دانلود پایان نامه:بررسي عوامل موثر بر يادگيري دروس بخوانيم و بنويسيم پايه اول و دوم ابتدايي

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

پيشگفتار :‌

بي شك آينده هر جامعه اي به كيفيت و كارآيي آموزش و پرورش آن كشور بستگي دارد. از اين رو هر چه كارآيي و بهره‌دهي برنامه‌هاي آموزشي مؤثرتر و مفيدتر باشد صرفاٌ به اين معنا نيست كه هدفها و محتواي آموزش و پرورش در قالب جملاتي زيبا و شعار گونه توصيف گردد، بلكه مقصود تلاشهاي هماهنگي می باشد كه به مقصود ايجاد بافت مشترك بين هدفها و روشهاي مناسب آموزشي انجام مي‌گيرد تا مقاصد و نيازهاي پيش‌بيني شده در اقدام تحقق يابد. در اين راستا معلم بدون آشنايي لازم به چگونگي اقدام يادگيري دانش‌آموزان و قانون هاي آن نمي‌تواند در امر آموزش و پرورش موفق گردد و به هدف مطلوب برسد. اگر چه ممكن می باشد فعاليتهاي متعددي را انجام دهد اما همه اين فعاليتها بي ثمرباشد. همانند كشاورزي مي‌باشد كه بدون اطلاع از خواص زمين زراعي خود و مقياس زميني لازم براي بدست آوردن محصول مورد نظرش و ابزار و آلات لازم به زراعت بپردازد كه طبيعي می باشد محصول مورد نيازش را به دست نخواهد آورد. پس براي حصول نتيجه مطلوب بايد راه صحيح بهره گیری از عوامل مؤثر بر يادگيري را دانست و آنها را به كار گرفت. و در اين امر هم به دانش‌آموزان كمك نمود و هم به معلمين پايه‌هاي اول چرا كه معلمين پايه اول پايه‌ها را بنا مي‌كنند كه اگر پايه محكم و اصولي بنا گردد مشكل يادگيري بقيه ي كارها به گونه منظم و اصولي پيش مي رود و معلمين پايه‌هاي بالاتر از درس نخواندن دانش‌آموزان خود در اذيت و آزار نخواهند بود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

موضوع تحقيق :‌

بررسي عوامل مؤثر بر يادگيري دروس بخوانيم و بنويسيم پايه اول و دوم ابتدائي .

 

ضرورت و اهميت مسأله :

پيشرفت روز افزون علم و تكنولوژي و فن آوري هاي جديد روز به روز احساس نياز به آموختن و يادگيري را افزايش مي‌دهد. بشر امروزي براي برقراري ارتباط با محيط رو به پيشرفت و مملو از تكنولوژي هاي جديد و وسايل ارتباطي پيشرفته نياز به آموختن دارد. هر چند اين بشر از محيط اطراف و ديگران آموزشهايي مي‌بيند و چيزهايي مي آموزد اما اين آموزشها نه كافي و نه منظم و گاهي نيز در ارتباط با هم نيز نيستند و در بيشتر موارد اختصاصي نيز نيستند. در حالي كه بشر براي برقراري ارتباط با بهره گیری از وسايل صنعتي پيشرفته نياز به آموزشهاي خاص دارد. از اين رو كسي مي‌خواهد آگاهي خود يادگيري را در باره موضوعي معين افزايش دهد. بايد راه درست آن را بيابد، در امر تعليم و تربيت معلم بدون آشنايي لازم به چگونگي اقدام يادگيري دانش‌آموزان و قانون هاي آن نمي‌تواند در امر تعليم و تربيت موفق گردد. زيرا يادگيري بر يك رويكرد يا عنصر معيني مبتني نيست. بلكه به عوامل و متغيرهاي زيادي ارتباط دارد. ارتباط بين چيزي كه معلم خواهان آموختن به دانش‌آموزان می باشد با چيزي كه دانش‌آموزان ياد مي‌گيرند. معلم بايد استراتژيهاي مختلف اين عوامل را در هم آميزد تا پديدة يادگيري صورت گيرد. براي همين يك معلم كار آزموده بايد به شناسايي عوامل مؤثر بر يادگيري بپردازد و اختلالات يادگيري را از بين ببرد و با در نظر داشتن تغييراتي جديد كه در كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به وجودآمده می باشد اطلاعات معلمين نسبت به روز افزايش يابد و براي برقراري ارتباط دانش‌آموزان با دنياي تكنولوژي بايد يادگيري صحيح را از پايه شروع بنمائيم.

 

هدف كلي تحقيق :

تعيين و شناخت عوامل مؤثر بر يادگيري دروس بخوانيم و بنويسيم پايه‌هاي اول و دوم ابتدائي و ياري رساندن به دانش‌آموزان در جهت يادگيري بهتر اين دروس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

اهداف ويژه :

  • آگاهي داشتن از روشهاي نوين ياددهي ـ يادگيري
  • اطلاع داشتن از عوامل مؤثر بر يادگيري
  • اطلاع داشتن از فنون و تكنولوژي هاي جديد
  • آگاهي داشتن از ويژگيهاي رشدي ( جسمي و ذهني ) دانش‌آموزان

 

سئوالات تحقيق :

  • آيا داشتن هدف و انگيزه يكي از عوامل مؤثر بر يادگيري می باشد ؟

پرسشنامه‌هاي 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-

  • آيا دانش‌آموزانيكه آموزش پيش دبستاني ديده اند بهتر از ساير دانش‌آموزان دروس بخوانيم و بنويسيم را فرا مي‌گيرند 17؟-16-15-14-13-12-11
  • آيا روشهاي مشاركتي تأثیر مؤثر بر يادگيري دارند ؟ 24-23-22-21-20-19-18
  • آيا بهره گیری ازوسايل كمك آموزشي در يادگيري بخوانيم و بنويسيم بايد هاي اول و دوم مؤثر می باشد ؟ 30-29-28-27-26-25

 

متغيرها و تعاريف عملي آنها :‌

در اين تحقيق متغيرها به دو دسته وابسته و مستقل تقسيم مي‌شوند.

متغير وابسته :‌يادگيري ( خواندن و نوشتن )

تعريف نظري :‌ تغييرات نسبتاٌ ثابت در رفتار فرد كه در اثر تجربه حاصل مي‌گردد و در اين تحقيق مقصود از يادگيري، يادگيري آموزشي و تحصيلي می باشد. از نظر عملي از طريق پرسشنامه بسته پاسخ منظم چند وجهي از معلمين نظر خواهي مي‌گردد در مورد يادگيري دروس بخوانيم و بنويسيم

متغير مستقل :‌

عوامل مؤثر ( مانند هدف و انگيزه، رفتن به پيش دبستاني ـ كاربرد وسايل كمك آموزشي )

نظري : مجموعه عوامل تسهيل كننده يادگيري هدف :‌جايي از يادگيري كه دانش‌آموز قصد رسيدن به آن جا را دارد. و انگيزه آن چیز که كه باعث مي‌گردد يادگيرنده توجه خود را به سوي يادگيري جلب نمايد رفتن به پيش دبستاني، آمادگي ذهني و عقلي و اجتماعي دانش‌آموزان را افزايش مي‌دهد. وسايل كمك آموزشي يادگيري را عميق تر مي‌نمايد.

عملي :‌ كه توسط پرسشنامه منظم بسته پاسخ چند وجهي از معلمين در ارتباط با اين عوامل نظر خواهي مي‌گردد.

 

جامعه آماري مورد بررسي :

2200 نفر از معلمين شاغل در پايه‌هاي اول و دوم مقطع ابتدائي در نواحي 7 گانه مشهد كه سابقه تدريسشان در اين 2 پايه 5 سال باشد و مدرك تحصيلي آنها فوق ديپلم به بالا و سابقه آموزشي 10 سال داشته باشند و تركيبي از 1100 نفر مرد و 1100 نفر زن باشند.

نمونه آماري :

با در نظر داشتن وسعت و حجم نسبتاٌ زياد جامعه آماري فوق و روش تحقيق توصيفي از 2200 نفر جامعه آماري 100 نفر در نظر مي‌گيريم كه تركيبي از زن و مرد هستند ؛ 50 نفر معلم زن و 50 نفر معلم مرد مي‌باشند .

 

متدولوژي تحقيق :

الف : روش تحقيق :‌

نظر به اهدافي كه در اين تحقيق بررسي مي‌گردد و براي بدست آوردن سئوالات مطرح شده در اين پژوهش و ماهيت اهداف از تحقيق توصيفي همبستگي بهره گیری مي‌گردد. در اين پژوهش عوامل مؤثر بر يادگيري دانش‌آموزان از ديدگاه معلمين مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه بايد به توصيف و تفسير هر يك از عوامل پرداخته گردد و محقق سعي دارد به توصيف واقعي و خصوصيات عوامل مؤثر در يادگيري دانش آموازن پايه‌هاي اول و دوم بپردازد و نتيجه جاصل از توصيف هر يك از عوامل را گزارش دهد.

ب :‌روش نمونه گيري :

به دليل حجم زياد و نسبتاٌ بزرگ جامعه آماري و تسهيل در جمع آوري اطلاعات از نمونه گيري تصادفي ناحيه اي يا خوشه اي بهره گیری خواهد گردید. بدين ترتيب كه از بين 7 ناحيه آموزشي بصورت تصادفي خوشه اي 3 ناحيه آموزشي را انتخاب و از هر ناحيه حدود 9 مدرسه در نظر گرفته مي‌گردد كه حجم نمونه 100 نفر كه 50 نفر زن و 50 نفر مرد انتخاب مي‌گردد.

ج :‌ابزار تحقيق :‌

پرسشنامه : زیرا شرايط آن آسان تر، علمي‌تر و تكميل آن يكنواخت می باشد. كه پرسشنامه محقق از طريق كازيو اداره با توجيه مديران مدارس نسبت به انجام تحقيق و موضوع آن به مدارس انتخاب شده فرستاده مي‌گردد و پس از مهلت مقرر توسط مديران جمع آوري و از طريق دبيرخانه اداره به دست من مي رسد.

د : ‌شيوه گردآوري اطلاعات :

محقق از طريق كتابخانه ها و پايان نامه هاي موجود در كتابحانه ها به جمع آوري اطلاعات پرداخته و با در نظر داشتن محدوديت تحقيقات انجام شده در اين زمينه و عدم وجود تست استاندارد شده در اين مورد محقق سعي مي‌كند از پرسشنامه ساخته منظم، بسته پاسخ بهره گیری نموده كه نمونه آماري به آنها پاسخ خواهند داد.

ه : ‌روش آماري و تجزيه و تحليل داده ها :‌

با در نظر داشتن اينكه تحقيق از نوع توصيفي مي‌باشد و تعداد نمونه آماري 100 نفر مي‌باشد از فراواني و در صد بهره گیری مي‌گردد و از روش آمار توصيفي استنباطي براي محاسبه فراواني ها ـ درصدها ـ جداول ـ توزيع فراواني و رسم نمودار بهره گیری شده می باشد. براي تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از روشهاي توصيفي ـ جداول، توزيع فراواني درصد و رسم نمودارها براي به تصوير كشيدن اين اطلاعات بهره گیری خواهد گردید. در پاسخ پرسشنامه ها از مقياس ميكرت كه شامل خيلي زياد ـ زياد ـ متوسط ـ كم و خيلي كم بهره گیری خواهد گردید.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :52

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.