامع می باشد (يسئله من في السموات و الارض كل يوم هوفي شأن)، پس يك جهان گشوده كامل در كلام اسلامي، ترسيم مي شودو اين صيرورت يك نوع صيرورت جامع می باشد كه كل جهان هستي راشامل مي گردد. پس هر لحظه، لحظه نويي می باشد و اين لحظه نيز سيال می باشد و در يك وضعيت بي نهايت می باشد، زیرا هر ظاهري، باطني داردتا بي نهايت.

10- جهان بر اساس اسم و معنا آفريده شده می باشد و بزرگ ترين اسماء الهي پيامبران و اولياء او هستند كه باعث فيض و بارش معنا برجهان مي باشند و جهان هستي را در پناه واحد فياض بسط و گسترش مي بخشند؛ يعني با بسط اسمايي خداوند در جهان هستي (آمدن پيامبران تا خاتم پيامبران) جهان نيز بسط مي يابد.

11- پس جهان بر اساس يك نظام ارتباطي (اسم و معنا) بسط مي يابدو با هر ذكر و نامي جهان سيال تر مي گردد. پس نظريه پيشرفت در كلام اسلامي رقم مي خورد؛ يعني تكامل و پيشرفت در يك جهان سيال باجامع اسماء الهي ؛ يعني امام معصوم. و از طرف ديگر سراسر جهان يااشياء همه و همه اسماء الهي می باشد. فناوري به عنوان فرهنگ مادي مظهر اسماء الهي می باشد و فرهنگ معنوي مثل ادبيات و هنر و فلسفه وفرهنگ عامه و علم نيز مظهر اسماء الهي می باشد. (نويسنده: ابراهيم فياض)

در میان مسائل گوناگونی که مانع تحلیل اطلاعات صحیح می باشد مواردی که به فرایندهای ذهنی بشر باز می گردد دشوار ترین و در عین حال مهم ترین محسوب می شوند. تحلیل اطلاعات اساسا یک فرایند ذهنی می باشد اما درک این موضوع به دلدیل فقدان آگاهی هشیارانه نسبت به کارکردهای ذهن دشوار می باشد.

یافته اساسی روانشناسی شناختی مبنی بر آن می باشد که افراد تجربیه آگاهانه ای نسبت به بخش اعظم آن چیز که در ذهن می گذرد ندارند. بسیاری از کار کردهای که با ادراک حافظه و پردازش اطلاعات سرو کار دارند مقدم و مستقل از هر گونه جهت گیری آگاهانه صورت می پذیرد آن چیز که در هوشیاری رخ می دهد ناشی از تفکر می باشد نه اینکه همان فرایند تفکر باشد.

نقاط ضعیف و سوگیری هایی را که در فرایندهای تفکر بشر مستقر می باشند می توان از طریق آزمایش های تجربی که به دقت طراحی شده باشند به نمایش گذارد. اینگونه محدودیتها را می توان با کاربرد آگاهانه ابزارها و تکنیک ها مرتفع نمود. از این رو لازم می باشد که این ابزارها در جعبه ابزار تمام تحلیل گران وجود داشته باشد.

زمانیکه از رشد ذهنی سخن می گوییم معمولا تصریح ما به کسب اطلاعات یا دانش یا به نوع افکاریاست که فرد دارد نه اینکه به مطالعه کارکرد عملی ذهنی بپردازیم . با زمان اندکی را صرف ارزیابی تفکر خویش و مقایسه ی آن با یک مدل جامعتر می نماییم.چ

زمانیکه از بهبود تحلیل اطلاعاتی سخن می گوییم معمولا به نحوه نگارش انواع گزارش های تحلیلی ، ارتباط میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان ،  یا سازماندهی فرآیند تحلیلی تصریح داریم. تفکر تحلیلی مانند رانندگی یا نجاری یک مهارت می باشد که می توان آنرا تعلیم داده آموخت ، یا با تمرین بهبود بخشید اما آموزش آن مانند بسیاری از مهارتهای دیگر نظیردوچرخه سواری صرفا با سر کلاس نشستن و حرف زدن در مورد اینکه چگونه بایستی آنرا انجام داد صورت نمی گیرد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اکثرافراد درجات ابتدایی از قابلیت تحلیل را بدون کوشش زیاد پس از پایان تحصیلات رسمی به دست می آورند.

 • موارد کاربردی در تحلیل اطلاعات

درک ماهیت ادراک کاربردهای مهمی برای درک ماهیت و محدودیت های تحلیل اطلاعاتی دارد.دشوارترین شرایط برای ادرام صحیح دقیقا شرایطی می باشد که در ان تحلیل اطلاعاتی صورت گیرد یعنی سروکارداشتن با جایگاه هایی به شدت ادغام الود بر اساس اطلاعاتی که به سرعت پردازش می گردند تا هرچه سریعتر قضاوت حاصل گردد.واضح می باشد که چنین چیزی دستورالعمل ادراک ناصحیح می باشد.

داده های اطلاعاتی در صدد روشن ساختن مجهولات می باشد.تحلیل اطلاعاتی که طبق تعریف تقریبا همواره با شرایط مبهم سروکار دارد.هرچه ابهام محرک بیشتر باشد تاثیر انتظارات و تصاویر قبلی بر ادراک آنان بیشتر خواهد بود.ازین رو علیرغم کوشش برای عین گرایی پیش فرض های قبلی تحلیل گر اطلاعاتی نسبت به سایر حوزه ها که تحلیل گر با اطلاعات واضح تر وبا پیچیدگی کمتر روبرو می باشد،احتمالا تاثیر بیشتری بر تحلیل نهایی او خواهد گذاشت.

تفاوت میان عملکرد تحلیل قوی و ضعیف اکثرا به تفاوتهای سازماندهی داده ها و سابقه در حافظه دراز مدت تحلیل گران باز می گردد.محتویات حافظه ،درونداد متمری را برای فرایند تحلیل تشکیل می دهد و همچنین هرآنچه که بر نوع اطلاعات به خاطر سپرده شده یا از حافظه به یاد آورده شده تاثیر گذار باشد،بر نتایج تحلیل نیز موثر خواهد بود.ذخیره اطلاعات حسی و حافظه ای کوتاه مدا از لحاظ ظرفیت با محدودیت جدی تری روبه رو می باشد در حالی که حافظه دراز مدت از لحاظ عملی تقریبا ظرفیتی نا محدود دارد.آن چیز که که در مورد حافظه دراز مدت مطرح می باشد.به ذخیره اطلاعات و بازیابی آن باز می گردد.و محدودیت های فیزیکی در مورد میزان اطلاعات قابل ذخیره مطرح نمی باشد.فهم نحوه کارکرد حافظه در جهت کسب بینش بیشتر نسبت به نقاط  ضعف و قوت تحلیل ،عامل کمک کننده می باشد.

ظرفیت محدود حافظه کاری منبع معضلات بسیار در انجتم تحلیل اطلاعات می باشد،دو ابزار اساسی برای مقابله با پیچیدگی در تحلیل هست:تجزیه و برون سازی،تجزیه یعنی شکستن یک مسئله به اجزای متشکله ان که در واقع اساس تحلیل می باشد.روح تحلیل تصمیم گیری،تقسیم کردن و به هم پیوند دادن می باشد،یک مسئله پیچیده را به مسائل ساده تر تجزیه کنید،تفکر را در این مسائل ساده تر روشن سازی و سرانجام این تحلیل ها را با یک چسپ منطقی اتصال دهید.

 

 • نظریه پردازشی[1]
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این نظریه مدعی می باشد کودک به جای اطلاعات قبلی درمورد زبان صاحب نوعی مکانیسم پردازشی می باشد که وی را قادر می سازد تا اطلاعات دریافت شده زبانی را تجزیه وتحلیل کند و بپردازد.

به خاطر داشته باشید که بایستی دو چیز را روشن سازیم:

1-کودکان چگونه زبان را فرا می گیرند .

2-چرا در نحوه انجام فراگیری نوعی مشابهت های کلی در میان کودکان مختلف دیده می گردد.

البته مادراین مقطع از پشرفت علم هنوز نمی دانیم مکانیسم پردازشی یک دستگاه خاص می باشد که فقط به زبان مربوط میگردد یا صرفا بخشی از یک مجموعه وسیع مربوط به توانایی های مشکل گشایی می باشد که کودک برای مقابله با مسائل حیات به گونه اعم با خود به همراه دارد .

یک مکانیسم پردازشی چگونه بایستی کار کند ؟ چنین مکانیسمی مسلماَ در خلاء اقدام نمی کند ، بلکه با سایر جنبه های حیات کودک ارتباط متقابل دارد . دست کم چهار عامل را بایستی مقصود نمود که هر کدام از آنها می تواند به مکانیسم پردازشی کمک کرده یا آن را هدایت نماید این چهار عامل عبارتند از :

 • نیازهای روزمره کودک
 • تحول عمومی ذهنی کودک
 • گفتار والدین کودک
 • مشکل بودن نسبی ساخت های گوناگون زبانی

روانشناسان زبان در مورد اهمیت بالای هر ک از این عوامل با هم اختلاف نظر دارند و این اختلاف غالباَ هم بسیار شدید می باشد .

بسیار دیده شده می باشد که یک محقق موکداَ خود را طرفدار یک عامل یا عوامل دیگر معرفی کرده و مدعی می باشد سایر عوامل یا جزئی و یا بی اهمیت اند.

 • يادگيري در قالب پردازش اطلاعات:

امكان بهره گیری از فناوري اطلاعات در آموزش ، برمبناي واقعيتي ساده و اساس استوار می باشد مبني بر اينكه يادگيري تا حد قابل ملاحظه اي مبتني بر پردازش اطلاعات می باشد. گوش فرا دادن صحبت كردن، خواندن ، نوشتن ؛ اطمينان بخشيدن .ارزشيابي ، تركيب و تجزيه و تحليل وهمچنين حل مسائل رياضي ، حفط كردن شعرهاي يا پايتخت كشورها . تماما نمونه هايي از پردازش اطلاعات كامپيوتري به شمار مي آيند.

ناگفته نماند كه پردازش اطلاعات ، تنها يك جنبه از فرايند آموزشي به شمار مي آيد. جنبه ديگر فرايند آموزشي كه در بخش آموزش سنتي توجه چنداني به آن نشده می باشد. ايجاد و خقل يك چيز جديد ميباشد. اين واقعيت ، بهره گیری از فناوري هاي اطلاعاتي را به عنوان يك ابزار در تمام فرايندهاي آموزشي تاييد مي كند به علاوه ، توجه دقيق به جنبه هاي مختلف تقويت سيستم ها ي ارزشي و روابط  اجتماعي از اهميت خاصي برخوردار می باشد.

از نقطه نظر تاريخي ، پردازش اطلاعات و  ارتباطات ، از زمان آغاز فعاليت مدرسه ، غیر از مهمترين فعاليتهاي اين نهاد بوده می باشد و به هر حال بايد بصورت ذهني و با كمك مداد ،  كاغذ و گچ آن راپياده كرد. در حال حاضر ، پردازش اطلاعات به يكي از امور مهم زندگي روزمره تبديل شده ا ست و به كمك انواع دستگاههاي پيچيده و پيشرفته و برخي رسانه ها انجام مي گردد.

امروزه ، روش هاي آمزوشي پيشرفته با بهره گیری بي حد و مرز كامپيوتر ها به نحو بهتري ارائه مي شوند . كامپيوتر هايي كه از حس گرهاي چند كاربردي لوازم جانبي و روابط هاي مختلف بهره مي برند در اين جا بايد ادغان داشت كه كامپيوتر يك واحد مستقل به شمار نمي آيد. بلكه براي دريافت داده ها و اطلاعات ، ذخيره ، پردازش ، تزويع و تحويل چند رسانه اي بايد به تعداد فراواني از دستگاههاي مختلف  ديجيتالي الكترونيكي ، مجموعه ها و شبكه ها متصل باشد. تمام آن چیز که كه در بالا ذكر گردید بصورت اختصار تحت عنوان فناوري ، اطلاعاتي و ارتباطي شناخته مي گردد. بهره گیری از فناوري هاي اطلاعاتي در فراينديادگيري ، يك امر مجزا به شمار نمي آيد. بلكه بايد همانند ساير ابزارهاي  ذهني مورد بهره گیری قرار بگيرد.

ما مي توانيم تا حد بسياري زيادي برخي از ويژگي هاي جهاني شخصيت كودك يا خرد بزرگسال را بر شماريم. كودكان بالفطره به آن چیز که كه در درون و بيرون آنها هست ، علاقمند بوده و نسبت به آنها كنجكاور هستيد ، اشتياق زيادي به برقراري ارتباط با ديگران و بازي كردن دارند به ساخت مجموعه ها و مرتب كردن اقلام علاقمند هستند و به خلق اشايي مهم و در عين حال پيش بيني نشده و زيبا ، اشتياق زيادي از خود نشان مي دهند . مبناي توسعه منابع انساني ، يعني رفتارها و مهارتهاي يادگيري طولاني مدت ، بايد در آمزوش ابتدائي ، ايجاد گردد.

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ :

 

 • فناوري اطلاعات در آموزش- پيشنهادها و راهكارها – ترجمه ابراهيم طلايي- الكسي سيمينف – تهران1382-چاپ سوم- نشر مدرسه.
 • روانشناسی زبان – جین اچسون – ترجمه دکتر عبدالخلیل حاجتی – تهران 1364
 • سایت اینترنتی

 

 

 

[1] – روانشناسی زبان – جین اچسون – ترجمه دکتر عبدالخلیل حاجتی – تهران 1364

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید