دانلود فایل: دانلود پایان نامه ارشد:راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده تحقيق:

تحقيق انجام شده در ارتباط با راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي ناحيه3 كرج مي باشد كه با در نظر داشتن اين مطلب بيان مساله اينكه از چه راهها وشيوه هايي قوه خلاقييت و ابتكار دانش آموزان دوره راهنمايي را رشد و تقويت نماييم.

با در نظر داشتن ضرورت و اهميت موضوع مورد تحقيق يعني راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان و تأثیر مهم و حياتي آن در آموزش و پرورش به ويژه در مدارس لازم می باشد كه اين موضوع مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد.

لذا در اين راستا براي اين تحقيق سوالات زير مطرح گرديده می باشد.

 • مديران و معلمان به چه ميزان در رشد و پرورش قوه خلاقيت دانش آموزان مي توانند تاثيرگذار باشند.
 • انجام فعاليت هاي گروهي (پژوهي _ ورزشي, …. ) تا چه حد در رشد و تقويت قوه خلاقيت دانش آموزان موثر می باشد؟
 • چه عواملي مانع رشد و پرورش قوه خلاقيت و ابتكار در دانش آموزان مي باشند؟
 • چه تفاوتي ميان دانش آموزان خلاق در مقايسه با ساير دانش آموزان نظاره مي گردد؟

 

 

 

جامعه آماري و حجم نمونه:

در اين تحقيق جامعه آماري تعداد 10 مدرسه راهنمايي از مدارس راهنمايي آموزش و پرورش ناحيه 3 كرج انتخاب گرديده می باشد.

و نمونه آماري نيز تعداد 60 نفر از همكاران مدارس مربوطه مي باشند كه بطور تصادفي انتخاب شده اند.

 

ابزار گردآوري اطلاعات:

جهت جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد كه به پرسشنامه مورد نظر شامل 20 سوال پاسخ بسته در 5 طيف ( خيلي كم, متوسط, زياد, خيلي زياد ) طراحي گرديده می باشد.

 

اختصار تحقيق:

در پايان پس از جمع آوري اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مشخص گرديد كه مديران و معلمان تأثیر بسيار مهم و تعيين كننده اي در رشد و پرورش قوه خلاقيت دانش آموزان مي توانند ايفا نمايند.

همچنين نتيجه گيري گردید كه فعاليت گروهي دانش آموزان (ورزشي_  پژوهشي, …. ) تا حد خيلي زيادي مي توانند در رشد و شكوفايي قوه خلاقيت آنان تاثير گذار باشند

طبق نتايج حاصل از پرسشنامه مشخص گردید كه عوامل مهمي مي توانند باعث و مانع رشد خلاقيت در دانش آموزان شوند كه از آن جمله مي توان به نداشتن هدف مشخص در زندگي, نداشتن انگيزه در امر يادگيري, دلسرد بودن دانش آموزان,كمروئي دانش آموزان, آشفته بودن افكار دانش آموزان و…  تصریح نمود.

در پايان تحقيق نتيجه حاصل گردید كه دانش آموزان خلاق از لحاظ شخصيتي و عملكرد با ساير دانش آموزان تفاوتهايي دارند كه از آن جمله مي توان به داشتن روحيه و حس استقلال طلبي_ اعتماد به نفس, مداومت و پشتكار در فعاليت هاي يادگيري, قدرت تجزيه و تحليل مسائل مختلف و…. تصریح نمود.

پيشنهادات:

 • بهترين مكان جهت شناسايي و استعدادها همچنين رشد و پرورش قوه خلاقيت دانش آموزان مدرسه می باشد.
 • امكانات و تجهيزات بيشتري به مدارس اختصاصي داده گردد كه در رشد و پرورش و تقويت قوه خلاقيت دانش آموزان بسيار تاثير گذار می باشد.
 • پيشنهاد مي گردد جهت اطلاع و آگاهي هر چه بيشتر مديران _ دبيران_ اوليا جلسات توجيهي توسط كارشناسان علوم مختلف مانند روانشناسي ( پرورش خلاقيت) برگزار گردد.
 • با در نظر داشتن تأثیر حساس و حياتي مديريت در مدارس بهتر می باشد جهت اداره امور مدرسه از مديران كارآمد و خلاق و آشنا به مسائل جديد روز و همچنين مديراني كه رشته آنها متناسب با امر تعليم و تربيت مي باشد بهره گرفته گردد.

 

موضوع پژوهش: راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي چيست؟

 

مقدمه1:

مطالعات نشان داده می باشد كه بشر اصولاً بكارگيري روشهاي خلاق را در يادگيري ترجيح مي دهد, روشهايي نظير كاوش, لمس كردن, پرسش, آزمايش, دنبال مجهول رفتن و نظريه دادن, معلمين برخلاف متعلمين اغلب طرفدار ديكته كردن دانش و اطلاعات هستند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تحقيقات نشان داده می باشد كه بسياري از مطالب درسي, اگر نگوئيم همه آنها_ با روشهاي خلاق بسيار با صرفه تر و موثرتر از روشهاي ديكته كردن آموخته مي شوند.

علاوه بر آن بسياري از افراد واكنشي بسيار قوي نسبت به يادگيري خلاق از خود نشان ميد هند. آنها در روشهايي كه اين امكان و اجازه را مي دهد و از آنها مي خواهد كه خود دنبال مجهول و كشف پاسخ بروند, ميزان ياد گيري بسيار بالا و در روشهايي كه اطلاعات به آنها ديكته مي گردد, سرعت و ميزان يادگيري بسيار پاييني داشته اند.

يادگيري از طريق بكارگيري استعدادهاي خلاق,عموماً به شكلهاي درك مسئله, يا نواقص, حدس زدن و ساختن فرضيه درمورد راه حل آن, آزمايش كردن اين حدسيات, تجديد نظر و اصلاح حدسيات و استخراج نتايج آزمايش بروز مي كند. در اين فرآيند, يكي از غرايز قوي بشري تأثیر مهمي بر عهده مي گيرد و آن تنشي می باشد كه بشر پیش روی يك مجهول يا غير حقيقت احساس مي كند, او سعي دارد به صورتي خود را از اين تنش آزاد سازد, اين انگيزه او را وادار به پرسيدن, حدس زدن و پي گيري مطلب مي نمايد. حتي پس از حدس زدن, ترديد درمورد صحت حدس هنوز باعث نارضايتي اوست.

حال به سوي آزمايش حدس خود كشانده مي گردد و به تبع رفع اشتباه خود و اصلاح فرضيه اش, پس از يافتن حقيقت مايل می باشد حتماً آنرا به ديگران اطلاع دهد.

اين انگيزه مهمترين عاملي می باشد كه يادگيري از طريق بكارگيري, خلاقيت را چنين طبيعي  و پر ثمر مي سازد اين روش آنقدر خودانگيز و طبيعي و بدون نياز به انگيزه هاي خارجي پيش مي رود كه حتي بعضي آنرا ((يادگيري طبيعي)) ناميده اند.

در يادگيري بصورت آمرانه به ما گفته مي گردد چه چيزي را ما بايد ياد بگيريم, به ما گفته مي گردد كه يك حقيقت علمي را بايد بپذيريم زیرا معلم, پدر و مادر, كتاب درسي, روزنامه  ياكتابي علمي آنرا گفته می باشد.

عموماً آن چیز که گفته مي گردد عقيده رايج و همگاني می باشد .و همه انرا قبول دارند و لذا از حس دموكراتيك بشر و تکریم او به عقايد عامه بهره گیری مي گردد.

دريادگيري آمرانه از استعدادهايي نظير شناخت, حافظه و قوه استدلال ( رايج ترين استعدادي كه در تستهاي هوشي مورد ارزشيابي قرار مي گيرد) بهره گیری مي گردد.

دريادگيري خلاق استعدادهايي, نظير قدرت ارزشيابي ( درك مجهول, يا قطعه گمشده در يك فرآيند) قدرت ارائه راه حل (روان بودن, انعطاف داشتن, ابتكار داشتن و در نظر داشتن جزئيات) و دريافتي متفاوت كردن, بكار گرفته مي گردد.

مطالعات دقيق نشان مي دهند كه روشهاي يادگيري مبتني بر خلاقيت تاثير عظيمي بر موفقيت تحصيلي دارند, ولي متاسفانه همين مطالعات نيز نشان مي دهند كه اين روشها كمترين روشهاي متخذه در كلاسهاي درس هستند, زيرا معلمين عموماً روش يادگيري آمرانه, ديكته كردن اطلاعات را ترجيح مي دهند.

بيان مساله:

با در نظر داشتن اهميت خلاقيت و نوآوري در مدارس و ضرورت وجود آن در نظام اموزش و پرورش موضوع مورد پژوهش در اين تحقيق عبارتست از :

راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي چيست؟

پس بيان مساله اينكه از چه راهها و روشهايي براي بروز خلاقيت و پرورش آن در دانش آموزان دوره راهنمايي بهره گیری نمائيم.

اهداف پژوهش:

از آنجا كه خلاقيت و نوآوري براي بقاي سازمانها به ويژه نظام اموزش و پرورش امري حياتي مي باشد و تداوم حيات سازمانها وابسته به تحقيق اين امر می باشد. مقصود از تحقيق حاضر نيز بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي ناحيه 3 كرج می باشد كه در نتيجه مشخص گردد چه عواملي در پرورش خلاقيت و نوآوري دانش آموزان تاثير دارد و تا چه اندازه آنان خلاق و نوآور بوده, همچنين به چه اندازه از قدرت تشخيص مسائل و تبيين مشكلات, از آن مهارت در بكار گيري امكانات و ايجاد زمينه براي شكوفايي استعداد ها و بهبود بخشيدن به وضعيت آموزشي برخوردارند.

 

سئوالات تحقيق:

در اين تحقيق سعي مي گردد به سئوالات زير پاسخ داده گردد.

 • مديران و معلمان به چه ميزان در رشد و پرورش قوه خلاقيت دانش آموزان مي توانند تاثير گذار باشند؟
 • انجام فعاليت هاي گروهي (پژوهشي_ ورزشي_…) تا چه حد در رشد و پرورش و تقويت خلاقيت دانش آموزان موثر می باشد؟
 • چه عواملي مانع رشد و پرورش قوه خلاقيت در دانش آموزان مي گردد؟
 • چه تفاوتي ميان شخصيت دانش آموزان خلاق در مقايسه با ساير دانش آموزان ملاحظه مي گردد؟

 

 

اهميت و ضرورت تحقيق:

با در نظر داشتن تأثیر مهم و حياتي آموزش و پرورش به ويژه اهميت تحقيق و پژوهش در زمينه هاي مختلف و نياز جامعه, بيش از هرزمان به افراد خلاق و نو آور و موضوع اهميت خلاقيت و راههاي پرورش آن در دانش آموزان لازم و ضروري می باشد كه در اين زمينه كنكاش و پژوهشي صورت پذيرد و راه كارها و شيوه هايي در اين خصوص ارائه مي گردد.

 

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :87

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.