دانلود فایل تحقیق : دانلود مقاله نقش تنظيمي OSHA در ايمني – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

نامه چندين نقطه نظر کليدي را مورد تاکيد قرار مي دهد و تغييرات پيشنهادي را ارائه مي کند. ديگر سازمان هايي که روي اين موضوع علاقه نشان داده اند انجمن ملي سازندگان (NAM) و مرکز تکنولوژي اداري (COT) مي باشد. NAM از H.R 987  و S. 1070 حمايت مي کند و در موضع گيري NCE روي هزينه قوانين براي صنعت و کمبود اعتبار براي WMSDS شريک مي گردد. COT يک سازمان از کارفرمايان و سازندگان تجهيزات کامپيوتر فعال در بخش ايمني و سلامت محيط اداري مي باشند. اين سازمان عقيده دارد که طرح نياز به بهبود دارد و WMSDS را بطور موثري مورد خطاب قرار نمي دهد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 نگراني ها و ناسازگاري هاي کليدي

چندين ناسازگاري درمورد اين موضوع هست به علت تنوع عقايد و نظرات در مورد اينکه آيا OSHA قوانين را با در نظر داشتن ارگونومي بايد به صنعت تحميل کند يا نه؟ قسمت اعظم ناسازگاري در مورد گسترش مسئله WMSDS، علم پشت سر قوانين گسترش قوانين و ضربه قوانين روي تجارت مي باشد. سياست هواداران نيز در اين مناظره تأثیر دارد.

گسترش مشکل

BLS آژانس مسئول جمع آوري اطلاعات درمورد داده هاي ايمني و محيط کار مي باشد. نتايج آنها بر مبناي 200 Logs از OSHA مي باشد که کارفرمايان براي ثبت آسيب ها و بيماري ها در محيط کار بهره گیری مي کنند. به ضميمه براي مورد WMSDS مراجعه کنيد.

 همانطور که در جدول 1 نشان داده شده می باشد ضربه روحي براي 64 درصد همه بيماري هاي محيط کار در سال 1997 تکرار شده می باشد. اگر چه از سال 1994 هر ساله تعداد موارد کمتر شده می باشد، ولي ضربه روحي پياپي هنوز سهم ثابتي از کل را داراست. جدول 2 بوسيله مقوله کارفرما داده هاي بيماري 1997 را تجزيه مي کند. ساخت بزرگترين کمک کننده به ضربه روحي مکرر می باشد که بوسيله کالاهاي بادوام و بي دوام دنبال مي گردد. جدول 3 و 4 نشان مي دهند که رگ به رگ شدن ها علت عمده آسيب ها و بيماري هاي منجر به تعطيلي کاري مي باشند. و در حاليکه تعداد حوادث کم شده اند رگ به رگ شدن ها سهم ثابتي از کل دارند. حاميان قانون از اين آمارها براي نشان دادن نياز داشتن به استاندارد بهره گیری مي کنند و روبه رويي با تعداد بزرگ بيماري هاي به واسطه WMSDS و اينکه ساخت و بار بلند کردن دستي بايد مورد هدف قرار بگيرد.

از طرف ديگر به نظر مي رسد WMSDS در مقايسه با آسيب ها و بيماري ها، معضلات کمتري از تعداد کل را دارد. 276600 ضربه روحي متناوب فقط 4.5 درصد از 6.1 ميليون ضربه و بيماري در سال 1997 را نمايش      مي دهد. اين همراه با اين واقعيت که تعداد WMSDS و بيماري ها و آسيب ها در حال کاهشند، مي فهماند که MSDS نگراني عمده ايمني نيستند و قوانين نياز نيستند.

 فاکتور پيچيدگي ديگري تعداد آسيب هاي پشت هستند که بعضي وقت ها به عنوان جراحات گزارش مي شوند و بعضي وقت ها، بيماري هاي ضربه روحي متناوب، آسيب هاي پشتي بعضي وقت ها بعنوان نيمي از رگ به رگ شدن ها گزارش مي شوند. بنابراين اين تمايز مهم می باشد. OSHA ادعا مي کند، آسيب هاي پشتي، درحاليکه به نظر مي رسد يک اتفاق مجزا باشدعملاً نتيجه ترکيبي از ضربه هاي روحي کوچک اند که در طول زمان به يک جراحت يا آسيب کمک مي کنند و از اينرو بايد در داده هاي WMSD به حساب آيند. ديگران آسيب هاي پشتي را به اين طريق طبقه بندي نمي کنند و مي گويند که ايمني بهتر در آموزش بار- برداري نياز می باشد نه يک استاندارد ارگونوميکي.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

علم آنسوي قوانين ارگونومي

حاميان سامان دهي اعتقاد دارند که سنديت WMSDS محکم می باشد و قانون فعل يک تاکتيک تاخير اندازي می باشد. ارگونوميست ها شک ندارند که شرايط محيط کار کمک به MSDS مي کنند و عميقاً اعتقاد به وجود راه حل هاي واقعي دارند. فاکتورهاي انساني و جامعه ارگونومي که موضع گيري رسمي روي لايحه ندارند اما از علم پشت قوانين حمايت مي کنند و اعتقاد دارند نياز می باشد که مهندسان براي ايجاد علم پشت سر ارگونومي اقدام کنند.

مخالفان قوانين به وجود چنين ارتباط واضحي بين کار و MSDS شک دارند. آنها بحث مي کنند که علل زيادي براي MSDS هست و کارفرمايان را براي معالجات پزشکي رايگان کارگران و پرداخت غرامت به آنها مسئول مي دانند. در کنار فاکتورهاي ريسک پيش بيني مقصر پيشرفت يک MSD سخت می باشد بر طبق مقاله NAS سال 1998، فاکتورهاي غير بيومکانيکي ممکن می باشد به توسعه آسيب کمک کند، مثل سن، سابقه پزشکي، تغذيه و فعاليت هاي غير کاري کارفرمايان براي آسيب هاي داراي عامل خارج از محيط کار مجبور به هزينه کردن نيستند. به همين دليل، هر دو طرف قصد تخصيص منابع براي کشف فعاليت هاي کاري که علت مسايل هستند مي باشند براي مثال مقاله جديد NAS محققان درصدد مطالعه اثرات بار روي بدن هستند و يافتن راهي بهينه براي طراحي ايستگاه هاي کاري.

حوزه قانون

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پرسش ديگر اينست که تحقيق، چه کسي را بايد پوشش دهد. همانطور که ذکر گردید گروه هاي کاري معيني اعتقاد به پوشش همه کارگران، ساخت و کشاورزي و دريايي دارند. اين انجمن هاي کاري ادعا دارند که اين کارگران همان آسيب هاي يکسان با کارگران ديگر صنايع را تجربه مي کنند پس OSHA بايد معضلات چنين صنايعي را هم    مد نظر قرار دهد.

ديگران، مثل مرکز ارگونومي اداري ادعا مي کنند که خارج کردن ساخت و کشاورزي و دريايي ناعادلانه می باشد البته به دلايل ديگري طبق استاندارد پيشنهادي کارمندان در اداره ها توسط قانون پوشش داده مي شوند اگر يک WMSD را گزارش کنند. « ادينگسون »، مدير عامل COT، در يک نامه به OSHA مي گويد که ” بي معني می باشد که مشاغل اين چنين را از حمايت استاندارد خارج کنيم، درحاليکه صنايعي مثل کار اداري که از لحاظ فيزيکي مطرح نيستند و حوادث منجر به آسيب کاري در آنها کمتر می باشد. “

بخش مديريت پزشکي استانداردهاي پيشنهادي، همچنين نگران خيلي از گروه هاست. قانون نيازمند دسترسي فوري بر تخصص هاي مراقبت سلامتي دارد براي ارزيابي موثر، معالجه و کارهاي بعدي. بعلاوه وقتي کارگران، مذکر يا مونث از کار دورند حال چه داوطلبانه يا محدوديت هاي کاري پيشنهادي توسط HCP کارفرمايان بايد درآمد هاي معمول، سابقه، حقوق و مزايا را بپردازند. اين محافظت پزشکي (MRP) تا 6 ماه مي تواند ادامه داشته باشد.

COT بحث مي کند که قوانين هيچ انگيزه اي براي بازگشت کارمندان سرکار ايجاد نمي کند. قوانين با برنامه هاي پرداخت غرامت کارگران ايالتي ناسازگاري دارند و فرصت هايي براي کلاهبرداري براي دريافت غرامت براي کارگران به وجودمي آورد. همين گونه هيات بازبيني حمايت از تجارت کوچک بيان مي کند يک استاندارد برنامه ارگونوميکي با فراهم سازي يک MRP، محيط کاري بيشتري را با استحکامي تحت تاثير قرار مي دهد و همپوشاني بيشتري با غرامت خواهي کارگران دارد نسبت به فراهم سازي MRP در ديگر استانداردهاي سلامتي OSHA.

ASSE پيشنهاد مي دهد که فراهم سازي مديريت پزشکي ضروري نيست زيرا آن از قوانين ايالتي موجود سر پيچي مي کند، کلاس جديدي از قربانيان از ADA (لايحه معلولان آمريکايي) ايجاد خواهد نمود. براي کارفرمايان تعهدات اضافي ايجاد مي کند و استاندارد بايد روي آسيب هاي ارگونوميکي باز دارنده تمرکز کنند. علاوه بر اين بحث ها، OSHA، مديريت پزشکي را يک جزء جمعي از برنامه مي داند اين مقياس براي اطمينان از اينکه آسيب بوسيله متخصص پزشکي معالجه مي گردد، کارمند از آسيب بيشتر حفاظت مي گردد و اجازه دهد به کارگر تا شغلش را تا تندرستي حفط نمايد.

هزينه براي صنعت

پيش بيني هزينه قوانين به علت درگيري فاکتورهاي زياد مشکل می باشد، قوانين به OSHA اجازه خواهند داد شرکت را به خاطر خطراتي که به WMSDS منجر مي گردد جريمه کنند. بدون اين که اين شرکت ها مجبور به توجيه شواهد تحت ماده وظيفه عمومي باشند، تسويه حساب هاي گذشته براي بعضي شرکت ها صد ها هزار دلار هزينه بجا گذاشته می باشد.

ممکن می باشد شرکت ها براي دستيابي به شرايط قوانين نياز به سرمايه گذاري عمده اي داشته باشند. اين مي تواند نياز به اجاره مشاور براي ارزيابي شرايط کاري داشته باشد يا خريد ابزار و تجهيزات جديد يا ايجاد دوره هاي آموزشي تخصصي هزينه اضافي ديگر مديريت برنامه ارگونوميکي می باشد که از ديدگاه ساعات فردي اضافه مي گردد.

اخيراً، OSHA يک تحليل هزينه به OMB تقديم کرده می باشد. مقاله اي که تا پاييز امسال موجود نخواهد بود. تخمين هاي قبلي OSHA هزينه ملي را 3.5 بيليون دلار پيش بيني نمود، رقمي که خيلي ها اعتقاد دارند محافظ کارانه می باشد. طبق هيات بازبيني هواداران تجارت کوچک، شايد تخمين هزينه هاي اوليه OSHA از لحاظ مادي زير مقدار هزينه هاي واقعي باشد.

فوايد مورد انتظار

فوايد برنامه هاي ارگونومي در شرکت هاي حقيقي داراي سنديت خوبي می باشد. براي سنجش موفقيت ها برنامه ها راه هايي موجود می باشد : از افزايش کيفيت گرفته تا باروري، خشنودي شغل و کاهش کارگريزي و شکايت هاي کارگران. علم منطق مي گويد ” کارگران کارهايي را که در حيطه قابليت هاي فيزيکي آنها باشد خوب انجام مي دهند و مجبور نيستند در موقعيت هاي ناراحت يا ناجور کارکنند.

 هال دابليون هنريک در کنگره ايمني و ارگونومي شغلي سالانه بين المللي در سال 1997 مزاياي برنامه هاي ارگونوميکي را مشخصاً ضمانت مي کند. وقتي توافق مديريتي روي طراحي و اصلاح محيط و سيستم هاي کاري با کاربرد موثر ارگونومي همراه باشد نه تنها بهبود هايي در ايمني و سلامت ممکن می باشد بلکه همچنين مزاياي پولي قابل توجهي را معمولاً مي توان بدست آورد. او ادامه مي دهد و مثال هايي ارائه مي دهد که چطور کارفرمايان به همراه کارگرانشان براي آوردن اصول ارگونومي به محيط کاري کوشش هايي کرده اند.

 از طرف ديگر افزايش مشارکت کارگران را هر کسي نمي پسندد. بعضي مي بينند که چطور کارگران با بهره گیری از قوانين ارگونومي سعي در فرار از کار سخت دارند. مطالبي هم از قانون شکني لايحه روابط کاري ملي هست که نشان مي دهد کارفرمايان چطور نمايندگي هاي کار را انتخاب مي کنند. بعلاوه تضميني وجود ندارد که برنامه هاي OSHA مثل برنامه هاي خصوصي تسويه حساب خواهد نمود. همانطور که گزارش GAO نشان مي دهد موفقيت به چگونگي اجراي برنامه توسط شرکت بستگي دارد.

 بعنوان يک تذکر، قانون همانند فرصت هاي بازاري ممکن می باشد براي مهندسان بعنوان مشاوران ارگونومي يا طراحان ويژه سود دهي کند. کنترل هاي مهندسي روش ارجح براي کنترل WMSDS می باشد زيرا آنها تنها روي بدن کارگران را کاهش مي دهند و به تبع آن کاهش آسيب ها را. مهندسان داراي دانش فاکتورهاي انساني متعهد هستند نسبت به شرکت هايشان که فرآيندهايي را طراحي مي کنند که باعث خطر براي کارگر نباشد و محصولات را با توجه مصرف کننده توليد کنند. بعلاوه تعهد طراحي مبسوط مهندسان را فقط وادار به انتخاب اصول ارگونوميکي و تطابق با آن مي کند.

سياست هاي هواداران

به علت قوانين دولتي محافظت نيروي کار، اين بحث از لحاظ سياسي زياد صحبت شده می باشد دمکرات ها طرف سنتي کار را مي گيرند و جمهوري خواهان مخالف افزايش نيروي دولت فدرال. اين بوضوح در راي گيري کاخ سفيد در H.R 987 ديده مي گردد. البته هر دو طرف درخواست مي کنند که کارشناسان فني و پزشکي بايد روي ارگونومي بحث کنند.

 بدون در نظر داشتن موفقيت H.R 987، مخالفتي از طرف کاخ سفيد خواهد بود. در نامه اي به رئيس کميسيون فرعي حفاظت نيروي کار آقاي کيس بالنگر (R-NC)، هرمان آلکس بيان مي کند که يک وِتو (Veto) پيشنهاد مي کند اگر لايحه به رئيس جمهور ارائه گردد. بعلاوه قانون در حال حرکت سريع تر از قانونگذاري کنوني می باشد. بعبارت ديگر، اجبار OSHA در استاندارد وابسته به حمايت کنگره براي سرمايه گذاري در آينده OSHA نياز خواهد داشت براي يافتن حامي سياسي محکم موثر بودن قوانين در آينده.

پيشنهادهاي خط مشي

پيشنهاد 1 : تمرکز روي مشاوره، خطوط راهنما و پذيرش OSHA

 بايد با آژانس هاي داوطلبانه ايمني ايالتي فراهم آوردگان مراقبت سلامت، کارشناسان فني، دانشگاه ها و گروه هاي کاري در نواحی گوناگون در کشور براي تشويق ارگونوميک در محيط کاري تشکيل شرکت بدهد. برنامه قبل از تصويب قانون مي تواند شروع گردد (يا بجاي آن)، که بعنوان يک شبکه حمايت براي شرکت هايي که تمايل به شروع برنامه هاي ارگونوميکي دارند و تشويق برنامه ها براي آنها که به ارگونومي اقدام نمي کنند. مراکزي هم بايد داير شوند بر مبناي خدمات مشاوره اي موجود OSHA خارج از اختيار نظارتي OSHA. اين مراکز به برپايي برنامه ها، شناسايي خطرات، مشاوره اي ارائه راه حل، آموزش کارگران و مديريت و فراهم آوردن معالجات کارشناسي کمک خواهند نمود. OSHA تجربيات عملي بدست خواهد آورد در صنايع مختلف و قادر خواهد بود ردپاي پيشرفت را دنبال کند و حمايت صنعتي بدست آورد.

تاثير

مراکز کمک بين شرکت ها و OSHA يک همکاري متقابل مستقيم به وجودمي آورد که اجازه مي دهد برنامه ها مناسب موقعيت ها باشند. شرکت ها با هزينه ناچيز قادرند به کمک کارشناسي دسترسي پيدا کنند. به هر حال اگر OSHA روي پذيرش داوطلبانه بنا گردد همه قدرت را به کار فرمايان مي دهد. از آنجايي که شرکت ها ممکن می باشد نياز به يک برنامه ارگونوميکي را ببينند يک هزينه اضافي انجام تجارت را بايد بپردازند. اگر شرکت ها مشارکت کنند و مزايا را درک کنند مزايايي مثل : افزايش ايمني و باروري به OSHA براي تصويب قوانين کمک خواهند نمود.

این نوشته در مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید