دانلود پایان نامه دکتری رشته زیست شناسی با موضوع نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

مي رود. به طور كلي سه دسته از حفظ شدگي هاي ژنومي به توضیح زير هستند:

1- سينتنيك هاي حفظ شده: عبارتست از ارتباط سينتنيك هاي دو يا چند ژن همولوگ در دو گونه مجزا بدون در نظر داشتن ترتيب ژن ها يا وجود نواحي غير سينتنيك موجود در بين آن ها.

2- قطعات حفظ شده: عبارتست از ارتباط سينتنيك هاي دو يا چند ژن همولوگ در دو گونه مجزا كه در هر دو گونه پيوسته هستند (يعني به وسيله قطعات ديگر كروموزومي جدا نشده باشند).

3- ترتيب هاي حفظ شده: نشان مي دهد كه دو يا تعداد بيشتر ژن هاي همولوگ روي يك كروموزوم با ترتيب يكسان در دو گونه مجزا قرار گرفته اند (اندرسون و همکاران، 1996).

 

1-2-7 کشت سلول های خونی

1-2-7-1 تاریخچه

در سال 1953، هسو و پومرات نشان دادند که تیمار هیپوتونیک قبل از مرحله تثبيت متافازها باعث تفکیک بهتر کروموزوم ها شده و لذا دقت آنالیزهای سیتوژنتیکی را از نظر تعداد و ظاهر کروموزوم ها افزایش می دهد. بعدها مورهيد (1960) اولین گزارش را در ارتباط با کشت سلول های خونی بشر برای مطالعه کروموزوم ها منتشر نمود. در سال 1964، دگروچي و همكاران یک میکروتکنیک را برای مطالعه کروموزوم های انساني اخذ شده از لوکوسیت ها ارائه دادند.

 

اكسي يوريدين (BrdU) (دوتریلوکس و ویگاس، 1981) يا فلورو داكسي يوريدين (FudR) و فلورويوراسيل (FU) (وایت و ماتیس، 2001) مرتفع گردید. به اين ترتيب كه آغاز سلول ها به مدت 16-14 ساعت در مرحله سنتز سيكل سلولي مهار مي شوند و سپس بعد از شستشو با يك محلول بالانس شده دوباره به مدت 6-5 ساعت كشت داده مي شوند. در سال 1985، اولين متافازهاي تهيه شده با روش RBA و RBG- باندينگ به ترتيب براي گاو و اسب گزارش شدند (دی براردینو و همکاران، 1985). اولين كاريوتايپ با وضوح بالا براي گاوميش نيز در سال 1990 گزارش گردید (یانوزی و همکاران، 1990).

 

1-2-8-2 اصول پایه ای

Q- باندينگ: کوئیناکرین (موستارد یا دهیدروکلراید) و Hoechst33258 ترجیحاً به نواحی غنی از بازهاي آدنين و تيمين در کروماتین متصل می شوند و بعد از قرار گرفتن در معرض اشعه UV، فلورسنت های زرد قوی را بروز مي دهند (باندهای Q- مثبت) و نواحی کروموزومی غنی از بازهاي سيتوزين و گوانين فلورسنت هاي ضعيف تري را بروز مي دهند (باندهاي Q- منفي). نواحي غني از سيتوزين و گوانين را مي توان با آنتی بیوتیک اكتينومايسين-D براي كاهش

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.