دانلود پایان نامه با موضوع نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

سيتوژنتيك گوسفند، 566 جایگاه روی نقشه سیتوژنتیک گوسفند در فاصله Mb 1/5 به ازاء هر جایگاه بر اساس اولین مدرک از جمع آوری ژنوم گوسفند قرار گرفته اند (گلدامر و همکاران، a2009). يانوزي و همكاران (1999) تحقيقاتي را روي باز آرايي هاي كروموزومي بين بشر و گوسفند انجام دادند. اما به علت كم بودن تعدادت مطالعات در گوسفند، مشخصات كامل نواحي كناري نقاط شكست تكاملي در گوسفند در سطح سيتوژنتيك در اكثر موارد مبهم باقی مانده اند. همچنين زماني كه تعداد جايگاه هاي مكان يابي شده روي باندهاي اختصاصي كروموزوم ها را بررسي مي كنيم فقط ميانگين 42/1 پروب هاي DNA به ازاء هر باند تا كنون در گوسفند مكان يابي شده اند. آخرین استاندارد کروموزومی گاوسانان (ISCNDB، 2000) تعداد 399 باند مجزاي كروموزومي را براي گوسفند توضیح داد در حالي كه فقط در 62 درصد اين باندها تعداد يك يا چند جايگاه مكان يابي فيزيكي شده اند. همچنين هيچ اتصال سيتوژنتيكي براي تشريح 151 باند باقي مانده در دسترس نيست. مقايسه تعداد توالي هاي DNA بدست آمده از نقشه هاي RH با نقشه هاي سيتوژنتيك نشان مي دهد كه يابي مي شوند. اگر كلون ها در نواحي كه قبلاً به عنوان جايگاه لوكوس هاي مورد نظر شناسايي شده بودند مكان يابي نشدند, يا نتايج مثبت- غلط  هستند و يا فرضيه ژن هاي كانديد بايد رد گردد. اگر كلون هايي كه حاوي توالي ژن كانديد هستند، در ناحيه مورد نظر مكان يابي شدند، سپس توالي هاي كانديد براي وجود واريانت هاي اثر گذار جستجو مي شوند. اين رهيافت باعث شناسايي موفقيت آميز حذف هاي ژن GDF8 شده می باشد كه مسئول فنوتيپ هيپرتروفي عضلاني در گاو هستند (گروبت و همکاران1997 و فرایز و رووینسکی، 1999).

 

1-2-10 انواع پروب های کلون DNA ژنومی بهره گیری شده در FISH

برای مكان يابي فيزيكي ژن ها روي كروموزوم ها در اختيار داشتن کتابخانه های با قطعات بزرگ و سپس جستجو درون قطعات برای توالی های ژن مورد نظر ضروري می باشد. كتابخانه هاي BAC حاوي قطعات بزرگ ژنومي مي توانند به عنوان اتصال دهنده بين نقشه هاي ژنتيكي و فيزيكي بهره گیری شوند. در مطالعات ابتدایی FISH از قطعات کوچک DNA ژنومی (bp 1000-100) کلون شده در پلاسمید ها در هیبرید سازی در محل رادیواکتیو (RISH) بهره گیری گردید (چادهاری و همکاران، 1998). RISH با توسعه تکنیک­های هیبریداسیون در محل غیر رادیواکتیو و پروب های حاوی قطعات بزرگ DNA به فراموشی سپرده گردید. در این زمینه سه کلاس از پروب­های DNA تولید و بهره گیری می­شوند:

  1. پروب های حامل قطعات کوچک (Kb 40-20 <): کلون­های کاسمید (گوستاوسون، 1980) یا لامبدا.

پروب های حامل قطعات بزرگ (Kb 150-120): کلون­های BAC یا

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.