دانلود فرمت word : دانلود تحقیق رشته کامپیوتر با موضوع شبكه هاي بي سيم محلي – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

Duration: معمولاً اين مقدار در فريم تأييد صفر می باشد.

Receiver Address: آدرس MAC مربوط به فريم گيرنده مورد نظر

شكل فريم آن دقيقاً مشابه شكل بالاست.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

THe CF- End & CF- End + Ack frames:

Duration: با صفر تنظيم مي‌گردد.

Receiver address: آدرس MAC مقصد از فريم گيرندة مورد نظر مي‌باشد. حالت فريمهاي CF- ENd، broadcast MAC Add می باشد زیرا هر ايستگاهي كه ست گردد بايد هشدار را بگيرد.

BSSID: آدرس MAC مربوط به AP.

Frame Control Duration RA BSSID FCE
2B 2B 6B 6B 4B

CF- End & CF-End+ ACK frame Format

802.11 Managment Frame Field & Element :

جدول زير فرمت المانهاي اطلاعاتي (IE) را نشان مي‌دهد. هدف IE و رشته‌هاي ثابت (Fix Field) بدست آوردن تعاريف انعطاف‌پذيري براي ايجاد فريمها و تامين روش Seable توسعه يافته فريم‌هاي مديريت Mac مي‌باشد. فريم‌هاي مديريت 802.11 براي بهره گیری field هاي مناسب از فرمت فريم‌هاي Mac ساخته شده‌اند و اضافه كردن IE ها و رشته‌هاي ثابت اختصاص يافته مي‌باشد.

Frame Control Length Infornation
1 byte 1 byte  

Format & an IE

 

Frame Control Duration OA SA BSSID + Field Info element

ساختار فريم مديريت بهره گیری شده براي IE و Fixed Field

The SSID IE :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

SSID مي‌تواند بطول 32 بايت باشد اما اگر بطول 0 باشد يك SSID انتشار يافته مي‌گردد. (شكل زير فرمت فريم SSID IE را نشان مي دهد.

SSID Length Element ID
0-32 byte 1 byte 1 byte

The supported Rates IE:

نرخ پشتيباني شده IE مشخص مي‌كند كه چه نرخي از ايستگاه بي‌سيم توانايي پشتيباني را دراد . مقادير باينري تا سقف 500 kbps افزايش مي‌يابد. بطور مثال نرخ پشتيباني شده 11 M bps كه بصورت 0*16 نمايش داده ميشود معادل kbps 220221500
دسيمال = 11 Mpps مي‌باشد.

شكل فرمت فريم نرخ پشتيباني IE را نشان مي ‌دهد.

Supported Rate Length Element ID
1-8 byte 1 byte 1 byte

FM Parmeter Set IE:

شكل زير فرمت پارامتر FM كه تنظيم كننده المانهاي اطلاعاتي می باشد را نشان مي‌دهد و ليست زير رشته‌ها را توضيح مي‌دهد:

مدت زمان سكون FM در Tu :                                                        Dwell time

تنظيم نمونه     fm Hopping                                                                      Hop Set:

نمونه fm hopping                                                                   Hop pattern:

پيشوند كانال جاري در مدت نمونه hopping                               Hop index:

Element ID Length Dwell Time Hop set Hop pattern Hop index
    2 byte      

فرمت پارامتر FH بعنوان تنظيم كننده IE

The DS Parameter Set IE :

در شكل فرمت پارامتر DS در تنظيم IE را نشان داده شده می باشد. رشته كانال جاري به كانال مورد بهره گیری بوسيله ايستگاه بي سيم ترتيب سيستم (direct- sequencing) تصریح دارد.

 

Current

Channel

Length Element

ID

1 byte 1 byte 1 byte

The CF Parameter Set IE:

شكل فرمت پارامتر CF را در تنظيم IE نشان مي دهد و ليست زير رشته‌ها را تشريح مي‌كند:

CFP Count: تعداد DI TM هاي باقيمانده قبل از شروع CFP بعدي.

CFP Period: تعداد فواصل DI TM بين CFP ها.

CFP MaxDunation بيشترين فاصله CFP در TU هها.

CFP Duration Remaining: فاصله باقيمانده در TUها براي CFP جاري.

Element ID Length CFP Count CFP Period CFP MaxDarntion (TU) CFP Duration Remaining (TU)

The TIM IE:

شكل 54-2 فرمت فريم Tim IE و شكل 55-2 پروتكل decode شده tim IE را نشان مي‌دهد. ليست زير رشته كليدهاي فريم Tim IE را تشريح مي‌كند.

DI TM Count : تعداد فريم‌هاي bea con كه قبل از DI TM بعدي ظاهر مي‌شدند. مقدار 0 مشخص مي‌كند كه اين فريم DI TM می باشد.

DI TM Period: تعداد فواصل DI TM ها بين فريم‌هاي DI TM: مقدار 1 بيان مي‌كند تمام DI TM D هستند. مقدار 0 رزو شده می باشد.

Bitmap control: بيت 0 رشته شامل شاخص ترافيك با AIDO می باشد. وقتي تعداد 1 يا بيشتر فريم broad Cast يا Multicast در AP بافر شده. مقدار اين بيت در المان TIM 1 مي‌گردد و همره با مقدار 0 در رشته DI TM .

Partial Virtual Bitmap: ايستگاه مياني وضعيت بافر فريم را نشان مي‌دهد. نمايش AIDO نشان مي‌دهد كه فريم‌هاي broadcast/ multicast بافر شده‌اند.

Element ID length DI TM count DI TM Period Bitmap Control Partial Virtoal Bi t map
1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1-251 byte

فرمت I IM IE

The IBSS Parameter Set IE:

ATIM windoe Length Element ID
2 byte 1 byte 1 byte

رشته پنجره AT IM طول پنجره آنرا در Tu نشان مي‌دهد.

 

 

The challenge Text IE:

Challenge text Length Element ID
1-253 byte 1 byte 1 byte

رشته متن challenge اين متن را در بهره گیری از فريم‌هاي مستند را نشان مي‌دهد.

802.11 Fixed Field Elenient:

علاوه بر IEها، مشخصات 802.11 ، 10 المان رشته ثابت را براي بهره گیری در فريم هاي مديريت تعريف مي كنند كه در جدول 2-6 ليست شده می باشد.

fix field Element Length bits
Authentication algorithm Number

Authentication transaction sequenc number

Beacon interval

capability Information

Current AP Address

Listen Interval

Rea Son code

AID

Status code

Time stamp

16

16

16

16

48

16

16

16

16

64

 

 

The Authentication Algorithm Naber Field:

در اين رشته مقدار 0 بعنوان سند بازر و مقدار 1 بعنوان كليد مشترك سنديت بهره گیری مي‌گردد و ساير مقادير بصورت رزرو شده‌اند.

The Authentication Transaction sequence Number Field:

اين رشته شامل گام هاي جاري در پردازش تصديق چند روشي می باشد.

The beacon Interval Field:

اين رشته شامل تعداد TU ها بين ارسال beacon ها مي‌باشد.

قابليت رشته اطلاعات:

قابليت رشته اطلاعاتي فقط شامل زير رشته‌هاي مناسب براي مديريت فريم‌ها براي قوانين ارسال تعريف شده مي‌باشد. شكل فرمت اين قابليت را نشان مي‌دهد و ليست زير كليد زير شاخه‌ها را تشريح مي كند:

ESS: AP اين مقدار را به 1 و زير شاخه IBSS اين مقدار را به 0 در beacon تنظيم مي‌كند و پاسخ فرم‌ها را جستجو مي‌كند.

IBSS: ايستگاهها در IBSS اين رشته را به 1 و زير شاخته ESS را به 0 در beacon تنظيم مي‌كند و پاسخ فريم را جستجو مي‌كند.

CF pollable: ايستگاههاي بي سيم و AP در اين زير شاخه بهره گیری مي‌شوند.

CF Pollable Request: ايستگاههاي بي سيم و AP در اين زير شاخه بهره گیری مي‌شوند. جداول تنظيمات اين زير شاخه‌ها و معاني آنها را تشريح مي‌كنند.

– privacy: اگر از wep براي فريم‌هاي داده بهره گیری گردد اين زير شاخه مقدار 1 را مي‌گيرد و شامل beacon، جستجوي پاسخ، انجمن و فرم هاي پاسخ reassociation مي‌باشد. اگر wep نياز نباشد. اين مقدار به 0 تنظيم مي‌گردد.

ESS IBSS CF Pollable CF Poll Request Privacy Reserved
1 1
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید