دانلود پایان نامه دکتری با موضوع نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

-2-9-4 بهره گیری از مكان يابي فيزيكي ژن ها با تكنيك FISH براي تاييد صحت گردآوري هاي ژنوم موجودات

پس از گرد آوری و در دسترس بودن ژنوم کامل بعضی حیوانات اهلی مانند گاو و همچنین در دسترس بودن نقشه های لینکاژی گاو و گوسفند شاید مکان یابی فیزیکی ژن ها با روش FISH امروزه کاری غیر متداول و غیر ضروری تلقی گردد. اما حقیقت این می باشد که حتی هنوز هم حدود 7/9 درصد از ژن ها در ژنوم گاو در آخرین گرد آوری ژنوم گاوی (Btau_4.0) نقشه یابی نشده اند (دی لورنزی و همکاران، 2010). بنابراين اگر تعداد ژن­ها را 22000 در نظر بگیریم هنوز 2134 جايگاه ژني مشخص نیست (السیک و همکاران، 2009). زيميني و همكاران در گردآوري UMD_3.1 كه ما در پژوهش حاضر از آن بهره گیری كرديم تعداد 35 ميليون توالي خوانده شده را مورد بهره گیری قرار دادند. ولي به هر حال تنها 91 درصد يعني Mb 86/2 از توالي ژنوم گاو روي كروموزوم هاي اين حيوان قرار داده گردید. بنابراين در گردآوري UMD_3.1 نيز حدود نه درصد ژنوم گاو نامفهوم و نامعلوم می باشد. همچنین، وجود بعضی توالی ها در ژنوم که اصطلاحاً به آن ها توالی های دشوار برای کلون گفته می گردد باعث ایجاد شکاف هایی در گردآوری های ژنومی حیوانات می شوند (هاتوری و همکاران، 2000). صحت نقشه های ژنومی در صورت ترکیب اطلاعات منابع مختلف برای تهیه نقشه های کامل بیشتر خواهد گردید. به عنوان مثال سازه های ژنوم حیوانات مثل سازه Btau_2.0 گاوی فقط بر اساس داده های توالی یابی کل ژنوم با روش shotgun و داده های حاصل از نقشه یابی های محدود تهیه شده اند و قطعاً مستعد بروز خطاهای نقشه یابی هستند. رفع اشتباهات گردآوری های توالی های ژنومی نیازمند کسب اطلاعات از نقشه یابی های وسیع تر و دقیق تر مانند مکان یابی فیزیکی ژن ها با تكنيك FISH و RH می باشد تا باعث افزایش اعتبار این گرد آوری ها گردد (جان و همکاران، 2006).

جان و همکاران (2006) نسل دوم نقشه RH ژنوم گاو را برای تمامی کروموزوم های این حیوان و با تعداد 3966 نشانگر تهیه کردند تا از داده های حاصل از آن برای کمک به گردآوری Btau_2.0 بهره گیری کنند. توالی جایگاه های نقشه یابی شده در این روش با توالی های گزارش شده در Btau_2.0 برای شناسایی تناقض ها ریز چینش شدند. علاوه بر بعضی تفاوت ها در ترتیب ژن ها, در چندین مورد نیز بروز اشتباهات کروموزومی در مورد جایگاه ژن ها شناسایی گردید. ترتیب جایگاه های مکان یابی شده با روش RH در پژوهش اخیر روی کروموزوم های شماره 5, 7, 16, 22, 25 و 29 متفاوت از گردآوری توالی ژنومی بودند. در واقع در پژوهش اخیر از بین 3966 جایگاه مطالعه شده تعداد 2898 جایگاه بدون ابهام روی Btau_2.0 شناسایی شدند اما در بین آن ها تعداد 131 جایگاه در نقشه RH روی کروموزوم های متفاوت نسبت به Btau_2.0 مکان یابی شدند. این نتایج پیشنهاد می دهند که صحت و اعتبار گردآوری های ژنوم حیوانات می

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.